Skip to main content

Page Title

ONE19

ONE 19: Hội thảo chuyên đề ý tưởng từ Alltech

ONE: Hội nghị ý tưởng Alltech (ONE19), một diễn đàn ý tưởng toàn cầu, và 2019 sẽ là năm thứ 35 liên tục được tổ chức. Tại ONE 19, những chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực sẽ cùng chia sẻ những cách thức để biến những ý tưởng thành kết quả kinh doanh.

NE19 là một hội nghị độc đáo vượt qua văn hóa và công nghiệp, trình bày các chủ đề dựa trên công nghệ có tác động đến nông nghiệp, kinh doanh, sức khỏe và cuộc sống. Bên cạnh đó, những chủ đề về chưng cất bia rượu cũng sẽ được chia sẽ tại hội nghị.

Tìm hiểu thêm về hội nghị ONE 19 tại: https://one.alltech.com/

Hãy liên hệ với đại diện thương mại của Alltech Việt Nam ngay để tìm hiểu thêm về cơ hội tham dự ONE nhé.