Skip to main content

FARMPAK® SAĞLIK - PREMİKS PAKETLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI

FARMPAK® SAĞLIK - TIRNAK

Farmpak® sağlık tırnak, süt sığırcılığında verimi doğrudan etkileyen tırnak problemleri için özel olarak geliştirilmiş yem premiksidir. Ayak ve tırnak hastalıkları, mastitis ve fertilite problemlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. İçeriği sayesinde tırnak dokusunda keratinizasyonu destekleyerek, tırnak sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. 

Farmpak® sağlık tırnak'ın sunduğu avantajlar:

 • Sürüden çıkarmalar ve erken kesime göndermelerde azalma
 • Üreme sağlığı ve fertilitede iyileşme
 • Tırnak ağrılarına bağlı yem tüketiminin azalmasının önlenmesi

FARMPAK® SAĞLIK - ÜREME & GEBELİK

Farmpak® sağlık üreme & gebelik, fertilite (döl verim) problemleri yaşayan süt sığırlarına yönelik olarak Alltech teknolojileri ile geliştirilmiş bir yem premiksidir. İşletmeler için çok büyük öneme sahip üreme sağlığı ve performansı için spesifik olarak çözüm sunmaktadır. Bu sayede işletmelerin yaşadığı problemleri en aza indirerek hayvanların performanslarını korumalarına destek olmaktadır.

Farmpak® sağlık üreme & gebelik'in sunduğu avantajlar:

 • Gebelik başına düşen tohumlama sayısında azalma
 • Buzağılamadan sonra ilk tohumlamada başarının arttırılması
 • Daha düşük ilkine buzağılama yaşı

FARMPAK® SAĞLIK - SICAK STRESİ

Farmpak® sağlık sıcak stresi, özellikle yaz aylarında hayvanlarda görülen sıcak stresi ve buna bağlı olarak gelişen verim kayıplarını en aza indirmektedir. Sıcak havaların sebep olduğu bu kayıpları önlemek adına geliştirilmiş bir yem premiksidir.

Farmpak® sağlık sıcak stresi'nin sunduğu avantajlar:

 • Sıcak havaların sebep olduğu verim kayıplarını önlemek
 • Yem tüketimini teşvik etmek
 • Süt veriminin devamlılığının sağlanması

FARMPAK® SAĞLIK - ASİDOZİS

Farmpak® sağlık asidozis, yüksek enerji içeriği ile beslenen süt sığırlarında yada asidoz durumu gözlenen sürülerde, bu problemi çözmek ve bu problemin tekrarlamasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Farmpak® sağlık asidozis'in sunduğu avantajlar:

 • Rumende stabil pH sağlanması
 • Gelişmiş sindirim sistemi ve yemden yararlanımın arttırılması
 • Asidozis ile birlikte başlayan metabolik sorunların önüne geçilmesi

FARMPAK® SAĞLIK - MAYATOKS

Farmpak® sağlık mayatoks, maya ve toksin bağlayıcı içerikli özel bir premiks paketidir. Yoğun içeriği sayesinde hayvanların sindirim sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyarak, toksinlerin sebep olduğu sorunların önüne geçmektedir.

Farmpak® sağlık mayatoks'un sunduğu avantajlar:

 • Yemden yararlanımın arttırılması
 • Toksin kaynaklı problemlerin engellenmesi
 • Artan kuru madde tüketimi

FARMPAK® SAĞLIK - RUMENUP

Farmpak® sağlık rumenup, veteriner hekim ve besleme uzmanlarının tavsiye ve görüşleriyle geliştirilmiş olup, hem koruyucu hem de tedavi edici özelliklere sahiptir. Rumenup hayvanın mineral ve vitamin ihtiyacını eksiksiz olarak karşılayarak sağlık ve performans durumunu geliştirir. Etkin bir rumen (işkembe) işleyişi ile yüksek sindirim ve yem alımında artış sağlaması verim artışına da yardımcı olur.

Farmpak® sağlık rumenup'ın sunduğu avantajlar:

 • Enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalıklarda bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlayarak iyileşme sürecine yardımcı olur
 • Geçiş döneminde ve verim döneminin başında,mayanın tamponlayıcı etkisinden yararlanarak rumenin adaptasyonunu sağlarken, ihtiyaç duyulan yüksek düzey vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar
 • Stresle mücadele eder.

FARMPAK® SAĞLIK - CATTLE UP

Farmpak® sağlık cattle up, yüksek performansa sahip süt sığırları için tasarlanmıştır. Sürüdeki yüksek performanslı hayvan gruplarının ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamaktadır.

Farmpak® sağlık cattle up'ın sunduğu avantajlar:

 • Yüksek verimli hayvanların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılar
 • Yem tüketimini optimize eder
 • Verimin sürekliliğini korur

FARMPAK® SAĞLIK - SÜT YAĞI DESTEK

Farmpak® sağlık süt yağı destek, işletmelerdeki düşük süt yağı sorunlarına yönelik olarak Alltech teknolojileriyle geliştirilmiş ve süt yağının optimizasyonu için kullanılan özel bir yem premiksidir.

Farmpak® sağlık süt yağı destek'in sunduğu avantajlar:

 • Kuru madde tüketiminde artış
 • Süt yağı oranındaki düşüşlerin engellenmesi
 • Selüloz tüketiminin optimizasyonu

FARMPAK® SAĞLIK - KARACİĞER DESTEK

Farmpak® sağlık karaciğer destek, ketozis, yağlı karaciğer sendromu vb. gibi karaciğer spesifik problemleri önlemek için tasarlanmıştır.

Farmpak® sağlık karaciğer destek'in sunduğu avantajlar:

 • Karaciğerin sağlıklı bir şekilde işlevini gerçekleştirmesi
 • Ketozis problemlerini azaltmak
 • Karaciğer yağlanmasını önlemek

FARMPAK® SAĞLIK - %100 SÜT

Farmpak® sağlık %100 süt, süt sığırcılığında hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde formülize edilmiştir. İçeriğindeki kapsamlı Alltech teknolojileri ile birlikte bir hayvanın ihtiyacı olduğu tüm vitamin-mineral, maya, toksin bağlayıcıları bulundurmaktadır.

Farmpak® sağlık %100 süt'ün sunduğu avantajlar:

 • Sağlıklı ve bağışıklığı güçlü hayvanlar
 • Yem tüketiminde artış
 • Toksinlere karşı koruyucu etki

Farmpak sağlık paketleri içinde yer alan bazı ürünler ambalaj farklılığı gösterebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bölge temsilcinizle görüşebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Loading...