Skip to main content

LIQUID FORMULA SERİSİ

ALLTECH CROP SCIENCE® LIQUID FORMULA serisi aminoasit kompleksleme teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ürünlerin içeriğindeki aminoasitler Alltech’in mikrobiyal kaynaklarından ekstrakte edilir. Kullanılan eşsiz kompleksleme teknolojisi ile, besin elementleri aminoasitlere bağlanır. Bu yolla komplekslenen besin elementleri, bitkideki metabolik yollarla hızla ve kolaylıkla alınır.

Aminoasitler bitki metabolizması için hayati önem taşımaktadır. Bitkiler yaşamlarını devam ettirecek süreçlerde, büyüme ve gelişmede kullanılacak protein sentezi için 20 aminoasitin tümüne ihtiyaç duymaktadır. Alltech Crop Science® Liquid Formula serisi ile hazır olarak verilen ve protein yapıtaşları olan aminoasitler bitkinin değişik birçok metabolik sürecinde kullanılır.

Doğada bulunan formlarına benzeyen Alltech mineralleri ile komplekslenen sıvı formülasyonların yapraktan uygulanması, besin elementlerinin bitki tarafından alınımını sınırlandırabilecek topraktaki reaksiyonların önüne geçmektedir.

LIQUID FORMULA ZINC

Liquid Formula Zinc, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için çinko (%5) kaynağıdır.

 • Çinko (Zn) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Biyokullanılabilir çinko önemli metabolik enzim sistemlerinde özellikle bitkinin ilk büyüme evrelerinde hayati öneme sahiptir. Ayrıca kök gelişimi, meyve ve tohum tutumunda büyük rol oynar.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin  absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA ZINCBOR

Liquid Formula Zincbor, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için çinko (%9) ve bor (%1) kaynağıdır.

 • Çinko (Zn)-Bor (B) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Biyokullanılabilir çinko önemli metabolik enzim sistemlerinde özellikle bitkinin ilk büyüme evrelerinde hayati öneme sahiptir. Ayrıca kök gelişimi, meyve ve tohum tutumunda büyük rol oynar.
 • Biyokullanılabilir bor bitki büyüme ve gelişmesinde etkili birçok metabolik süreçte gerekli bir besin elementidir. Bor özellikle, şeker taşınması, hücre duvarı sentezi, membran yapısal ve fonsiyonel özellikleri ve karbonhidrat mekanizması üzerine etkilidir.
 • Sağlıklı yaprak, dane, ve meyve gelişimine yardımcı olur.
 • Hızlı ve sağlıklı kök gelişimi, çiçeklenme ve kaliteli dane oluşumu sağlar.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA MANGANEZ

Liquid Formula Manganez, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için mangan (%5) kaynağıdır.

 • Mangan (Mn) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Mangan fotosentez için gerekli bir besin elementidir.
 • Yaprak yüzeyinin genişlemesini teşvik eder, fotosentezi arttırır.
 • Bitkilerde su kullanım etkinliğinde rol oynar. Protein ve karbonhidrat oluşumunda etkilidir.
 • Çiçeklenme ve döl tutmayı artırır.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA FE %6 IRON

Liquid Formula Fe %6 Iron, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için demir (%6) kaynağıdır.

 • Demir (Fe) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Fotosentezin temel bileşenlerindendir. Klorofil sentezinde görev alır.
 • Fotosenteze, protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine yardımcı olur.
 • Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi, verim ve kaliteyi arttırır.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA P-ZN

Liquid Formula P-Zn, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için azot (%3), fosfor (%25) ve çinko (%3) kaynağıdır.

 • Azot (N), Fosfor (P) ve Çinko (Zn) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Fosfor bitkide oluşacak meyve sayısı üzerine etkili en önemli besin elementidir. Çiçeklenme ve göz sayısını arttırır. Meyve oluşumunu teşvik eder.
 • Bitkinin büyüme ve gelişmesini teşvik eder.
 • Enzim aktivasyonunu artırarak fotosentez miktarını arttırır.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.
 • Kök gelişimini teşvik eder, bitkinin topraktan etkin bir şekilde su ve besin maddesi alımını düzenler.

LIQUID FORMULA CALTECH

Liquid Formula Caltech, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için kalsiyum (%12) kaynağıdır.

 • Kalsiyum (Ca) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Kalsiyum bitkide özellikle hücre duvarlarının yapısına katılır. Hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde önemli role sahiptir.
 • Hücre bölünmesini düzenler, hücre gelişimine etkilidir.
 • Kök uzaması, bitki gelişimi ve büyümesine katkıda bulunur.
 • Özellikle depolama sırasında meyvelerin daha dayanıklı olmalarında etkilidir.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA COMBI

Liquid Formula Combi, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için bor (%1), demir (%2), mangan (%1) ve çinko (%3) kaynağıdır.

 • Çinko (Zn) eksikliğine bağlı problemleri ortadan kaldırır.
 • Bitkilerde fotosentez miktarını arttırarak bitki gelişimine yardımcı olan iz element karışımıdır.
 • Bitkileri çiçeklenmeye teşvik eder ve maksimum çiçek tutumuna yardımcı olur.
 • Döllenmeyi kolaylaştırır.
 • Bitki depo organlarında karbonhidrat ve protein depolanma oranını arttırır.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.

LIQUID FORMULA POTASYUM

Liquid Formula Potasyum, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen bitkiler için potasyum (%20) kaynağıdır.

 • Özellikle meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinde bitkinin ihtiyacı olan potasyum kaynağıdır.
 • Tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesi (briks, vitamin, protein vb.) arttırır.
 • Ürün kalitesini arttırır. Depolama ve raf ömrünü uzatır.
 • Aminoasitle kompleksleme teknolojisi ile besin absorbsiyonuna yardımcı olur.
 • Fotosentez faaliyetlerinin devamlılığında etkilidir ve fotosentez sonucu oluşan maddelerin taşınmasını hızlandırır.

LIQUID FORMULA CROP-P-50

Liquid Formula Crop-P-50, Alltech Crop Science tarafından ileri teknoloji kullanılarak üretilen fosforik asittir (%50).

 • Bitkilerin fosfor ihtiyacını karşılar, meyve oluşumunu teşvik eder.
 • Özellikle kireçli ve alkali topraklarda toprak pH’ını düzenler.
 • Damlama sulama sistemlerinde, özellikle uygun olmayan gübre kullanımı sonucu oluşan tıkanıklıkları açmak ve bikarbonat ya da kalsiyum karbonat kaynaklı tıkanıkları engellemek amacıyla kullanılır.

Bize Ulaşın

Loading...