Skip to main content

Duyuru ve Bültenler

Alltech Global Yem Anketi 2018

January 25, 2018

7 yıldan beri düzenlenen anket, 144 ülkedeki 30.000'den fazla yem fabrikasından gelen kapsamlı verileri içeriyor. Çin ve ABD, küresel besleme kaynağının üçte birini üretiyor.

2018 Alltech Global Yem Anketi, 2017 yılında üretilen uluslararası yem tonajının toplam 1.07 milyar mt ‘u aştığını öngörüyor. Böylece 2016 yılında olduğu gibi, uluslararası yem üretimi ardı ardına ikinci kez 1 milyar mt'u aşmış görünüyor.

430 milyar dolar değerine ulaşan yem endüstrisi, son beş yılda %13 oranında büyüme kaydetti. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen 2018 Global Yem Anketi, 144 ülkeden 30.000’den fazla yem fabrikasınından gelen verileri içeriyor. Bu bakım şimdiye kadarki en kapsamlı anket özelliğini taşıyor.

Sonuçlar Çin ve ABD'nin, hayvan yeminin üçte birini üreten ilk iki ülke olduğunu ve büyümenin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde olduğu gibi ağırlıklı olarak domuz, etlik piliç (broyler) ve süt sığırı yemlerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Alltech’in yeniliklerden sorumlu başkanı ve başkan yardımcısı Aidan Connolly, Alltech Global Yem Anketi’nin global yem endüstrisinin durumu hakkında değerli veriler sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

Connoly, bu içgörüler yanında anketin bir bütün olarak tarım için de “barometre” görevi gördüğünü ve çoğu zaman ankete katılan ülkelerin ekonomik gücünü gösterdiğini ifade ediyor.

Alltech Global Yem Araştırması, 2017 yılının son çeyreğinde Alltech'in global satış ekibinin topladığı verileri ve yerel yem kuruluşları ile yapılan işbirliği sonucu elde edilen karma yem üretimi ve fiyat bilgilerini değerlendirmektedir. Elde edilen sonuçların karar vericiler, endüstri paydaşları ve endüstriler için bir bilgi kaynağı işlevi görmesi amaçlanmıştır.

Üretim büyüklüğüne göre, 2017 yılında en çok yem üreten 7 ülke; Çin, ABD, Brezilya, Rusya, Meksika, Hindistan ve İspanya'dır. Bu ülkeler, dünyadaki yem üreticilerinin yaklaşık % 54'ünü, toplam üretimin %53'ünü oluşturmakta olup tarım-hayvancılıktaki eğilimlerin bir göstergesi olarak görülmektedir.

2018 Alltech Global Yem Anketi’nden Bazı Yerel Sonuçlar

Kuzey Amerika: Çin’in arkasından ABD, global olarak ikinci büyük yem üreticisidir. Kuzey Amerika, globalde üretilen sığır yeminin 1/3’ini, kendisinden sonra gelen en büyük üretici ülkenin ise beş katı kadar sığır yemini üretmektedir. ABD ve Kanada en çok at yemi üreten 2 ülke olarak listenin başını çekmektedir. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında Kuzey Amerika'daki yem fiyatlarının daha düşük olduğu görülmektedir.

Latin Amerika: Brezilya yem üretiminde bölgenin lideri ve dünya genelinde üçüncü sırada yer almaktadır. Brezilya, Meksika ve Arjantin, toplam bölgesel yem üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirmektedir. Meksika, sığır ve yumurta yemi üretiminde bölgenin lideri konumundadır. Başta su ürünleri, at ve evcil hayvanlar olmak üzere Larin Amerika son beş yıldır üçüncü en yüksek büyüme oranını yakalamıştır.

Avrupa: Asya-Pasifik tarafından en hızlı büyüyen bölgeler bakımından sıkıştırılan Avrupa yem üretiminde %3 artış elde etmiştir. Bu artışı domuz, broyler ve su ürünleri yemleri getirmiştir. Bölgeye, 2017 yılında 37,6 milyon tonluk yem üretimiyle ülkeler arasında 7 numaradan 4 numaraya tırmanan Rusya liderlik etmektedir. Rusya’nın domuz yemi üretimini özellikle özel domuz yemi üretimleriyle arttırdığı tahmin edilmektedir. Rusya’nın broyler yem üretimi de %3’lük artış gösterirken, Avrupa’daki büyümeyi destekleyen Ukrayna, Romanya, İngiltere ve Belçika’nın da yem üretiminde yüksek bir artış yakaladığı görülmektedir. Avrupa, pet (evcil hayvan) yemi üretiminde ilk sıradadır.

Asya-Pasifik: Global yemin %35’ten fazlası Asya-Pasifik bölgesi tarafından üretilmektedir. Çin, geçen yıla göre toplam yem üretimindeki hafif bir düşüşe rağmen 186.86 milyon metrik ton ile dünyanın en büyük yem üreticisi ülkesi olarak kalmıştır.

2017 yılı araştırma sonuçlarına göre Asya-Pasifik yem üretimi, bölgedeki domuz gıdası ve pet hayvanı talebindeki artışla doğru orantılı olarak %3 oranında artmıştır. Asya-Pasifik bölgesindeki artışı destekleyen diğer iki ülke ise %7 ile Hindistan ve %8 ile Tayland’tır. Vietnam geçtiğimiz yıl boyunca %4 büyümüştür ve Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük ikinci domuz ve su ürünleri yemi üreticisidir. Tüm su ürünleri yemlerinin %70’i ve yumurta tavuğu yemlerinin %44'ü Asya-Pasifik ülkelerinde üretilmektedir.

