Skip to main content

DE-ODORASE®

De-Odorasе® се извлича от растението юка и се прилага за свързване и редуциране на амоняка. Растението Yucca schidigera се използва за намаляване на емитираните от животинския тор вредни субстанции и, когато се използва като фуражен компонент, е известно със способността си ефективно да редуцира неприятната амонячна миризма от разграждането на животински екскременти. De-Odorase нормализира миризмите на торта и амоняка до нива безопасни за респираторното здраве. Това създава по-здравословна среда не само за животното, но и за производителя и работниците във фермата.  

 

De-Odorase: 

  • редуцира неприятните миризми на амоняк и други газове; 
  • подпомага изкуствената вентилация на помещенията през зимата, което води до спестяване на електрическа енергия; 
  • благоприятства респираторната система при птиците; 
  • подобрява здравето; 
  • намалява популацията на мухите в помещенията; 
  • подобрява продуктивността; 
  • подобрява конверсията на фуража; 
  • повишава качеството на каркаса; 
  • подобрява условията на работа във фермата. 

 


De-Odorase® - решение за намаляване на емисиите на амоняк в животновъдството
Амонякът се образува от микробиалното разграждане на азотните вещества, екскретирани от животните - неразградени хранителни остатъци, ендогенни секрети в изпражненията и азот, отделен с урината. В този прецес също се освобождават сероводород и летливи мастни киселини. Амонякът оказва отрицателно въздействие върху всички сфери от развитието на животните, включително върху растежа и репродукцията. Доказано е отрицателното му въздействие върху околната среда чрез негативния му ефект върху дихателните процеси при хора и животни, както и чрез негативното му въздействие върху растителността.


Вредите от амоняка са с различна тежест в зависимост от неговото ниво:

5 ppm         

Най-ниското ниво на откриваемост

6 ppm         

Наблюдава се дразнене на очите и дихателните пътища

11 ppm       

Наблюдава се намаляване на продуктивността при животните

25 ppm       

Максимално допустимо ниво за 1 час експозиция

35 ppm       

Максимално допустимо ниво за 10 минути експозиция

40 ppm       

Главоболие, гадене, загуба на апетит при хората

50 ppm       

Тежки загуби в продуктивността и здравето на животните, условия за развитие на пневмония

100 ppm     

Кихане, слюноотделяне и дразнене на лигавичните повърхности при животните.
Повърхностно и неравномерно дишане

>400 ppm   

Последващи конвулсии

 

Проблемите, причинени от високите нива на амоняк в животновъдството са свързани с:

● Въздействие върху метаболизма на животните
● Задържане на амоняка в помещенията
● Задържане на амоняка в  торовата маса и отпадните води

Проблем

Симптом

Влошаване здравето на животните

Респираторни инфекции, асцит

Ниска продуктивност

Ниска ефективност и ниска печалба

Намалена възпроизводителна способност

Високо ниво на урея в кръвта, феромонно смущение

Увеличени разходи за енергия

Увеличаване на вентилацията, за да се намали нивото на  амоняка, затопляне на помещението за получаване на необходимата топлина за животните

Влошено качество на трупа

Натрупване на индол/скатол при нерези, мехури по гърдите на птиците

Функциониране на лагуните

Бавно разграждане, образуване на кора на повърх-ността на лагуната, наличие на миризма, загуба на тор

Лош микроклимат в сградите

Влошаване на постелята, корозия на метала

ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АМОНЯКА:
DE-ODORASE® - РЕДУЦИРА НИВОТО НА АМОНЯКА С МИНИМУМ 50%

De-Odorase® съдържа ексктракт от растението юка, известно със способността си да намалява амоняка (NH3) получен от животински отпадъци. Добавен в храната 120 грама на тон, De-Odorase® e част от хранителната стратегия за намаляване на въздействието на амоняка върху здравето и производителността на животните отглеждани в затворени системи, участва в системите за третиране на отпадъчните продукти и системите за подобряване качеството на въздуха в околната среда.

Механизмът на действие
Микробният растеж и активност определят формата, в която азотът съществува в биологичните  системи като лагуни за оборски тор, търбуха на преживните животни и във водната среда. Бактериите разграждат азотните съединения до NH3, който използват за изграждане на свой  собствен микробиален протеин. Когато количеството на азота е повече, отколкото може да се  усвои от микроорганизмите, се натрупва NH3. Излишъкът от амоняк има токсичен ефект върху  самите микроорганизми. De-Odorase свързва остатъчния амоняк като по този начин не  позволява излъчването му в атмосферата и околната среда, а от друга страна  улеснява доставянето на NH3 до бактериите, за да могат те да го преработят в микробиален протеин.

 

Loading...