Skip to main content

EFORMIX® PREMİKS PAKETLERİ - BESİ SIĞIRCILIĞI

EFORMIX® premix paketleri, süt ve besi sığırı ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, verimliliği etkileyen beslenme ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek üzere, Alltech kalite ve güvencesinde geliştirilen çözümlerden oluşmaktadır. Eformix ürün serisi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Alltech teknolojilerini içerir. Zengin ve besleyici içeriklere sahiptir. Her ölçekteki sürü büyüklüğü için kullanıma uygun ve ekonomiktir.

EFORMIX® LIVER

Eformix LIVER; besi sığırlarında karaciğer sağlığını iyileştiren ve enerji metabolizmasını düzenleyen yem premiksidir. Spesifik bir ürün olan LIVER’in içeriğinde; rumen korumalı (bypass) kolin ve rumen korumalı (bypass) metiyonin ile taşıyıcı olarak kalsiyum karbonat bulunmaktadır.

Özellikle, kanında karaciğer enzimi, metobolik bileşen ve keton seviyesi yüksekliği tespit edilen ve teşhis konmuş sığırlara, 7 ila 21 gün aralığında özel bir besleme kürü ile verildiğinde gözle görülür bir iyileşme sağlar. Eformix LIVER günlük hayvan başı en az 50 gram olarak önerilmektedir.

LIVER’in sunduğu avantajlar:

 • Yemden yararlanmada artış
 • Bozulan enerji metabolizması sebebiyle ortaya çıkan metabolik hastalıklarda iyileşme.
 • Sağlıklı rumen işleyişi (işkembe stabilitesi)
 • Et verimi ve kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış
 • Sağlıklı karaciğer fonksiyonu
 • Güçlü bir bağışıklık sistemi

EFORMIX® FORACID

Eformix FORACID, besi sığırlarında sindirimi geliştirmeye yardımcı, rumen tamponlayıcı bir yem premiksidir. İçeriğinde; kolin klorür, magnezyum oksit, kalsiyum karbonat ve sodyum bikarbonat (soda) bulunmaktadır.  

Magnezyum oksit ve sodyum bikarbonat rumende asit-alkali dengesini sağlayarak tamponlayıcı işlev görür, daha fazla kaba yem tüketimini teşvik eder. Rumen ortamı ne kadar stabil olursa kaba yem sindirimi ve geviş getirme faaliyetindeki etkinlik o kadar fazla olmaktadır. Etkin geviş getirme, rumende pH değişimlerini tamponlayabilen tükürük salgısını da arttırmaktadır.

FORACID’in koruyucu özelliği sebebiyle, yüksek asitli silajla besleme yapılan dönemlerde sağlıklı bir rumen işlevi elde edilebilmektedir. Rumen ortamındaki bozulma ile ortaya çıkan asidoz vakaları önlenebilmekte ve yem tüketimi, yemden yararlanma ve kuru madde alımında artış sağlanabilmektedir.

FORACID’in sunduğu avantajlar:

 • Sağlıklı ve etkin rumen işlevi ile sindirim bozukluklarında iyileşme ve sindirim kayıplarında azalma
 • Sağlıklı karaciğer fonksiyonu
 • Et verimi ve kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış
 • Sağlanan kalsiyum-fosfor dengesi ile böbrek, kemik yapısı ve enerji metabolizmasında gelişme

EFORMIX® YEACHOL

Eformix YEACHOL; besi sığırlarında etkin bir sindirim sağlayan ve karaciğer sağlığını güvence altına alan özel bir bypass-maya premiksidir. İçeriğinde; kolin klorür, magnezyum oksit, kalsiyum karbonat ve sodyum bikarbonat (soda) ile Alltech teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip, Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen tamamen doğal canlı maya ürünü Yea-Sacc® bulunmaktadır.

Saccharomyces cerevisiae 1026, rumen aktivitesini en fazla geliştiren maya suşu olarak bu gruptaki canlı mayaların değerlendirilmesinde bir standart olarak kabul edilmekte olup hayvansal üretimde sindirimi geliştirmek üzere seçilmiş tek mayadır.

FORACID'in sağladığı tüm yararlara ek olarak rumeni (işkembe) korumaya ve optimum şekilde çalışmasını sağlamaya odaklı geliştirilmiştir. 

YEACHOL’un sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek et verimi
 • Yüksek sindirim
 • Gelişmiş üreme sağlığı 
 • Stabil rumen pH'ı
 • Sağlıklı karaciğer fonksiyonu
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Sağlanan kalsiyum-fosfor dengesi ile böbrek, kemik yapısı ve enerji metabolizmasında gelişme
 • Et verimi ve kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® ON-E

Eformix ON-E; besi sığırlarının ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını eksiksiz olarak karşılayan bir vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; pantotenik asit, biotin, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri bulunmaktadır. 

