Skip to main content

FARMPAK® KLASİK - PREMİKS PAKETLERİ SÜT SIĞIRCILIĞI

Farmpak® klasik premiks paketleri, süt ve besi hayvancılığında verim ve gıda kalitesini etkileyen sorunlarla mücadele etmek üzere geliştirilen, tamamen doğal, yüksek kalitede zengin besleyici içeriklere sahip premiks paketleridir. Belirli alanlarda gelişme sağlamak üzere bir araya getirilen Alltech teknolojileri büyük bir uyum içinde çalışarak verimlilikte,  dolayısıyla çiftlik karlılığında artışa yardımcı olmaktadır. Farmpak klasik ürünleri -sürü büyüklüğü ne olursa olsun- her çiftlikte kolayca kullanılabilen besleme çözümlerini içermektedir.

FARMPAK® KLASİK - SÜT1

Farmpak klasik süt1; süt sığırlarının iz mineral ihtiyacını karşılamak ve yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmakta olup fertiliteyi olumsuz yönde etkilemeden süt verimini arttırmaktadır.

Farmpak klasik süt1’in içeriğinde;

 • Alltech’in canlı maya teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen maya kültürü     (YEA-SACC®)
 • Selenyum mineralinin doğadaki formu kopyalanarak üretilen Alltech’in patentli ve organik selenyumu (SEL-PLEX®)
 • Doğadaki formlarına en yakın şekilde, Alltech teknolojisiyle üretilen; doğal manganez (BIOPLEX® Mn), doğal çinko (BIOPLEX® Zn) ve doğal bakır (BIOPLEX® Cu) kaynağı iz mineraller bulunmaktadır.

Farmpak klasik süt1’in sunduğu avantajlar:

 • Yüksek süt kalitesi
 • Gelişmiş rumen ve artan süt verimi
 • Optimum fertilite
 • Sağlıklı vücut yapısı

FARMPAK® KLASİK - SÜT1 PLUS

Farmpak klasik süt1 plus; süt sığırlarının iz mineral ihtiyacını karşılamanın ve yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamanın yanı sıra; mikotoksin sorunuyla mücadele ederek önemli bir fayda daha sağlar.

Süt sığırları; çayır-mera, fabrika yemi veya silajlar yoluyla mikotoksinlere maruz kalabilmektedir. Küfler tarafından üretilen mikotoksinler, ineklerin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek mikotoksin zehirlenmesine yol açabilmekte ve süt üreticilerinin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Farmpak klasik süt1 plus’ın içeriğinde;

 • Alltech’in canlı maya teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen maya kültürü    (YEA-SACC®)
 • Selenyum mineralinin doğadaki formu kopyalanarak üretilen Alltech’in patentli ve organik selenyumu (SEL-PLEX®)
 • Doğadaki formlarına en yakın şekilde, Alltech teknolojisiyle üretilen; doğal manganez (BIOPLEX® Mn), doğal çinko (BIOPLEX® Zn) ve doğal bakır (BIOPLEX® Cu) kaynağı iz mineraller
 • Üstün bağlama kapasitesine sahip yeni nesil mikotoksin bağlayıcısı (MYCOSORB A+) bulunmaktadır.

Farmpak klasik süt1 plus’un sunduğu avantajlar:

 • Yüksek süt kalitesi
 • Gelişmiş rumen ve artan süt verimi
 • Optimum fertilite
 • Sağlıklı vücut yapısı
 • Mikotoksinlerle etkin mücadele

FARMPAK® KLASİK - MAXIMIZER

Farmpak klasik maximizer, süt sığırlarının vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya ve yemin daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olur. Ürünün içeriğinde yer alan Alltech teknolojileri hayvansal üretimin belli alanlarına katkı sağlamak üzere; iyot, kobalt mineralleri ile D-Biotin, A, D3 ve E vitaminleri ile zenginleştirilmiştir.

Farmpak klasik maximizer, sunduğu lezzetlilik ile daha çok yem tüketimini destekler.

