Skip to main content

Mikroorganizmalar (Microbes and Crop Production: Invisible Allies)

microbes.png

Bitkilerin yararlı mikroorganizmalarla aşılanması yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Çiftçiler, daha önceden baklagil bitkilerinin yetiştirildiği alanlardan alınan toprakların, baklagil yetiştirilmeyen alanlara karıştırıldığında, verimde iyileşme olduğunu gözlemişlerdir. 1980 yılından beri, Alltech antik mikrobiyal dünyanın gizemlerini ortaya çıkarmakta ve bu sessiz partnerlerin bitki sağlığını en üst seviyeye çıkarmak için nasıl bir temel oluşturabileceklerini araştırmaktadır.

Mikrobiyal inokulantlar nedir?

Mikrobiyal inokulantlar öncelikli olarak tohumlara, bitki yüzeylerine veya toprağa uygulanan canlı mikroorganizmaları içermektedir. Bitki ile yarayışlı ilişkiler oluşturarak bitki gelişimine yardımcı olurlar. Bu inokulatların etkileri, mikroorganizmaların kendisi kadar çeşitlidir. Bazıları azot fiksasyonunu kolaylaştırırken, bazıları besin alınımı arttırır, gübre ihtiyacını azaltır. Bazı mikroorganizmalar, aynı kaynaklar için patojenler ile rekabete girerek, patojenleri baskılar. Diğerleri patojenleri engelleyici veya öldürücü etkiye sahip bileşikler üretir. Bazı fungal ağlar, stres altındaki bir bitkinin sinyallerini komşu bitkilere bile iletebilmektedir. Bitkilerin kuraklık, tuzluluk, boğulma, ekstrem sıcaklık değerleri gibi çevresel streslerde hayatta kalmasına veya kirliliğin negatif etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilen mikroorganizmalar bulunmaktadır.

microbes2_0.png

Ne yazık ki, aşırı kimyasal ve pestisit kullanımı, toprağın karmaşık ve hassas bakteriyel aktivitesini yok edebilmektedir. Alltech Crop Science, bitki sağlığı ve verimliliği için bu doğal ortakların teşviki için çalışarak sürdürülebilir modern tarımı desteklemektedir.

Saccharomyces cerevisiae (Bira mayası)

Köpekler insanların en iyi dostu olabilir ancak muhtemelen en büyük müttefikimiz mütevazi maya hücresidir. Bira üreticileri ve fırıncılar binlerce yıldır bu özelliklerin avantajlarından yararlandılar ancak, geçtiğimiz yıllardaki yeni keşifler, global gıda üretimi için oldukça önemli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Maya hücresinin temel fonksiyonel bileşenleri şunlardır:

Dış hücre duvarı: Mannan

Mannan’ın birçok kullanımı vardır. Sindirim sistemi sağlığı için faydaları, onu modern antibiyotik içermeyen hayvancılık programlarının önemli bir parçası haline getirmektedir. Ayrıca, bitkilerin savunma sistemlerini harekete geçiren özellikleri de gözlenmektedir.

İç hücre duvarı: Glukan

Çalışmalar glukanda bulunan fonksiyonel karbonhidratların, genellikle hayvan yemlerini kontamine eden mikotoksinleri nötralize etmede son derece etkili ve hızlı olduğunu göstermiştir.

Maya ekstraktları

Maya hücrelerinin içerikleri, hayvan beslemesi ve bitki gübreleme programlarındaki daha yüksek besin maddesi biyoyararlanabilirliği açısından iz minarellerle bağlanabilen aminoasitler açısından zengidir. Bu aminoasitler besin maddelerini bıraktıktan sonra protein üretimi için kullanılabilmektedirler. Maya ekstraktları, protein üretimi için gerekli temel birçok aminoasiti içermektedirler.

microbes3_0.png

Bacillus subtilis

Üzerinde en fazla araştırma yapılmış bakterilerden biri olan Bacillus subtilis’in 200.000’in üzerinde tanımlanmış straini bulunmaktadır. Bacillus’ların Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia ve hatta nematodları da içeren çok çeşitli patojen gruplarına antagonistik etkileri olduğu bilinmektedir.

Bacillus licheniformis

Bu yaygın toprak bakterisi, bitki artıklarındaki dirençli proteinleri parçalayabilir. Çalışmalar aynı zamanda bu bakteriyi nematod baskılanması ve bitki hormonu sentezi ile ilişkilendirmektedir.

Bacillus thuringiensis

Bu doğal olarak açığa çıkan bakterinin, insektisit özellik gösteren çeşitli proteinler oluşturduğu gözlenmiştir.

Lactobacillus plantarum

Bu yaygın bakteri, ortamdaki rakip mikroorganizmaları baskılayan laktik asit ve diğer bileşikleri üretmektedir.

microbes4_0.png

Aurantiochytrium spp.

Rich in DHA omega-3 essential fatty acids, this strain of algae can be added to animal feed for DHA-enriched meat, milk and eggs. It may be grown without sunlight in closed systems for superior consistency and traceability.

Chlorella spp.

These algae are very nutrient-dense. Using just one acre of production tanks, some strains can produce the same amount of protein as 21 acres of soybeans, making it a very efficient alternate protein source.

Trichoderma harzianum

This fungus can create a symbiotic relationship with plant roots, protecting against pathogens such as Pythium and Fusarium.

microbes5_0.png

Trichoderma longibrachiatum

Bu fungal strain, nematodlar ve hastalık oluşturan funguslara karşı antagonist özellik göstermektedir. Araştırmalar, bitki besini alınımı ve hormon üretimi üzerine olumlu etkileri olabileceğini ortaya koymuştur.

Aspergillus spp.

Tüm küfler kötü değildir. Aspergillus’un bazı suşları, sindirilmesi zor bitki liflerini parçalayan, toprak yapısını ve organik maddeyi iyileştiren ya da hayvanlarda yem etkinliğini arttıran enerji ve besin salınımı yapan enzimler üretir.