Skip to main content

BLUEPRINT® YEM - SÜT SIĞIRCILIĞI

"Besleme çözümleri” sunan sektörün lider şirketi Alltech, sahip olduğu eşsiz teknolojileri her ihtiyaca uygun formda sunup geniş kapsamlı seçeneklerle üreticilere ulaştırmayı hedeflemektedir. Alltech’in bu anlayışla, süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanlar için geliştirdiği Blueprint® yem serisi; etkinliği bilimsel araştırmalar ve pratik saha uygulamalarıyla her defasında kanıtlanan performans geliştirici ve verim arttırıcı teknolojileri içermektedir.

BLUEPRINT® BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

Yeni doğan buzağıların 4.gününden sütten kesime (genellikle doğumdan sonraki 5. ila 8.hafta) kadar olan dönem boyunca kullanılabilen Blueprint Buzağı Başlangıç Yemi içeriğinde yüksek kalitede protein ve enerji kaynakları bulunan tamamlayıcı karma yemdir.

Bu dönemde iyi gelişen buzağıların, gelişmeyenlere göre bir laktasyon döneminde 500 - 1.500 Kg. daha fazla süt verdiği bilinmektedir. İşkembenin iç yüzeyinde bulunan papillaların görevi işkembe içerisindeki mikroorganizmalar aracılığıyla sindirilen besin maddelerini emerek kana vermektir. Bu sebeple, yeni doğmuş buzağılarda işkembedeki papilla gelişimine öncelik verilmelidir.

Buzağı başlangıç yeminin buzağıların önüne geç konulması işkembe gelişimini aksatır. Süt, çok kaliteli bir besin maddesi olmasına rağmen işkembe gelişimi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü buzağılar tarafından içilen süt işkembeye uğramadan doğrudan şirdene geçmektedir. Tokluk hissi yaratacağı için buzağılara gereğinden fazla süt içirilmemesine ve kuru yemlere olan ilgilerinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksek kalitedeki Blueprint Buzağı Başlangıç Yemi, rumende etkili şekilde fermente olmakta ve rumen gelişimini sağlamaktadır. İşkembede bir miktar papilla gelişmesi sağlandıktan sonra işkembe kaslarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmelidir. Kaba yemler; fiziksel yapıları itibariyle buzağıların işkembe kaslarının gelişmesini sağlayan en etkili yem maddeleridir.

BLUEPRINT® BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

Buzağılarda 3. aydan itibaren 6.aya kadar olan dönem boyunca kullanılabilen Blueprint Buzağı Büyütme Yemi, içeriğinde sindirimi yüksek yem hammaddeleri, yüksek kalitede protein ve enerji kaynakları bulunan ekonomik bir tamamlayıcı karma yemdir.

Blueprint Buzağı Büyütme Yemi kaliteli içeriği ile ishal vakalarını azaltmaya yardımcı olur. Buzağıları bağışıklık sistemini destekler ve iyi bir iskelet gelişimi sağlar. Buzağı büyütme döneminde istenen başarıya ulaşmak için, buzağıların önünde yem dışında mutlaka temiz su ve kaliteli kaba yemler bulundurulmalıdır. Buzağı büyütme döneminde sınırlı miktarda yem kullanımı yerine serbest yemleme tercih edilerek genç hayvanlarda yaşlılara oranla yüksek olan yemden yararlanma kabiliyeti en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Buzağı başlangıç yeminden buzağı büyütme yemine geçerken en az bir haftalık geçiş yapılmalıdır. Buzağı büyütme yemine geçerken buzağıların önünde mutlaka kaliteli kaba yemler de bulundurulmalıdır. Kademeli olarak sütten kesilen buzağılar besin madde ihtiyacını karşılamak için yem tüketimlerini arttırırlar. Kaba yem kullanılmaması durumunda asidoz ve şişme problemleriyle karşılaşılabilmektedir. Yüksek rutubet oranı kuru madde tüketimini sınırlayacağından, mümkünse 3. aydan önce silaj yemlemesi ve otlatma yapılmamalıdır. İşkembe içerisinde çok yer kaplayan samanın, yem tüketimini sınırlayarak buzağılarda gelişme geriliğine yol açabileceği unutulmamalıdır.

