Skip to main content

BLUEPRINT® TMR YEM - KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

“Besleme çözümleri” sunan sektörün lider şirketi Alltech, sahip olduğu eşsiz teknolojileri her ihtiyaca uygun formda sunup, geniş kapsamlı seçeneklerle üreticilere ulaştırmayı hedeflemektedir. Alltech’in bu anlayışla geliştirdiği Blueprint® TMR yem serisi; etkinliği bilimsel araştırmalar ve pratik saha uygulamalarıyla her defasında kanıtlanan performans geliştirici ve verim arttırıcı teknolojileri içermektedir.
Süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kaba ve kesif yemlerin, yüksek değere sahip besleyici içeriklerin belirli oranlarda karıştırılarak tek bir rasyon şeklinde hazırlandığı Blueprint TMR yemleri, kaliteli ve yüksek verimli üretimi en zahmetsiz ve ekonomik şekilde mümkün kılmaktadır.

*Blueprint TMR Yem grubundaki ürünlerin her bölgede mevcut olmayabileceğini, ürünlerin içinde bulunan Alltech teknolojilerinin hayvan cinsi, kullanım amacı ve ürün çeşidine göre değişiklikler gösterebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

BLUEPRINT® KÜÇÜKBAŞ TMR

Küçükbaş hayvanlar ülkemizdeki hayvan popülasyonu içinde önemli bir yer tutmaktadır. Küçükbaş yetiştiriciliğinde başarı büyük ölçüde hayvan başına büyütülen yavru yüzdesi ve pazara sunulan hayvan adedi ile ölçülmektedir. Bu kriterleri etkileyen en önemli faktör ise beslemedir. Bununla birlikte mevsimsel şartlar, yetersiz fiziki alan veya bitki örtüsü, ya da doğru besleme programının uygulanmasındaki zorluklar sebebiyle küçükbaş hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tam ve eksiksiz olarak temin etmek çoğu zaman mümkün olamamaktadır.

Süt, et ve yapağı verimini arttıran ideal bir besleme çözümü, besin maddelerini tam ve eksiksiz bir şekilde içeren, düşük maliyetli, kullanımı kolay ve hayvan tarafından sevilerek tüketilebilir özellikte olmalıdır. Önemli bir nokta da verilen yemin toksik olmamasıdır.

Blueprint Küçükbaş TMR, koyun-keçi yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları zorluklar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI TMR

Blueprint Tamamlayıcı TMR Yem, süt sığırlarının kaba yem ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI PLUS TMR

Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR Yem daha yoğun ve zengin bir besleyici içeriğe sahiptir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

Bize Ulaşın