Skip to main content

BLUEPRINT® TMR YEM - SÜT SIĞIRCILIĞI

“Besleme çözümleri” sunan sektörün lider şirketi Alltech, sahip olduğu eşsiz teknolojileri her ihtiyaca uygun formda sunup, geniş kapsamlı seçeneklerle üreticilere ulaştırmayı hedeflemektedir. Alltech’in bu anlayışla geliştirdiği Blueprint® TMR yem serisi; etkinliği bilimsel araştırmalar ve pratik saha uygulamalarıyla her defasında kanıtlanan performans geliştirici ve verim arttırıcı teknolojileri içermektedir.
Süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kaba ve kesif yemlerin, yüksek değere sahip besleyici içeriklerin belirli oranlarda karıştırılarak tek bir rasyon şeklinde hazırlandığı Blueprint TMR yemleri, kaliteli ve yüksek verimli üretimi en zahmetsiz ve ekonomik şekilde mümkün kılmaktadır.

*Blueprint TMR Yem grubundaki ürünlerin her bölgede mevcut olmayabileceğini, ürünlerin içinde bulunan Alltech teknolojilerinin hayvan cinsi, kullanım amacı ve ürün çeşidine göre değişiklikler gösterebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

BLUEPRINT® STANDART TMR

Süt sığırlarının yaşam ve verim paylarını karşılamak, temel besleme ihtiyaçlarını gidermek üzere geliştirilmiş TMR yemdir. Verim kapasitesi gözetilmeksizin tüm süt sığırlarının beslemesinde kullanılabilir.

BLUEPRINT® FRESH TMR

Süt sığırlarının yaşam ve verim paylarını karşılamak, temel besleme ihtiyaçlarını gidermek üzere geliştirilmiş TMR yemdir.  Blueprint Standart TMR’a göre daha yoğun bir içeriğe sahiptir. Verim kapasitesi gözetilmeksizin tüm süt sığırlarının beslemesinde kullanılabilir.

BLUEPRINT® FRESH PLUS TMR

Orta ve büyük ölçekte üretim yapan işletmelerde, yüksek performansa sahip süt sığırlarının sağlık durumlarını optimize etmek ve verimliliği sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek amacıyla geliştirilmiştir.  Blueprint Fresh TMR’a göre daha yoğun içeriğe sahip TMR yemdir.

BLUEPRINT® SÜT KONSANTRE TMR

Süt sığırlarına mısır silajı ile karıştırılarak verilen, yüksek oranda ham protein içeriğine sahip özel bir TMR yemdir.

İçeriğinde, yaşama ve verim payını tam olarak destekleyecek miktarda vitaminler ve mineraller yanında, Alltech’in tamamen doğal, patentli canlı mayası (Yea-Sacc®), mikotoksin bağlayıcısı (Mycosorb A+), protein kaynağı (Optigen®) ve iz mineralleri (Bioplex®, Sel-Plex®) bulunmaktadır.

Blueprint Süt Konsantre TMR, süt hayvancılığı ile uğraşan üreticilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları zorluklar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Daha fazla kaba yem kullanımına olanak tanıyan Süt Konsantre TMR maliyetlerin düşürülmesine, fazla kaba yem kullanımına bağlı olarak daha fazla ürün kalitesi (süt yağı- süt proteini, et kalitesi) elde edilmesine ve metabolik hastalık risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

BLUEPRINT® YILDIZ SÜT TMR

Sağmal hayvanların ve ileri laktasyon döneminde düşük süt verimi olan süt sığırlarının beslenme ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş tamamlayıcı yemdir.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI TMR

Blueprint Tamamlayıcı TMR Yem, süt sığırlarının kaba yem ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI PLUS TMR

Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR Yem daha yoğun ve zengin bir besleyici içeriğe sahiptir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

Bize Ulaşın