Skip to main content

Sıcak Stresiyle Baş Etmenin Dört Temel Yolu

Sıcak Stresiyle Baş Etmenin Dört Temel Yolu

Sıcak Stresiyle Baş Etmenin Dört Temel Yolu

Su: Sıcak stresi sırasında ineklerin su tüketmesi belki de en önemli unsurdur. Üreticilerin suya erişimi kolaylaştırmaları ve su miktarını bol tutmaları gerekir. Su, temiz ve serin olmalıdır. Sulukların gündelik olarak temizlenmesi, yemin ve suyun serin bir yerde bulunması su tüketimini arttıracaktır.

Gölgelik alan: Eğer tüm inekler merada otlatılsaydı, açık alandaki ağaçlar iyi bir gölgelik alan sağlayabilirdi. Ancak ne yazık ki günümüz modern süt ineği yetiştiriciliğinde bu pek mümkün olamamaktadır. Açık alanlarda kurulacak olan basit gölgelikler veya doğal havalandırması olan noktalara kurulan kenarları açık yapılar inekleri güneş ışınlarından koruyabilir. Etkin bir gölgelik yapmak için yüksekliğin 4 metre veya üzerinde olması gerekir. Gölgeliğin yemliğin üzerine kurulması da önemlidir, böylece; yem yeme teşvik edilebilir. Son olarak, hava akımını kesebilecek balya yığınları gibi engellerin ortadan kaldırılması gerekir.

Serinletme: Birçok serinletme seçeneği vardır. Serinletme düzeneği kurulacaksa işletmenin her yerinin iyi bir şekilde incelenmesi gerekir. Havalandırmanın arttırılması için ilave fanlar yerleştirilebilir. Elbette, fanların dağılımı ve yönünün doğru şekilde ayarlanması gerekir. Hava akımı eğer kapalıysa ahırın yan taraflarının açılmasıyla da arttırılabilir.  Yine de, hava akımı tek başına ineklerin serinlemesini sağlayamaz. Yemlik boyunca ve bekleme alanlarına duşların konması, ineklerin düzenli olarak ıslatılması gerekir. Sisleme şeklinde su püskürtülmesi önerilmemektedir, derinin ve kılların ıslanması gerekir. Duşların belirli zamanlarda çalıştırılması uygun olur. Duşların aşırı çalıştırılması da yatak bölmelerinin ıslanmasına ve dolayısıyla mastitise yol açabilir.

Yem yönetimi:

  • TMR kullanılmalıdır.
  • Öğün sayısı arttırılmalıdır.
  • Günün serin zamanlarında yemleme yapılmalıdır.
  • Yem taze tutulmalıdır.
  • Mümkün olduğunca yüksek kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
  • Hayvanlara yeterli düzeyde selüloz temin edilmelidir.
  • Sodyum ve potasyum gibi mineral düzeyleri kontrol edilmelidir.
  • Yemliklerde yemin kızışmasına izin verilmemelidir.