Skip to main content

Nutrigenomik

nutrigenomics.png

Doğal olarak bitki potansiyelini optimize etmek

Yaşayan tüm organizmaların temel birimi hücredir. Her hücrenin merkezinde DNA (Deoksiribonükleik asit) olarak bilinen genetik materyali taşıyan nükleus (çekirdek) bulunur. Bu DNA, hücrelerin oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli tüm bileşenlerin taslağıdır. DNA, bitkiye hücrenin biyolojik çalışmasını yürütürken gerekli spesifik proteinleri nasıl üreteceğini öğreten genlerden oluşmaktadır. Bir hücre, binlerce protein için gen içermektedir. Benzer yapıda ve fonksiyondaki hücreler dokularda (vasküler, epidermal, temel ve meristematik) organize olarak kök, gövde, yapraklar, çiçekler, tohumlar ve meyveleri oluştururlar. Bitkinin her bir bölümü, yaşama ve büyüme için spesifik fonksiyonlara sahiptir. Hücreler sürekli büyür, ölür, yenilenir ve yeni proteinler devamlı olarak üretilmelidir.

Gen ekspresyonunun aşamaları:

1. DNA

Hücre içerisindeki her gen, spesifik bir protein için kodlar taşımaktadır. Tüm hücreler tam genetik kod içeriyor olsa da, hücre tipine ve besinlerin, biyoaktif bileşiklerin ve diğer uyarıcıların mevcudiyetine bağlı olarak bu genetik kodların bir kısmı “çalışır” veya eksprese haldedir.

2. Transkripsiyon

Besleme ile gen ekspresyonu aktive veya upregüle edildiğinde, DNA kodundan Messenger RNA (mRNA) transkribe edilerek bir “kopya” yaratılır. Besinlerin mevcudiyetine bağlı olark transkripsiyon baskılanabilir veya downregüle edilebilir. Bu hücrelerin hangi proteinlerin üretileceğini düzenleme şeklidir.

3. Translasyon

Hücre sistemi mRNA’yı çevirir, genetik kodu okur ve spesifik proteinleri üretir.

4. Fonksiyon

Hücreler, daha büyük biyolojik fonksiyonların (büyüme, üreme, fotosentez, ve daha niceleri) birer parçası olarak belirli şekillerde hareket eden ve etkileşime giren binlerce protein üretmektedir. Bu gen ekspresyonlarının düzenlenmesi bu biyolojik fonksiyonları etkiler.

nutrigenomics2.png

Nutrigenomik nedir?

Nutrigenomik, yukarıda tarif edilen gen ekspresyonu sürecini, beslemenin nasıl etkilediğini araştırılmasıdır. Mikroarray veya gen çipleri adı verilen analitik araçlar, araştırmacılara çeşitli besleme paketlerinin bitki gen ekspresyonu üzerine etkilerini karşılaştırma imkanı sunmaktadır. Hangi genlerin upregüle veya downregüle edildiğini bilmek, büyüme ve performanstaki değişimleri anlamak için bir pencere sunar. Bu bilginin sofistike analizi, bitki fonksiyonunun ve sağlığının nasıl optimize edileceğine dair önemli ipuçları sağlar. Bir organizmanın genetik kodunun değiştirildiği genetik modifikasyon gibi son teknolojilerin aksine Nutrigenomik çalışmaları basitçe, bitkinin doğal olarak var olan genlerinin besleme, biyoaktif bileşikler veya diğer uyarıcılardan nasıl etkilendiğinin gözlenmesidir. 2008’de, Alltech’in öncü nutrigneomik araştırması, Nicollasville, Kentucky’de özel bir Nutrigenomik araştırma merkezinin inşasıyla önemli bir adım attı. Takip eden yıllar boyunca, Nutrigenomik gelişmeler, mısır’dan turunçgillere kadar geniş bir bitki türü aralığında bitki sağlığı ve performansını nasıl doğal olarak optimize edebileceğimizi ortaya koydu.

Biyostimulantlarla en yüksek performansa ulaşmak

Sporcular en yüksek performansa ulaşmak için antreman yapmak zorundadır. Uygun bir diyet, kasların iyileşmesi ve büyümesi için ihtiyaç duydukları besinleri sağlamanın önemli bir yönüdür. Elit sporcular genellikle diyetlerini vitaminler, mineraller, kreatin ve diğer bileşiklerle desteklerler. Bir sporcunun genleri ve fizyolojisi, bu maddelere tepki vererek fiziksel ve zihinsel güçlerini arttırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanır. Benzer bir şekilde bitkiler de biyostimulant olarak bilinen bazı maddelere benzer şekilde cevap verirler. Bitki biyostimulantları, bitki büyümesini arttırmak için kullanılan çeşitli maddeler ve mikroorganizmalardır. Bu ürünler başka isimlerle de bilinmektedirler: bitki aktivatörleri, bitki güçlendiriciler, fitostimulantlar, biyogübreler, biyoaktivatörler ya da toprak, verim, ürün ve bitki büyüme arttırıcıları…

Nutrigenomik ve biyostimulantlar

Biyostimülantlar, tohum çimlenmesinden bitki olgunluğuna kadar, bitkinin yaşam döngüsü boyunca çeşitli şekillerde bitki gelişimini teşvik eder. Bu bileşikler, besin translokasyonunu düzenleyerek metabolik etkinliği arttırır ve verim, kalite, stres toleransı ve hatta su kullanım etkinliğinde artışa neden olurlar. Basit beslenmenin ötesinde, nutrigenomik bilimi, gen ekspresyonunun bu eşsiz biyostimüle edici bileşikler tarafından nasıl etkilendiğini inceleyerek, istenen özelliklerde son ürün için özel olarak uyarlanmış formülasyonları mümkün kılar.

Mevzuatlar

Son yıllarda artan kullanıma rağmen, dünya genelinde sadece birkaç ülke bu yeni kategoriyi resmen tanımıştır. Sonuç olarak, bu kategorideki ürünlerin çoğu şu anda mevzuatlar tarafından gübre veya bitki koruma ürünleri olarak tanınmaktadır.

Loading...