Skip to main content

Su ürünlerinde sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir yemler

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yem üretiminin mevcut durumu

Hızla büyüyen bir su ürünleri endüstrisi, kaliteli su ürünleri yemi talebinin artmasına yol açmıştır. Ancak, balık unu mevcudiyeti sınırlıdır. Dünyadaki balık unu kullanımını %50 azaltsak bile, 2050 yılına kadar hala neredeyse 1,5 milyon metrik ton balık unu ihtiyacımız var ki bu da mevcut değil.

Lamerigts, “Bu sorun, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisini büyütmeden önce çözmemiz gereken bir zorluk, ancak sektör bunun üzerinde çalışıyor ve biz de çok iyi bir iş çıkarıyoruz” dedi.

Aslında, 90'lı yıllardan beri verilen balık – alınan balık (Fish In Fish Out / FIFO) faktörünü zaten düşürdük. Yine de, daha fazla balık unu alternatifine ihtiyacımız var, örneğin:

  • Hayvansal yan ürünler (hemoglobin, kan unu, kanatlı unu)
  • Bitkisel protein kaynakları (ayçiçeği küspesi, buğday proteini, soya küspesi)
  • Böcek unları (un kurdu, kara asker sineği unu)
  • İnsan tüketiminden elde edilen yan ürünler (balık yan ürünleri veya somon balığı)

Küresel su ürünleri üretimi 0,27 FIFO oranına ulaşırken, Alltech Coppens FIFO faktörünü 0,10'a bile düşürdü, bu da 1 kilogram çiftlik balığı üretmek için sadece 100 gram avlanan vahşi balık türüne ihtiyaç olduğu anlamına geliyor.

Alltech Coppens bunu nasıl yaptı?

Balığın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak

Lamberigts, “Önce beslenmenin temellerini anlamamız gerekiyor” dedi. "Hiçbir balığın balık unu, hatta belirli bir hammadde gereksinimi yoktur."

Balıkların ihtiyacı olan şeyler:

  • Temel besinler, sindirilebilir protein, enerji için yağ, vitaminler ve mineraller gibi
  • Lezzetli karma yem, böylece balıklar yemi yer
  • Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi su kalitesi, çünkü balıklar aynı ortamda yüzer, dışkılar ve yemek yer

Lamberigts, “Alternatifleri bu gereksinimlerle tanımlarsak, bu alternatifler artık alternatif değildir” diye devam etti. "Onları birer ölçü birimine böleriz, böylece onları kendi aralarında ve balık unuyla daha iyi karşılaştırabiliriz."

Bu, insan gıda maddelerinde yapılmıştır. Örneği ise gıda ambalajındaki beslenme puanıdır.

Beslenme puanlaması ve sürdürülebilirlik puanlaması, tüketicilerin ürünler arasında karşılaştırma yapmasına yardımcı olur. Üreticiler artık etiketleme ve piktogramlar aracılığıyla tüketicilerin doğru kararı vermesini mümkün kılıyor.

Alltech Coppens'in farklı ölçüler kullanarak balık unu alternatiflerini dört temele ayırarak yaptığı şey şudur: Lezzet, Performans, Kirlilik ve Gezegen.

Sürdürülebilir bir gelecek için balık beslemenin dört temeli

1. Lezzetlilik: Yemin balık için lezzetli olması gerekir

Lamerigts, "(Lezzetlilik) en önemli dayanaktır çünkü yem balık tarafından yenmezse, performans olmaz ve kirlilik kontrolü çok kötü olur" dedi.

Aşağıdaki grafik, maksimum besleme seviyesinde gökkuşağı alabalığı ile yapılan bir denemeyi göstermektedir. Y ekseni, gram/kilogram metabolizma hızı olarak yem alımını, x ekseni ise lezzetliliği gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İki farklı uygulama vardı:

• Mavi çizgi: Proteinin %100'ü balık unundan gelir (balık unu bazlı rasyon)

Yeşil çizgi: Proteinin %100'ü bitkisel kaynaklardan gelir (bitkisel rasyon)

Bu iki grup için rasyonlar dördüncü günde değiştirildi. İlginç bir şekilde, her iki rasyon için de yemleme seviyelerinde bir düşüş oldu. Bu, dördüncü günden önce bitkisel rasyon alan, daha lezzetli olduğu varsayılan bir rasyona (balık unu rasyonu) geçen balıkların bile yemleme düzeyinde bir düşüş olduğu anlamına gelir; yine de, yemleme seviyesindeki bu düşüş diğer gruba göre çok daha hızlı düzeldi.

Bu denemeden, lezzetle ilgili iki önemli ölçüt belirlendi:

1. Rasyon geçişinden sonra yemleme seviyesindeki düşüş,

2. Değişiklikten sonra ihtiyaç duyulan iyileşme süresi,

Lamberigts, "Bu etkiyi tüm alternatifler için ölçebilirsek, balık unuyla elde ettiğimiz performansın aynısını elde etmek için alternatifler arasında en iyi kombinasyonu hesaplayabilir ve yapabiliriz" dedi.

2. Performans: Balığın temel besinlere ihtiyacı vardır

Enerji, büyümenin itici gücüdür. Enerji seviyesi arttığında yem dönüşüm oranı (FCR) azalır ve hayvanın büyüme performansı yükselir.

Ayrıca, yem maliyetinin %70'inden enerji sorumludur.

Lamberigts, "Yani, belirli bir yemin enerji seviyesini %10 oranında artırırsak, o yemin fiyatını da %70 oranında artırırız" dedi.

Ama enerji nedir?

Brüt enerji, o yem içeriğinde mevcut olan enerjidir. Hayvan bu enerjiyi sindirebilirse, sindirilebilir enerji olur. Sindirilebilir enerji, hayvanın vücuduna veya yaşama payına doğru bir şekilde aktarılırsa net enerji olur.

Farklı yem türlerinin net enerjisini karşılaştırmanın yanı sıra lezzetlilik ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmak, üreticilerin performans için en iyi yemi seçmelerine yardımcı olabilir.

3. Kirlilik: Balık, iyi su kalitesi gerektirir

Su kalitesini etkileyen üç ana faktör şunlardır:

• Yenmemiş yem

• Amonyak ve fosfor atılımı

• Dışkı (ne kadar hızlı batar, hangi kısmı çökebilir ve hangi kısmı asılı kalır)