Skip to main content

BIOPLEX®

Bioplex® предлага широка гама микроелементи, осигуряващи минерално хранене възможно най-близко до естественото. Bioplex минералите са микроелементи в органична форма, хелатирани до серия пептиди и аминокиселини. Поради по-лесното им абсорбиране и по-доброто усвояване, те подпомагат оптимизирането на продуктивността. Bioplex минералите (Мед, Цинк, Манган и Желязо) са кофактори на ензими критични за защитната функция на организма, за растежа и репродукцията. 

 

Микроминералното хранене е ключът към поддържане здравето на животните и осигуряване качество на произвежданите от тях продукти. Програмата за качество Alltech Q+ (Quality Plus) e специално разработена за гарантиране качеството, безопасността и проследимостта на всяка произведена партида Bioplex микроелементи. Alltech Q+ поставя стандарти в индустрията, позволяващи на компанията да предложи микроелементите Bioplex в над 85 страни по цял свят с гарантирано за потребителите качество. 

 

Bioplex са част от Програмата за микроелементи в органична форма на Alltech, чрез която модерния мениджмънт на минералното хранене може да бъде постигнат с включването на микроелементи под формата на Bioplex и Sel-Plex® при същевременно запазване на производителността. Тази иновация е патентована като Total Replacement Technology ™ (TRT) – Технология на пълно заместване. 

 

Bioplex: 

  • предлагат по-висока бионаличност в сравнение с неорганичните минерали; 
  • намаляват антагонистичните взаймоотношения между минералите; 
  • подпомагат натрупването и задържането на минерали в тъканите; 
  • подсилват минералния статус, което спомага за постигане на оптимални общо здраве, имунна система и репродуктивна функция; 
  • са с по-лесна абсорбция, натрупване и по-добро усвояване;
  • са подкрепени от над 21 години научно-изследвателска дейност. 
Loading...