Eformix ON-E, nedeni tam olarak saptanamayan veya birden çok faktöre bağlı besleme sorunlarında tek başına fayda sağlayan oldukça etkili bir içeriğe sahiptir.

Eformix ON-E, hatalı besleme rasyonları sebebiyle sentezlenmesinde sorunlar yaşanabilen, diğer taraftan B grubu vitamin ve aminoasitlerin sentezlenmesi için mutlaka gerekli olan iz mineralleri içerir. Ürün, dönemsel veya kür bir ürün olmayıp ihtiyaç duyulan temel besinleri sunduğundan düzenli olarak kullanılmalıdır.

Eformix ON-E'ın, FORACID ve YEACHOL ile birlikte kullanımı maksimum fayda sağlamaktadır.

ON-E’un sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Optimum üreme sağlığı
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Bozulan enerji metabolizması sebebiyle ortaya çıkan metabolik hastalıklarda iyileşme
 • Başta genç hayvanlar olmak üzere büyüme hızında artış
 • Sağlıklı bir şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Pika hastalığının (taş, toprak yalama, yabancı maddeleri kemirme) önlenmesi

EFORMIX® Y

Eformix Y; besi sığırlarının ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını sağlayan, diğer taraftan rumeni koruyarak optimum şekilde çalışmasını sağlayan maya-vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3, vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® bulunmaktadır.

Besi sığırları selüloz yapısından yoksun oranda nişasta (tahıllar) veya şeker (taze ot) içeren rasyonları tükettiğinde rumendeki asidik ortam artarken selüloz sindirimi düşer. Özellikle yüksek verimli besi sığırlarında rastlanan ketozis vakalarında, rumen asidozisinde, topallık ve tırnak iltihabı (laminitis) vakalarında, yem tüketimindeki düşüşlerde Eformix Y’nin kullanmı önerilmektedir.

Y’nin sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek et verimi; et kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış
 • Stabil rumen pH'ı ve yüksek sindirim
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Bozulan enerji metabolizması sebebiyle ortaya çıkan metabolik hastalıklarda iyileşme
 • Gelişmiş üreme sağlığı
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinin önlenmesi

EFORMIX® YM

Eformix YM; besi sığırlarında etkin bir rumen işlevi sağlamak, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak ve mikotoksinlerin verimlilik üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek üzere geliştirilmiş maya-toksin bağlayıcı-vitamin-mineral premiksidir. Içeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri; iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri;  Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® ile mikotoksin bağlayıcısı Mycosorb® A+ bulunmaktadır.

Besi sığırları, çayır-mera, fabrika yemi veya silajlar yoluyla mikotoksinlere maruz kalabilmektedir. Küfler, hava sıcaklığındaki değişimler ve nem gibi koşullara bağlı olarak, hem hayvan hem de insan sağlığına zarar veren mikotoksinleri üretirler. Eformix YM, Y'nin sağladığı tüm yararlara ek olarak mikotoksin riskini en aza indirmeye odaklı geliştirilmiştir.

YM’nin sunduğu avantajlar:

 • Tutarlı ve yüksek verim; kaliteli et üretimi
 • Yüksek bağışıklık
 • Üreme problemlerinde azalma
 • Gelişmiş bağırsak sağlığı
 • Sağlıklı rumen işlevi
 • Organ hasarlarında azalma

EFORMIX® SE-ZN

Eformix SE-ZN; besi sığırlarının ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını sağlayan, Alltech'in patentli organik iz mineral serisi ile zenginleştirilmiş vitamin-mineral premiksidir. Çinko ve selenyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan metabolik problemlerin giderilmesi için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3, vitaminleri ile iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri ve Alltech besleme teknolojileri Bioplex® Zn (çinko) ve Sel-Plex® (selenyum) bulunmaktadır. 

SE-ZN’nin sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Gelişmiş üreme sağlığı
 • Güçlü bağışıklık; yüksek antioksidan seviyesi
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Tutarlı ve yüksek et verimi; et kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® Y-ZN

Eformix Y-ZN; besi sığırlarının ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan, rumeni koruyarak optimum şekilde çalışmasını sağlayan, organik mineral katkısı ile etkinliği maksimize edilmiş maya-vitamin-mineral premiksidir. İçeriğinde; içeriğinde; biotin, pantotenik asit, A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, K3 vitaminleri; iyot, bakır, çinko, demir, mangan, kobalt, selenyum mineralleri; Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® ile Alltech'in tamamen organik iz mineral teknolojisi Bioplex® (çinko) bulunmaktadır. 

