Skip to main content

NUPRO®

NuPro® е натурален екстракт от дрожди, съдържащ високо концентрирани нива на основните функционални хранителни вещества жизнено важни за включване в дажбите на младите животни. Проучванията показват, че добавянето на NuPro в дажбите на новородените и подрастващи животни подобрява продуктивността им, намалява производствените разходи и повишава рентабилността на производството. 

NuPro осигурява добър първоначален старт на младите животни като повишава тяхната продуктивност през целия жизнен цикъл. Включването на NuPro в хранителния режим подпомага развитието им. 

NuPro: 

  • е гаранирано безопасен благодарение на системата за качество на Alltech - Alltech® Quality System, която покрива изискванията на глобалните стандарти за качество, включвително на Гаранционната система за безопасност на фуражните суровини FEMAS (Feed Materials Assurance Scheme); 
  • е напълно проследим продукт с едно и също качество; 
  • е устойчив източник на висококачествен протеин; 
  • е лесно усвоим протеин; 
  • е богат на нуклеотиди, глутаминова киселина, инозитол, есенциални аминокиселини и пептиди.
Loading...