Farmpak klasik maximizer’ın içeriğinde;

 • Alltech’in canlı maya teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen maya kültürü    (YEA-SACC®)
 • Selenyum mineralinin doğadaki formu kopyalanarak üretilen Alltech’in patentli ve organik selenyumu (SEL-PLEX®)
 • Doğadaki formlarına en yakın şekilde, Alltech teknolojisiyle üretilen; doğal manganez (BIOPLEX® Mn), doğal çinko (BIOPLEX® Zn) ve doğal bakır (BIOPLEX® Cu) kaynağı iz mineraller bulunmaktadır.

Farmpak klasik maximizer’ın sunduğu avantajlar:

 • Yüksek süt verimi
 • Zengin besleyici içeriğe sahip süt üretimi
 • Hastalıklara karşı yüksek direnç
 • Gelişmiş kas, iskelet ve dolaşım sistemi
 • Sıcaklık ve mobiliteye bağlı sıcak stresi sonucu ortaya çıkan verim düşüşünde azalma
 • Laktasyon eğrisinde süreklilik, fertilite ile ilgili sorunlarda azalma

FARMPAK® KLASİK - MAXIMIZER PLUS

Farmpak klasik maximizer plus, süt sığırlarının vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya ve yemin daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olur. Ürünün içeriğinde yer alan Alltech teknolojileri hayvansal üretimin belli alanlarına katkı sağlamak üzere; iyot, kobalt mineralleri ile D-Biotin, A, D3 ve E vitaminleri ile zenginleştirilmiştir.

Farmpak klasik maximizer plus, sunduğu lezzetlilik ile daha çok yem tüketimini destekler. Farmpak klasik maximizer'ın sağladığı yararlara ilaveten; hayvanlarda rumen sağlığı, süt kalitesi, canlı ağırlık artışı ve vücut yapısında olumsuz etkilere yol açan mikotoksin emiliminde ve mikotoksinlerin zararlı etkilerinde azalma sağlar.

Farmpak klasik maximizer plus’ın içeriğinde;

 • Alltech’in canlı maya teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen maya kültürü    (YEA-SACC®)
 • Selenyum mineralinin doğadaki formu kopyalanarak üretilen Alltech’in patentli ve organik selenyumu (SEL-PLEX®)
 • Doğadaki formlarına en yakın şekilde, Alltech teknolojisiyle üretilen; doğal manganez (BIOPLEX® Mn), doğal çinko (BIOPLEX® Zn) ve doğal bakır (BIOPLEX® Cu) kaynağı iz mineraller
 • Üstün bağlama kapasitesine sahip yeni nesil mikotoksin bağlayıcısı (MYCOSORB A+) bulunmaktadır.

Farmpak klasik maximizer plus’ın sunduğu avantajlar:

 • Yüksek süt verimi
 • Zengin besleyici içeriğe sahip süt üretimi
 • Hastalıklara karşı yüksek direnç
 • Gelişmiş kas, iskelet ve dolaşım sistemi
 • Sıcaklık ve mobiliteye bağlı sıcak stresi sonucu ortaya çıkan verim düşüşünde azalma
 • Laktasyon eğrisinde süreklilik, fertilite ile ilgili sorunlarda azalma
 • Mikotoksinlerin yarattığı, verim ve sağlığı etkileyen olumsuz etkilerle mücadele

FARMPAK® KLASİK - BUZAĞI

Buzağı ve genç hayvanların yetiştirilmesi başarıyı yakalamada anahtar adımlardan biridir. Buzağı yetiştirme programındaki başarı gelecekte elde edilecek karı belirlemektedir. Farmpak klasik buzağı, sürünün geleceği olan genç hayvanların sağlıklı ve güçlü bir şekilde gelişimini desteklemek ve ileride yüksek verimli ineklere dönüşmelerini sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Buzağılar ve genç inekler; ishal, solunum yolu enfeksiyonları, iç ve dış parazitler gibi önlenmesi veya tedavi edilmesi gereken çok sayıda hastalığa maruz kalırlar. Hastalıkların önlenmesi ve doğru besleme, düvelerin kısa sürede gelişme oranını garanti eder. Bu sayede sürüye katılacak olan hayvanların yetiştirilmesi için yapılacak olan yem, tedavi gibi masraflar minimuma iner; düveler daha kısa sürede, daha karlı olur ve daha uzun süre et ve süt üretirler.

