Skip to main content

MYCOSORB A+®

Mycosorb A+® е следващо поколение микотоксин-свързващ агент, предлагащ още по-висок свързващ капацитет и още по-широк адсорбционен профил с висока ефикастност.  

Постоянният стремеж на Alltech към разработването на иновативни продукти на солидна научно-изследователска основа, доведе до откриването на нов подход за неутрализиране на микотоксини. Подход, който подпомогна определянето на точните съставки, разширяващи неутрализиращите способности на Mycosorb A+ върху повече микотоксини от когато и да е преди. Патентованият производствен процес на Mycosorb A+ на Alltech осигурява пълен контрол на всеки отделен етап, гарантирана проследимост на продукта и съответствие със световните стандарти за качество. Подкрепен от над 18 години научноизследователска дейност и със защитена с патент технология, Mycosorb A+ е наследник на микотоксин байндер № 1 в Европа. 

 

Mycosorb A+: 

  • осигурява превенция срещу негативното въздесйтвие на микотоксините; 
  • подпомага имунната функция; 
  • спомага за контрола на микотоксините; 
  • възпрепятства абсорбцията на микотоксини от животните и по този начин намалява разрушаващия ефект, които оказват върху тяхното здраве.
Loading...