Skip to main content

ACTIGEN

Actigen® е натурална и икономически ефективна технология за подпомагане продуктивността в цялостност, чрез поддържане на чревното здраве и интегритет. Actigen е безопасна и напълно проследима технология разработена посредством нутригеномиката – науката за разгръщане на пълния генетичен потенциал при всички видове животни и птици. Инвестирайте във фуражите и чревното здраве на Вашите животни и птици. Actigen е ключова част от цялостна стратегическа програма по хранене от началото до края на тяхното отглеждане. 

 

Actigen: 

подпомага продуктивността на животните; 

  • е с гарантирано качество благодарение на Системата за качество на Alltech // Alltech Quality System (AQS); 
  • е с ниско ниво на влагане; 
  • е икономически ефективна технология за подпомагане продуктивността в цялостност, чрез поддържане на чревното здраве и интегритет; 
  • безопасна и напълно проследима технология, разработена посредством нутригеномиката - науката за разгръщане на пълния генетичен потенциал при всички видове животни и птици; 
  • оползотворява хранителните вещества. 

Разработването на Actigen е резултат от проведени в иновативния Център по Нутригеномика на Alltech научни изследвания за ефекта на различни съединения върху експресията на гените. Actigen е следващо поколение хранителна технология.

 Проблеми с CAMPYLOBACTER
Често срещана инфекция при много от птичите видове е причинената от рода Campylobacter, особено Campylobacter jejuni и Campylobacter coli. Като ентеробактерии те са много добре адаптирани към организма на гостоприемника и най-вече към чревния му тракт.

Mасивното населване на храносмилателния тракт на птиците с тези бактерии се случва често, макар да се проявява рядко като ясно изразено клинично заболяване. Въпреки това кампилобактерът е ключов зоонозен патоген, като видът C. jejuni се счита за най-честия причинител на кампилобактериоза при хората. Поради това в момента птицевъдството се възприема като основен източник на този вид хранително отравяне при хората.

При бройлерите концентрацията на бактериите се повишава с нарастване на възрастта и е най-голяма при достигане на времето за клане. Обикновено кампилобактериите са в по-високи концентрации при свободно отглежданите птици, като преобладаващи са бактериите от типа C. jejuni.

В птицефермата замърсяването идва предимно, макар и не единствено, чрез хоризонтална трансмисия на заразата от помещение в помещение. Други източници може да бъдат непочистени стари фекалии, заразена питейна вода, други животни на територията на фермата (домашни или диви, домашни любимци), хора и транспортни средства.

Защо ACTIGENTM?
Прецизираното хранене означава по-силни и здрави птици. Развитието и поддържането на храносмилателния тракт е базата за постигане на оптимални здравословно състояние и продуктивност. Доказано е, че влагането в дажбата на карбохидрати, изолирани от клетъчната стена на специфичен щам дрожди, има централна роля за модулиране на имунни отговори, запазвайки чревния интегритет и елиминирайки патогените от стомашно-черевния тракт. Това става по изцяло натурален начин, като специална структура на карбохидратите улавя и свързва патогените. Така се предотвратява прикрепването им към епитела на червата и колонизацията им там. Задълбочаването на знанията за структурата и функцията на карбохидратите отваря нови възможности за тяхната употреба като функционална хранителна добавка.

Компанията Alltech® е посветила над 30 години в изследване на чревното здраве. Доказателство са събраните 734 научноизследователски труда, включително 114 рецензирани разработки за ефектите на карбохидратните фракции върху продуктивността на животните и птиците. Отдавна доказан е позитивният им ефект по отношение на контрола на Salmonella и Esherihia Coli.

ActigenTM е второ поколение и единствена по рода си биоактивна фракция, извлечена от външната клетъчна стена на специфичен щам дрожди Saccharomyces cerevisiae, селектирани от Alltech. ActigenTM е сертифициран за приложение при производството на биопродукти.

Най-новите изследвания показват:

  • Активността на ActigenTM по отношение и на рода Campylobacter.
  • ActigenTM, добавян към дажбата от деня на излюпване, намалява броя на заразените с C. jejuni птици. Това показва, че продуктът повишава устойчивостта на стадото и забавя достигането на критична концентрация на C. jejuni преди регистрирането му като Campylobacter позитивно.
  • Резултатите са обещаващи и показват, че ActigenTM, добавян към фуражите в тестваната концентрация, може да предотврати колонизацията на „първата” птица в стадото при ограничено излагане на C. jejuni  и така да го предпази от заразяване.

Споделен опит от практиката във Великобритания
Две големи птицевъдни компании във Великобритания - Country Fresh Pullets, с 3,5 млн. носачки и Wottan-Egg с 2,5 млн. влагат ActigenTM във фуража си чрез стъпаловидно намаляваща доза.

И в двата случая отчитат значително подобрение в имунния отговор след ваксинация и понижена заболяемост от ентерит – заболяване, което и за двете ферми е представлявало значителен проблем. Поради сериозността му през първите 16 седмици на отглеждане на птиците фермите са използвали ActigenTM, започвайки от доза 800 г/т, като са я намалили на два пъти в рамките на периода, както следва: 800 г/т стартер; 600 г/т гроуер 1; 400 г/т гроуер 2. При случаи на ентерит обикновено птиците са били третирани с антибиотици през периода от 4- до 6-седмична възраст, но след прилагането на ActigenTM такава заболяемост не е настъпила. Също така, имунният отговор при ваксинациите е бил по-бърз в групите на птици, получавали с фуража ActigenTM. Това се наблюдава предимно при ILT-ваксината, след която е отчетен период на възстановяване само от 2–3 дни вместо обичайните 7. Двете компании отбелязват, че при птиците, получавали ActigenTM, не наблюдават загуба на тегло, характерно проявяващо се след ваксинацията. Подобна тенденция те наблюдават и по отношение на смъртността – при третираната с ActigenTM група тя е по-ниска.

След проведените опити към настоящия момент и двете компании прилагат ActigenTM във всички свои ферми.

John Cooper,
технически мениджър „Птицевъдство”

Loading...