Farmpak klasik buzağı, buzağıların iz mineral ihtiyacının karşılanması, yemin daha iyi değerlendirilmesi, hayata sağlıklı ve yüksek bir performans potansiyeliyle başlangıç yapabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

Farmpak klasik buzağı’nın içeriğinde;

 • Alltech teknolojisiyle geliştirilen yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen canlı maya kültürü (YEA-SACC®)
 • Genç hayvanlarda büyüme ve verim performansını arttıran, ölüm ve hastalık oranlarını düşüren yüksek nükleotid içerikli protein kaynağı (NUPRO®)
 • Bağırsak sağlığı ve büyüme performansına yardımcı doğal verim arttırıcı (BIO-MOS®)
 • Selenyum mineralinin doğadaki formu kopyalanarak üretilen Alltech’in patentli ve organik selenyumu (SEL-PLEX®)
 • Doğadaki formlarına en yakın şekilde, Alltech teknolojisiyle üretilen; doğal çinko (BIOPLEX® Zn) ve doğal bakır (BIOPLEX® Cu) kaynağı iz mineraller bulunmaktadır.

Farmpak klasik buzağı’nın sunduğu avantajlar:

 • Optimum rumen gelişmi
 • Sağlıklı ve hızlı büyüme
 • Güçlü bağışıklık

FARMPAK® KLASİK - YEA-SACC FARMPAK

Farmpak klasik yea-sacc farmpak, yüksek konsantrasyona sahip ve Saccharomyces cerevisiae 1026 suşundan elde edilen canlı maya kültürünün kullanılarak geliştirildiği bir üründür.

Alltech’in uzun yıllara dayanan araştırma - geliştirme yatırımlarının sonucunda geliştirilen Yea-Sacc’ın etkinliği çok sayıda uluslararası araştırma ile kanıtlanmıştır. Sadece hayvanlar için geliştirilmiş Yea-Sacc, Avrupa Birliği tarafından onaylanmış doğal bir verim arttırıcıdır.

Alltech’in patentli ürünü Yea-Sacc, her kapasitede sürü büyüklüğünde kolayca kullanımı sağlamak üzere geliştirilmiş ve Farmpak klasik yea-sacc farmpak adıyla üreticilere sunulmuştur.

Farmpak klasik yea-sacc farmpak’ın sunduğu avantajlar:

 • Sağlıklı ve etkin rumen işlevi
 • Yüksek sindirim
 • Yem tüketiminde artış
 • Fertiliteyi olumsuz yönde etkilemeden süt veriminde artış
 • Sıcak stresi ile mücadele

FARMPAK® KLASİK - MYCOSORB A+ FARMPAK

Hayvan sağlığının korunması yem kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Küfler tarafından üretilen mikotoksinler sürü sağlığı ve süt üreticilerinin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Süt sığırlarının yemleri; fabrika yemi (konsantre yem) ve kaba yemleri içermektedir. Hayvanlar; çayır, mera, fabrika yemi veya silajlar yoluyla mikotoksinlere maruz kalabilmektedir.

Farmpak klasik mycosorb A+ farmpak, düşük katılım oranı ve üstün bağlama kapasitesi ile mikotoksinlerden kaynaklanan olumsuz etkileri bertaraf etmede ve yemin etkinliğini arttırmada benzersiz bir üründür. İçeriğinde; mikotoksin kontaminasyonunun (bulaşığının) sebep olduğu; fertilite sorunları, azalan yem tüketimi, yetersiz sindirim, düşük verim ve organ tahribatı gibi sağlık ve beslenme sorunlarını en etkili şekilde azaltan doğal mikotoksin bağlayıcısı (MYCOSORB A+) bulunmaktadır. 

Farmpak klasik mycosorb A+ farmpak’ın sunduğu avantajlar:

 • Optimum sağlık
 • Yem tüketiminde, dolayısıyla; süt veriminde artış
 • Sağlıklı rumen işleyişi (işkembe stabilitesi)
 • Hastalıklara karşı yüksek direnç

Bize Ulaşın

Loading...