Skip to main content

ACID-PAK® WATER SOLUBLE 2X

Alltech Acid-Pak Water Soluble 2X, yararlı organizmaların üreme, rekabet ve kolonize olma kabiliyetini arttırarak zararlı bakterilerin üremesini baskılayan bir besleme çözümüdür.

Sindirim sisteminde etkin olan pek çok zararlı organizma çoğalabilmek için nötr veya bazik bir ortama ihtiyaç duyar. Herhangi bir nedenle bağırsak pH’ının artması veya zararlı organizmaların ortamda çoğalması bazik pH’a neden olabilmektedir.

Alltech Acid-Pak Water Soluble 2X, içerdiği organik asitlendiriciler ve elektrolitler ile sindirim kanalında faydalı bir ortam şekillendirerek yemin daha iyi sindirilmesine ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Asidik pH değeri nedeniyle tavuk kursağının bakteri florası kanatlı sindirim sisteminin diğer kısımlarının sağlığını korumada aşılayıcı bir hizmet görür. Suyun pH’ını düşürmek, kursak içeriğinin pH’ını da hızla aşağıya çekerek laktik asit üreten bakterilerin aktiviteleri için uygun ortam oluşmasına ve patojenlerin üremesinin önüne geçmesine yardımcı olur. Özellikle sert su, kursakta laktik asit üreterek kursak pH’sını düşüren bakterilerin yükünü ağırlaştırdığından suyun asitlendirilmesi yararlıdır.

Acid-Pak Water Soluble 2X:

  • Sindirim sistemi sağlığının optimize edilmesine yardımcı olur.
  • Erken ve genel ölüm oranlarının azaltılmasında etkilidir.
  • Yem dönüşümünde iyileşmeyi destekler.
  • Üniformite, tek tiplilikte artış sağlanır.
  • Taşıma, aşı ve sıcak stresi ile mücadeleye yardımcı olur.

Bize Ulaşın