Skip to main content

Süt sığırı yetiştiriciliğinde sıcak stresini yönetmek

Süt sığırı yetiştiriciliğinde sıcak stresini yönetmek

Süt sığırı yetiştiriciliğinde sıcak stresini yönetmek için 10 ipucu

Mutlu inek verimli bir inektir. İnek konforunun sağlanması yıl boyunca önemlidir, ancak; özellikle yaz dönemlerinde, bunun için büyük bir uğraş vermek gerekebilir. Yüksek sıcaklığın ve nem oranının olduğu dönemlerde, süt hayvancılığı yapan üreticiler için sıcak stresini anlamak bu bakımdan kritik bir öneme sahiptir.

Sıcak stresiyle ilgili çözümler genelde ucuzdur ve sadece iyi bir sürü yönetimi gerektirir.

Sürünüzü serin tutmaya yardımcı olabilecek sıcak stresiyle ilgili 10 ipucu burada!

  1. Gölgelik alan sunun: Yeterli gölgelik alan sunulan ineklerde solunum problemleri, vücut ısısı artışı ve sinirlilik hali azalacaktır.

  2. Temiz su temin edin: Sıcak stresine maruz kalan hayvanlarda su tüketimi iki katına kadar çıkabilir. Temiz ve taze su temini ineklerin bol su tüketerek vücudun su ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacaktır.

  3. Serin saatlerde besleyin: İnekler kızışmış yemi yemeyi sevmezler.  TMR yemler dışarıda kaldığında kızışmaya (bozulmaya) eğilimlidir. Yem boşaltma, karıştırma ve besleme günün serin saatlerinde yapılırsa inekler kızışma başlamadan yemi tüketebilir ve geviş getirme günün kalan sıcak saatlerinde gerçekleşebilir.

  4. Gübredeki tutarsızlıklara dikkat edin: Sıcak stresi yaşayan inekte rumen fermantasyonunun verimliliği azalır. Bu da besin değeri kaybına yol açar. Rasyonun yeniden formüle edilmesi, kuru madde alımının düştüğü dönemlerde optimum beslenme potansiyelinin elde edilmesine yardımcı olabilir.

  5. Besin erişimin tam olmasını sağlayın: Sıcak stresinin yaşandığı dönemlerde yem tüketiminin baskılanması yaygın bir durumdur. İneklerin önünde sürekli yem bulundurulduğu takdirde, inekler gün boyunca küçük miktarlarda yem tüketecek ve büyük miktarlardaki tüketimden kaynaklanan termal ısınmayı azaltmış olacaktır.

  6. Su püskürtücüleri ve fanlar kullanın: İneklerin nerede toplandığını gözlemleyin. Niçin orada toplanıyorlar? Ahırda başka bir yerde su püskürtücüleri var mı? Fanlar hava akışı sağlıyor mu? Soğutma ekipmanınız olsa bile, en uygun şekilde yerleştirildiğinden ve düzgün çalıştığından emin olun.

  7. Bekleme alanlarındaki zamanı azaltın: Sıcak stresi ile ilgili önemli bir konu, ortamın ineklerden gelen ısıyı dağıtmak için çok sıcak olmasıdır. İnekleri uzun süre sıkışık bekleme alanlarında tutmak hava akışını azaltır.

  8. Gün ortasında kapalı yerde tutmayın: İnekler akıllıdır ve yeterince alan varsa çok sıcak olan yerlerden uzaklaşırlar. Günün en sıcak zamanlarında serbestçe hareket etmelerine izin vererek, ahırdaki daha serin yerlere gitmelerine izin verin.

  9. Sindirimi yüksek, kaliteli yemlerle besleyin: İnekler hava sıcakken daha az yemeye eğilimli olduklarından, besin maddelerine etkin erişim sağlık ve üretim için çok önemlidir. İlk hasadı yapılan ya da fermente edilmiş yem bitkileri fazla geviş getirmesine gerek kalmadan ineğe yeterli enerjiyi verir. Bu tip yem maddelerinin tüketilmesi, daha selülozlu yemlere göre ineğin vücudundaki yem yemeye bağlı ısınmayı azaltır.

  10. Maya kültürü katkısı kullanın: Maya kültürlerinin, hem selüloz sindirimini arttıran, hem de asit seviyesini azaltan rumen içindeki bakterileri uyardığı keşfedilmiştir. Bu şekilde, etkin bir fermantasyon sağlanabilir, asidoz önlenebilir ve vücut sıcaklığı düşürülebilir.