Skip to main content

Новий метааналіз жуйних тварин від компанії «Alltech» стосується проблем постачання білка, вуглецевого сліду та прибутковості

Новий метааналіз жуйних тварин від компанії «Alltech» стосується проблем постачання білка, вуглецевого сліду та прибутковості

Напружена ситуація у глобальних поставках білка створює невизначеність як для виробників, так і для кормової промисловості щодо того, звідки постачатиметься білок цього року. Додайте до цього постійно зростаючий тиск на виробників для задоволення зростаючого глобального попиту на молоко та м’ясо, одночасно зменшуючи їхній вплив на навколишнє середовище та можливість залишатися фінансово життєздатними. Хоча досягнення балансу між цими, здавалося б, суперечливими цілями може видаватися неможливим, компанія «Alltech» оприлюднила дані нового метааналізу жуйних тварин, що доводить протилежне.

Результати показали, що «Оптіген®» (Optigen®), складова небілковий азоту, може замінити джерела рослинного білка та дозволити виробникам молока та яловичини одночасно покращити продуктивність тварин, зменшити їхній вуглецевий слід і підвищити прибутковість. Нові дані метааналізу, що вивчає вплив добавки «Оптіген» на молочних корів, базуються на результатах 17-ти досліджень, проведених у шести різних країнах, тоді як дослідження корів м’ясних порід базується на результатах 17-ти досліджень, проведених у дев’яти різних країнах.

«Відповідальний вибір постачальників білка для кормів для тварин є ключовим глобальним питанням у ланцюжку постачання худоби, а використання джерел рослинного білка в раціонах тварин може бути обмеженим залежно від наявності, нестабільності цін та пов’язаного з цим впливу на навколишнє середовище», – відзначив д-р Сахід Саламі (Saheed Salami), науковий співробітник «Alltech». «Ці дослідження метааналізу підтвердили, що «Оптіген» є реальним замінником джерел рослинного білка в раціонах жуйних, що призводить до покращення ефективності використання кормів, рентабельності та екологічної стійкості виробництва молочних продуктів і яловичини».

Основні висновки дослідження молочних корів:

 • Використання добавки «Оптіген» у раціоні молочних корів призвело до скорочення викидів вуглецю приблизно на 54 г CO2-екв./кг молока.

Якщо ці дані екстраполювати на річний обсяг виробництва молока, наприклад у голландському молочному секторі, це було б еквівалентно скороченню викидів вуглецю на 574 004 тонни СО2-екв. Таке скорочення викидів вуглецю становить 10% від загального запланованого обсягу зменшення викидів для секторів сільського господарства та землекористування, що вимагається урядом Нідерландів до 2030 року.

 • «Оптіген» частково замінив приблизно 21% соєвого шроту в усіх раціонах.
 • Споживання сухої речовини (DMI), споживання білків і споживання азоту зменшились завдяки «звільненню» місця в раціоні.
 • Надої збільшились, а ефективність використання кормів покращилася на 3% при раціонах з додаванням «Оптігену».
 • Ефективність використання азоту у молочних корів зросла на 4% завдяки покращеному захопленню азоту в рубці. В результаті цього зменшується екскреція азоту з гноєм на 12-13 г азоту/на корову/день.
 • Ці дані свідчать, наприклад, про те, що використання «Оптігену» може зменшити щорічну екскрецію азоту з гною з молочного сектора Німеччини в середньому на 17 028 тонн азоту, виходячи з річного обсягу виробництва молока.
 • Користь для екології, яку приносить «Оптиген», полягає в заміні сої та інших високобілкових концентратів у поєднанні з покращеною ефективністю виробництва.

Основні висновки дослідження корів м’ясних порід:

 • Метааналіз показав, як часткова заміна рослинного білка «Оптігеном» демонструє стабільне покращення приросту живої ваги та ефективності використання кормів м’ясної худоби.
 • Відзначено збільшення приросту живої ваги на 8% і покращення ефективності використання кормів на 8% із включенням до раціону кукурудзяного силосу, що посилює ефект «Оптігену».
 • Аналіз методом моделювання, заснований на цих перевагах, показав, що згодовування «Оптігену» 1000 головам великої рогатої худоби з метою набору кожною твариною 440 фунтів ваги дозволить:
 • Скоротити час до забою на дев’ять днів.
 • Знизити витрати на корм на 18 000 доларів США.
 • Зменшити вуглецевий слід комплексу з виробництва м’ясної худоби на 111,5 т CO2-екв., що сприяє зменшенню вуглецевого сліду у виробництві яловичини майже на 2,2%.

«Джерела рослинного білка є нестабільними; вони коливаються в ціні, і їхній поживний склад неймовірно нестійкий, тоді як «Оптіген» – їх протилежність і забезпечує стабільність у постачанні білка, який розщеплюється в рубці, що є дуже важливим для функціонування рубця», – відзначив д-р Вон Холдер (Vaughn Holder), директор дослідницької групи жуйних тварин в «Alltech». «Ці нові метааналізи як щодо корів м’ясних порід, так і корів молочних порід показують глибину наших досліджень в обох областях, а також можливість використання продукту в різних видах кормової сировині та в усіх географічних регіонах світу».

Як концентроване джерело азоту «Оптіген» займає менший об’єм у раціоні порівняно з іншими джерелами азоту, такими як соєвий шрот і ріпаковий шрот, залишаючи місце для більш сприятливих для рубця матеріалів, таких як корми, вирощені у власному господарстві. Це додаткове місце також може сприяти тому, щоб із раціоном надходило більше енергії.  У деяких випадках також можна знизити рівень сирого білка в раціоні, таким чином підвищуючи ефективність і зменшуючи ризик нераціонального використання поживних речовин. Ці дослідження підтверджують, що згодовування «Оптігену» забезпечує унікальні економічні та екологічні переваги для виробництва молочних продуктів та яловичини та позитивно впливає на наш ланцюжок постачання продуктів харчування.

Щоб отримати додаткову інформацію про «Оптіген» (Optigen) та дані метааналізу, відвідайте alltech.com/optigen

Loading...