Africa: Süt ve broyler yemi üretiminde dünya en hızlı büyüyen ülke Afrika olmaya devam etmiştir. Son beş yılda bölgesel ortalama büyüme oranı %30 civarındayken, 2017 yılında büyüme kaydedilememiştir. Besi sığırı ve su ürünleri yem üretimi azalırken, domuz, süt sığırı, yumurta tavuğu ve broyler yem üretimi artmıştır. Diğer taraftan, Afrika domuz, yumurta tavuğu ve broyler beslemede dünyadaki en pahalı ülkedir. Botsvana ve Mozambik daha küçük ülkeler domuz, süt sığırı, yumurta tavuğu ve broyler yemlerindeki artışa liderlik etmiştir. Besi sığırı yemlerindeki düşüşü Zambiya ve Fas gibi ülkeler etkilemiştir.

Bölgedeki birçok Afrika ülkesi, su ürünleri yeminde küçük de olsa bir üretim artışı gösterirken, bölge bir bütün olarak değerlendirildiğinde Nijerya tarafından üretimde geçildiği görülen Mısır'daki düşük yem üretimi nedeniyle genel yem üretimi düşmüştür.

2018 Alltech Global Yem Anketi’nden elde edilen hayvanlarla ilgili kayda değer sonuçlar

  • Kanatlı endüstrisinde, broyler yem üretimi tüm bölgelerde artış göstermiştir. En büyük artış %10 ile Afrika, %7 ile Avrupa'dır. Romanya, Rusya ve Ukrayna, Avrupa'nın büyümesine katkıda bulunmuştur. Afrika'nın büyümesi öncelikle Mısır, Uganda ve Mozambik'ten gelen sonuçlarla şekillenmiştir.
  • Domuz yemi üretiminin liderleri 2017 yılında Çin ve Rusya olmuştur. Kenya, Tanzanya, Mozanbik, Uganda ve Namibia gibi birçok küçük Afrika ülkesinde de domuz yemi üretiminde artış gözlemlenmiştir.
  • Global süt yemi üretimi tüm bölgelerde artış göstermiştir. Ortalama %2 büyüme oranıyla Avrupa bölgesi süt yemi üretiminde global liderdir. 2017 yılı süt yemi üretim sonuçlarına göre Güney Afrika, Fas ve Zimbabve gibi ülkelerdeki kayda değer artışın da etkisiyle Afrika, süt yemi üretimindeki %10’luk artışla bölgeler arasında en büyük artış oranını yakalamıştır
  • Besi yemi üretiminde globalde, başta Latin Amerika, Avrupa ve Afrika bölgeleri olmak üzere, yaklaşık %1 oranında düşüş görülmektedir. Bu global düşüş eğiliminin, bazı dönemlerde, tavuk, domuz eti ve balık gibi “beyaz” etlere olan tüketici talebinin artmasının yol açtığı düşünülmektedir.
  • Su ürünleri yem üretiminde başta Avrupa bölgesi olmak üzere, genel olarak ufak çaplı bir artış kaydedilmiştir. Çin’in su ürünleri yem üretiminde bu yıl %5'lik bir düşüş yaşadığı görülmektedir. Bunun, 2016'da, antibiyotiklerin uygulanması gibi besleme uygulamaları ve gıda güvenliğine ilişkin hükümet kontrolleri ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Brezilya, Şili ve Peru’nun Latin Amerika'daki üretim artışını desteklemesi gibi, Orta Doğu'daki artışın sebebi İran'dır. Su ürünlerinde sazan yem üretimine öncülük etmektedir, bunu karides ve tatlı su çipurası takip etmektedir. Yayın balığı, somon ve alabalık da daha düşük bir derecede yem göstergesinde yer almaktadır.

Evcil hayvan (pet) yemleri tüm bölgelerde güçlü bir artış göstermiştir. Asya-Pasifik bölgesinin üretimi, özellikle Çin, Tayland ve Tayvan’ın katkılarıyla %13 artış göstermiştir. Avrupa bölgesi, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya ve Macaristan’ın katkılarıyla 580.000 metrik ton ilave hayvan yemi üreterek %17 oranında artmıştır. 725.000 tondan fazlasıyla Uruguay, Ekvador, El Salvador, Şili ve Arjantin, Latin Amerika'daki evcil hayvan üretiminin neredeyse tamamını temsil etmektedir.

Aidan Connoly, Alltech Global Yem Anketi’nin sağlıklı bir yem endüstrisi ve tarım-hayvancılık için değerli veriler ve içgörüler sunduğunu, hayvan yemi endüstrisinin artan global nüfusun sürdürülebilir ve uygun bir şekilde beslenmesindeki önemini ortaya koymak için yem araştırmasının sonuçlarını karşılık beklemeden sunmaya devam edeceklerlerini söylüyor.

Alltech Global Yem Anketi, tarım-hayvancılık işletmelerinin ve dünyadaki ekonomilerin analizinde rol oynayabilecek bazı ilgi çekici noktaları ortaya koymaktadır. Anket sonuçlarının yer aldığı kitapçık, etkileşimli bir global harita ve verilerin sunumunu içeren 2018 Alltech Global Yem Anketi'ne ulaşmak için lütfen bu sayfada yer alan formu doldurun.

Loading...