Skip to main content

Alltech Miko

Siekdama padėti pašarų gamykloms ir gyvulininkystės ūkiams, įmonė „Alltech“ sukūrė mikotoksinų rizikos veiksnių analizės programą „MIKO“ (mikotoksinų rizikos analizė), pagrįstą RVASVT (rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) principais. Programa skirta identifikuoti mikotoksinų riziką ūkyje ar pašarų gamykloje ir parengti planą, kaip sumažinti pavojų gyvūnams bei išsaugoti veiklos pelningumą. 

„MIKO“ tyrimai ūkyje 

Atliekant „MIKO“ tyrimus ūkyje pirmiausia ištiriami grūdai ir kiti ūkyje sandėliuojami pašarai, siekiant nustatyti, ar juose yra pelėsinių grybelių, analizuojamos tokios jų plitimui reikšmingos aplinkybės kaip laikymo sąlygos (pavyzdžiui, ar pašarai yra apsaugoti nuo lietaus ir drėgmės, kokios pašarų pristatymo sąlygos). Ieškodami vietų, kur potencialiai gali augti pelėsiniai grybeliai, „Alltech“ atstovai taip pat naudoja temperatūros zondus ir termovizorius.  

„MIKO“ tyrimai pašarų gamykloje 

Pašarų gamykloje „MIKO“ tyrimas pradedamas mėginių paėmimu iš kiekvieno pašarų ruošimui naudojamo įrenginio – nuo grūdų paėmimo iki paruošto siloso. Nustačius, ar šiose zonose yra pelėsinių grybelių ir mielių, galima tiksliai įvertinti bendrą užteršimo rizikos lygį gamykloje. Remiantis gauta informacija, parengiama išsami ataskaita, kurioje nurodomos padėties taisymo priemonės, parengiamas atitinkamas valymo planas ir nustatomos bendrosios darbo taisyklės. 

Tyrimo organizavimas 

„MIKO“ tyrimų programos tikslas – nustatyti užteršimo mikotoksinais rizikos lygį tiekimo grandinėje, kad būtų imtasi tinkamų priemonių apsisaugoti nuo užteršimo ir sumažinti neigiamą poveikį gyvūnų produktyvumui bei pašarų saugai. 

Šiuo tikslu nustatomos reikiamos stebėsenos procedūros, identifikuojamas kritinis užterštumo lygis pagal šeriamų gyvūnų rūšis. Turint šią informaciją galima nustatyti geriausią ekonomiško šėrimo ir optimalaus gyvūnų produktyvumo santykį, atsižvelgiant užteršimo mikotoksinais rizikos lygį. 

Loading...