Süt içen buzağılarda, buzağı büyütme yemi kullanılmamalıdır

BLUEPRINT® DÜVE YEMİ

Damızlık amacı ile yetiştirilen dişi buzağılara büyütme yeminin kesilmesinden sonra verilmeye başlanan yemdir.

Bu dönemde uygulanacak besleme programı düvenin gelecekteki performansını etkileyeceğinden doğru yemleme yapılması önemlidir.  Blueprint Düve Yemi, sağlıklı meme gelişimine yardımcı olur. Düvelerin istenen canlı ağırlığında ve en uygun zamanda kızgınlığa gelmelerini, buzağılamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini destekler.

Düvenin gebeliğinin 7. ayına kadar olan dönem boyunca kullanılabilen Blueprint® Düve Yemi, istenen canlı ağırlığa ulaşmak üzere hayvanın bu dönemdeki besin maddesi ihtiyacını karşılayan, yüksek sindirilebilirliğe sahip enerji ve protein kaynakları içeren tamamlayıcı karma yemdir.

BLUEPRINT® KURU DÖNEM YEMİ

Gebe süt sığırlarının doğuma yaklaşık 2 ay kala, sağımdan kesildiği ilk günden (kuruya çıkarma) doğuma 21 gün kalana dek geçen süre boyunca ihtiyaç duydukları besin maddelerini karşılamak üzere geliştirilmiş, hayvanı doğuma hazırlayan tamamlayıcı karma yemdir.

İneklerin kuruya çıkarılmaları, hem bir sonraki sağım döneminde daha yüksek süt verimine sahip olmalarını, hem de sağlıklarının gelişmesini sağlamaktadır. (İşkembenin dinlenmesi, anne karnındaki yavrunun daha iyi gelişmesi, meme dokularının gelişmesi gibi)

Kuru Dönem Standart Yemi'nin içeriğinde bulunan organik mineraller, canlı maya ve vitaminler hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmeye, etkin rumen işlevi sağlamaya ve doğum sonrasında verimli bir laktasyon dönemine hazırlanmaya yardımcı olur. Blueprint Kuru Dönem Standart Yemi aynı zamanda anne karnındaki buzağının sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekler.

Doğuma 21 gün kala, kullanılmakta olan Kuru Dönem Standart Yemi’nin miktarı yarıya düşürülür ve doğum sonrası süt yemine kademeli olarak geçiş yapılır.

BLUEPRINT® SÜT 21 YEMİ

Süt verim dönemindeki sığırlar için geliştirilmiş, %21 ham protein içeriğine sahip yüksek enerjili tamamlayıcı karma yemdir. Süt 21 Yemi, hayvanı doğumdan sonra tüketmeye başlayacağı süt yemine alıştırmak amacıyla, doğuma 15 gün kala, kuru dönem yeminin yerine yavaş yavaş ikame edilerek kullanılmaya başlanır.

Blueprint Süt 21 Yemi’nin erken laktasyon döneminde (doğum sonrası ilk 0 - 100 gün) kullanıma devam edilmesi önerilir. Böylece doğum sonrası dönemde yüksek süt verimi ve kalitesini sağlamak üzere hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddesi ihtiyacı zamanında ve en iyi şekilde karşılanmış olur.

BLUEPRINT® SÜT 19 YEMİ

Süt verim dönemindeki sığırlar için geliştirilmiş, %19 ham protein içeriğine sahip yüksek enerjili tamamlayıcı karma yemdir.

Süt 19 Yemi, yüksek süt verimi ve kalitesi elde etmek üzere doğum sonrası dönemde hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddesi ihtiyacını karşılar. Laktasyon döneminde yüksek verimi ve kalitesi elde edilmesini sağlar.

Fazladan protein kaynağı kullanılmadığı sürece, genel olarak orta ve geç laktasyon döneminde (doğumdan sonraki 120 - 300 gün) Blueprint Süt 19 Yemi kullanılması önerilir.

BLUEPRINT® SÜT 18 YEMİ

Süt verim dönemindeki sığırlar için geliştirilmiş, %18 ham protein içeriğine sahip yüksek enerjili tamamlayıcı karma yemdir.

Süt 18 Yemi, özellikle geç laktasyon döneminde optimum süt verimi ve kalitesi elde etmek üzere geliştirilmiş hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddesi ihtiyacını tam olarak karşılayan bir yemdir. 

Bize Ulaşın