Skip to main content

BLUEPRINT® YEM - BESİ SIĞIRCILIĞI

"Besleme çözümleri” sunan sektörün lider şirketi Alltech, sahip olduğu eşsiz teknolojileri her ihtiyaca uygun formda sunup geniş kapsamlı seçeneklerle üreticilere ulaştırmayı hedeflemektedir. Alltech’in bu anlayışla, süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanlar için geliştirdiği Blueprint® Yem serisi; etkinliği bilimsel araştırmalar ve pratik saha uygulamalarıyla her defasında kanıtlanan performans geliştirici ve verim arttırıcı teknolojileri içermektedir.

BLUEPRINT® BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

Yeni doğan buzağıların 4.gününden sütten kesime (genellikle doğumdan sonraki 5. ila 8.hafta) kadar olan dönem boyunca kullanılabilen Blueprint Buzağı Başlangıç Yemi içeriğinde yüksek kalitede protein ve enerji kaynakları bulunan tamamlayıcı karma yemdir.

Bu dönemde iyi gelişen buzağıların, gelişmeyenlere göre bir laktasyon döneminde 500 - 1.500 Kg. daha fazla süt verdiği bilinmektedir. İşkembenin iç yüzeyinde bulunan papillaların görevi işkembe içerisindeki mikroorganizmalar aracılığıyla sindirilen besin maddelerini emerek kana vermektir. Bu sebeple, yeni doğmuş buzağılarda işkembedeki papilla gelişimine öncelik verilmelidir.

Buzağı başlangıç yeminin buzağıların önüne geç konulması işkembe gelişimini aksatır. Süt, çok kaliteli bir besin maddesi olmasına rağmen işkembe gelişimi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü buzağılar tarafından içilen süt işkembeye uğramadan doğrudan şirdene geçmektedir. Tokluk hissi yaratacağı için buzağılara gereğinden fazla süt içirilmemesine ve kuru yemlere olan ilgilerinin azalmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksek kalitedeki Blueprint Buzağı Başlangıç Yemi, rumende etkili şekilde fermente olmakta ve rumen gelişimini sağlamaktadır. İşkembede bir miktar papilla gelişmesi sağlandıktan sonra işkembe kaslarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmelidir. Kaba yemler; fiziksel yapıları itibariyle buzağıların işkembe kaslarının gelişmesini sağlayan en etkili yem maddeleridir.

BLUEPRINT® BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

Buzağılarda 3. aydan itibaren 6.aya kadar olan dönem boyunca kullanılabilen Blueprint Buzağı Büyütme Yemi, içeriğinde sindirimi yüksek yem hammaddeleri, yüksek kalitede protein ve enerji kaynakları bulunan ekonomik bir tamamlayıcı karma yemdir.

Blueprint Buzağı Büyütme Yemi kaliteli içeriği ile ishal vakalarını azaltmaya yardımcı olur. Buzağıları bağışıklık sistemini destekler ve iyi bir iskelet gelişimi sağlar. Buzağı büyütme döneminde istenen başarıya ulaşmak için, buzağıların önünde yem dışında mutlaka temiz su ve kaliteli kaba yemler bulundurulmalıdır. Buzağı büyütme döneminde sınırlı miktarda yem kullanımı yerine serbest yemleme tercih edilerek genç hayvanlarda yaşlılara oranla yüksek olan yemden yararlanma kabiliyeti en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Buzağı başlangıç yeminden buzağı büyütme yemine geçerken en az bir haftalık geçiş yapılmalıdır. Buzağı büyütme yemine geçerken buzağıların önünde mutlaka kaliteli kaba yemler de bulundurulmalıdır. Kademeli olarak sütten kesilen buzağılar besin madde ihtiyacını karşılamak için yem tüketimlerini arttırırlar. Kaba yem kullanılmaması durumunda asidoz ve şişme problemleriyle karşılaşılabilmektedir. Yüksek rutubet oranı kuru madde tüketimini sınırlayacağından, mümkünse 3. aydan önce silaj yemlemesi ve otlatma yapılmamalıdır. İşkembe içerisinde çok yer kaplayan samanın, yem tüketimini sınırlayarak buzağılarda gelişme geriliğine yol açabileceği unutulmamalıdır.

Süt içen buzağılarda, buzağı büyütme yemi kullanılmamalıdır

BLUEPRINT® BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ

Besi performansını geliştirmenin ve hedeflenen sonuçlara ulaşmanın en önemli adımı başlangıcı iyi yapmaktır. Blueprint Besi Başlangıç Yemi, besiciliğin ilk dönemindeki hayvanın vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş tamamlayıcı karma yemdir.

Üç dönemden oluşan besi periyodunda, besi hayvanlarının en hızlı büyüdüğü bu dönemde hayvanın fiziki gelişimi devam etmektedir. Bu dönem hayvanların satın alınıp besi yerine getirilmesi ve esas yemlemeye geçilmesine kadar olan dönem olup diğer bir deyişle hazırlık dönemidir.