Protein ağırlıklı besleme mastitise yakalanma olasılığını arttırır. Bu bakımdan hayvanlara yeterli miktarda kaliteli kaba yem verilmeli ve kaba yem sindiriminin etkin şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Eformix Y-ZN, patentli canlı maya ürünü Yea-Sacc ile optimum rumen ortamı sağlayarak sindirimi maksimize etmektedir. Ürün, başta organik çinko olmak üzere içerdiği çeşitli mineral ve vitaminlerle şap hastalığının tedavisine besleme yoluyla olumlu katkılarda bulunmaktadır. 

Y-ZN’nin sunduğu avantajlar:

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı verim düşüşlerinde azalma
 • Güçlü bağışıklık; yüksek antioksidan seviyesi
 • Gelişmiş üreme sağlığı
 • Sıcak stresi ile etkin mücadele
 • Gelişmiş ayak sağlığı
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Stabil rumen pH'ı ve yüksek sindirim
 • Tutarlı ve yüksek et verimi; et kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® BOVI-PACK

Eformix BOVI-PACK, yüksek verimli üretim yapan işletmelerde besi sığırlarının sağlık durumlarını iyileştiren, optimum performans elde etmek üzere geliştirilmiş bir yem premiksidir. Besi sığırlarının genel sağlığını ve verimliliğini sürdürülebilir bir şekilde korumaya odaklı bir besleme çözümü olup içeriğinde; esansiyel yağ asidi kompleksi, sodyum bikarbonat (soda), magnezyum oksit, biotin, A, D3, E vitaminleri; iyot, kobalt ve organik-inorganik karışımda bakır, çinko, demir, mangan ve selenyum mineralleri; Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan (CBS 493.94) elde edilen Alltech'in patentli canlı maya teknolojisi Yea-Sacc® ile mikotoksin bağlayıcısı Mycosorb® A+ bulunmaktadır.

Eformix BOVI-PACK; toksin bağlayıcı, canlı maya, organik mineral kompleksi gibi Alltech teknolojileri ile ruminantlarda önemi bilinen A, D3, E vitamin kompleksinin yanı sıra, diğer premikslerden farklı olarak, bünyesinde tamponlayıcı bileşenler ve esansiyel yağ asitlerini birlikte içeren eşsiz bir üründür. Önerilen dozlarda kullanıldığında Eformix BOVI-PACK, metabolik sorunların çözümünde en etkili besleme takviyesi üründür.

BOVI-PACK’in sunduğu avantajlar:

 • Sağlıklı rumen işlevi ve etkin sindirim ile yemden yararlanmada artış
 • Mikotoksinlerin olumsuz etkilerinde azalma
 • Güçlü bağışıklık; hastalıklara karşı direnç
 • Güçlü iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Sağlıklı şekilde gelişen iskelet, kas ve dolaşım sistemi
 • Metabolik sorunlardan kaynaklanan hastalıklarda azalma
 • Gelişmiş üreme sağlığı
 • Tırnak ve deri hastalıkları ile ilgili vakalarda azalma
 • Tutarlı ve yüksek et verimi; et kalitesinde (yağ ve protein oranı) artış

EFORMIX® NAILCARE

Eformix NAILCARE; besi sığırlarında ayak sağlığını geliştirmeye ve tırnak problemlerini çözmeye odaklı olarak geliştirilen organik çinko premiksidir. İçeriğinde; Alltech’in patentli organik iz mineral teknolojisi Bioplex® Zn (çinko) ve biotin bulunmaktadır.

Tırnağın gelişimi ve sağlıklı olması için besleme rasyonlarında çinko iz elementine yer verilmesi kritik bir öneme sahiptir. Çinko başta keratin üretimi olmak üzere tırnak kalitesini etkiler ve tırnak kornu ile ilişkili önemli enzim aktivitelerinde yer alır. Biotin de, tırnak yapısının korunmasında önemli bir işleve sahiptir.
Dönemsel fizyolojik ve metabolik değişimler dikkate alınarak sığırlarda uygun besleme uygulamaları yapıldığı takdirde birçok ayak hastalığının görülme sıklığı azalmaktadır. 

NAILCARE'in sunduğu avantajlar:

 • Gelişmiş kas, kemik ve iskelet sistemi
 • Sağlıklı ve hızlı büyüme
 • Güçlü bağışıklık ve hastalıklara karşı direnç
 • Daha dirençli ayak yapısı ve gelişmiş ayak sağlığı

 

Bize Ulaşın

Loading...