Skip to main content

ALLZYME® SSF

Allzyme® SSF, Aspergillus niger suşunun katı hal fermantasyonundan elde edilen bir besleme teknolojisidir.

Allzyme SSF, alternatif ham maddeler olarak endüstri yan ürünlerinin kullanımını sağladığı ve rasyondaki besin maddeleriyle ilgili kısıtlamaları azalttığı için yem formülasyonlarında esneklik avantajı sunar. Allzyme SSF’in etkinliği, farklı yem işleme koşullarında elde edilen performans sonuçlarıyla kanıtlanmıştır.

Allzyme SSF:

  • GDO içermeyen doğal bir enzim kompleksidir. Bu enzim kompleksi; hayvanın sindirim sistemiyle sinerji içinde çalışarak yemin sindirilebilirliğini arttırır. Bu da, hayvanın amino asit, enerji, kalsiyum ve fosfor gibi besin maddelerinden daha çok yararlanmasını sağlar.
  • Daha iyi yem dönüşüm oranı, canlı ağırlık artışı, yumurta verimi gibi önemli performans avantajları sunar.
  • Hayvan performansını olumsuz yönde etkilemeden rasyonda bitkisel kökenli ya da daha ekonomik ham maddelerin kullanımını mümkün kılar.
  • Yem maliyetlerini azaltarak genel üretim karlılığını destekler.
  • Allzyme SSF, yedi farklı enzim aktivitesini içerir. Bu güçlü “yedi’li”, katı hal fermantasyonu ile üretilmemiş ticari fitaz ya da aynı konsantrasyona sahip sentetik enzim karışımı üzerinde mutlak bir avantaj sağlar.
  • Emilim için dışarıdan bir enzim desteğiyle parçalanması gereken besin maddelerinin sindirilmesini sağlar.

Bize Ulaşın