Blueprint Besi Başlangıç Yemi; sindirim sistemi kapasitesinin arttırılmasına, kas ve iskelet sisteminin gelişiminin desteklenmesiyle daha yüksek cidago ve boy uzunluğu sağlanmasına yardımcı olur. Besleme yoluyla besi sığırlarının en hızlı şekilde büyümesinin hedeflendiği Besi Başlangıç Yemi, erkek dananın buzağılıktan çıktıktan sonraki 7.ayından itibaren 350 Kg. canlı ağırlık artışına ulaştığı döneme kadar kullanılır.

BLUEPRINT® BESİ GELİŞTİRME YEMİ

Blueprint Besi Geliştirme Yemi, besiye alınan dana ve tosunların vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş tamamlayıcı karma yemdir. Blueprint Besi Geliştirme Yemi 12 aylık veya 300 kg. canlı ağırlığa ulaşan besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. Sağlıklı ve hızlı büyüme, yüksek canlı ağırlık artışı elde etmek üzere geliştirildiğinden karlı besiciliği destekler.

BLUEPRINT® BESİ BİTİRME YEMİ

Besiciliğin son ve yoğun dönemi olan bitirme döneminde, 350 Kg. ve üzerindeki erkek danaların kesimlerine kadar olan dönemde veya kesimden önceki son 2 ayda hayvana verilen, vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş tamamlayıcı karma yemdir.

Bitirme dönemi ette mermerleşmenin sağlandığı, boşlukların doldurulduğu besinin son dönemidir. Bu dönemde hayvanın canlı ağırlık artışı daha çok yağ birikimi şeklinde geliştiğinden, yoğun şekilde randıman yapan hayvanlarda daha yüksek enerjili yem ihtiyacı ortaya çıkar.  Diğer taraftan hayvanın fiziki gelişimi diğer dönemlere göre yavaşladığı için protein ihtiyacı azalır. Bu nedenle besinin son 2 ayında özel bir besi bitirme yemine geçilmesi gerekir.

Enerji içeriği yüksek olan Blueprint Besi Bitirme Yemi bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılar. Bitirme dönemindeki sığırlarda yemden yararlanmayı arttırır, yüksek karkas ağırlığına ve et kalitesine ulaşılmasını sağlar. Randıman oranını arttırıp yağlanmayı önleyerek karlı ve ekonomik besiciliği destekler.

BLUEPRINT® BESİ MIX 24 YEMİ

Besiye alınan danalar için geliştirilmiş, %24 ham protein içeriğine sahip yüksek enerjili tamamlayıcı karma yemdir.

Yüksek et verimi ve kalitesi elde etmek üzere, besi periyodu boyunca hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddesi ihtiyacını karşılayan Besi Mix 24; verim durumu, et yağı oranı, üreticinin elindeki kaba yem kaynakları değerlendirilerek kullanılabilecek besi geliştirme ve bitirme dönemi besleme seçeneklerinden bir tanesidir.

Esas yemlemenin yapıldığı besi periyodunun ikinci döneminde en yüksek kas yoğunluğunun elde edilmesi hedeflenmektedir. Besi Mix 24, bu hedefi gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş yoğun protein, vitamin ve mineral içeriğine sahip bir yemdir.

Besi Mix 24, üreticinin elinde bulunan tahıllar serbest miktarda ilave edilerek birlikte kullanılabildiği için aynı zamanda ekonomiktir. Yem tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırarak besiye alınan hayvanlarda hızlı bir canlı ağırlık artışı elde edilmesini, yüksek oranda karkas randımanı alınmasını ve yağlanmanın en az düzeyde gerçekleşmesini sağlar. Besiye alınan hayvanların gelişimini sağlıklı ve hızlı bir şekilde desteklemek ve yüksek kalitede et verimi sağlamak için Besi Mix 24 ile birlikte hayvanlara mutlaka kaliteli kaba yem de verilmelidir.

BLUEPRINT® BESİ MIX 20 YEMİ

Besiye alınan danalar için geliştirilmiş, %20 ham protein içeriğine sahip yüksek enerjili tamamlayıcı karma yemdir.

Yüksek et verimi ve kalitesi elde etmek üzere, besi periyodu boyunca hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddesi ihtiyacını karşılayan Besi Mix 20; verim durumu, et yağı oranı, üreticinin elindeki kaba yem kaynakları değerlendirilerek kullanılabilecek besi geliştirme ve bitirme dönemi besleme seçeneklerinden bir tanesidir.

Esas yemlemenin yapıldığı besi periyodunun ikinci döneminde en yüksek kas yoğunluğunun elde edilmesi hedeflenmektedir. Besi Mix 20, bu hedefi gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş zengin protein, vitamin ve mineral içeriğine sahip bir yemdir.

Besi Mix 20, üreticinin elinde bulunan tahıllar serbest miktarda ilave edilerek birlikte kullanılabildiği için aynı zamanda ekonomiktir. Yem tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırarak besiye alınan hayvanlarda hızlı bir canlı ağırlık artışı elde edilmesini, yüksek oranda karkas randımanı alınmasını ve yağlanmanın en az düzeyde gerçekleşmesini sağlar. Besiye alınan hayvanların gelişimini sağlıklı ve hızlı bir şekilde desteklemek ve yüksek kalitede et verimi sağlamak için Besi Mix 20 ile birlikte hayvanlara mutlaka kaliteli kaba yem de verilmelidir.

 

Bize Ulaşın