Skip to main content

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yem etkinliğini artırmak neden önemlidir?

Su ürünleri yetiştiriciliğinde en büyük zorluklardan biri hastalık risklerini azaltmaktır. Bu, yem dönüşüm oranı (FCR) olarak da bilinen yem etkinliğini korurken ve geliştirirken gerçekleştirilmelidir. Yem, herhangi bir üretim sistemi için en büyük maliyet faktörünü oluşturduğundan, mevcut bileşenlerin kullanımı en üst düzeye çıkarılmalıdır.

Yem esasen her türün gelişimini desteklemek için enerji ve besin sağlar. Formülasyonlar yüksek oranda sindirilebilir olmalıdır ve her bir bileşen, performansı etkilemek için rasyona değer ve zenginleştirme katmalıdır. Çiftliğiniz için doğru yemi seçmenin anlamı:

 1. Potansiyel olarak daha az yem kullanmak,
 2. Üretimi ve ürünleri iyileştirmek,
 3. Çevresel etkinizi azaltmaktır.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yetersiz yem etkinliğinin belirtileri ve nedenleri

Yetersiz yem etkinliğinin klasik belirtileri şunlardır:

 • Düşük performans
 • Artan yem maliyetleri
 • Daha düşük sindirilebilirlik

Çiftliğinizin yem etkinliğini nasıl iyileştirebileceğini başarılı bir şekilde belirlemek için genellikle kapsamlı bir çiftlik değerlendirmesi önerilir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yem etkinliğini artırmaya yardımcı olacak stratejiler:

 1. Optimum bir balık ekosistemi oluşturmak
 2. Su kalitesini korumak
 3. İç savunma sistemlerini desteklemek

Optimum yem etkinliği elde etmek için çiftliğin diğer yönleri de dikkate alınmalıdır. Bu, etkili çiftlik yönetimini, su kalitesini korumayı, dengeli bir yem sağlamayı ve hayvanın genel sağlık ve refahını desteklemeyi içerir. Küçük değişiklikler kârı önemli ölçüde etkileyebilir. Çiftlikte mükemmel dengeyi sağlamak için hammaddelerin beslenme profiline ve kalitesine bakmak da gerekli olabilir.

Etkinliği artırmaya ve yem dönüşüm oranını (FCR) düşürmeye çalışmak sindirim sistemi üzerinde daha fazla baskı yaratacaktır. Balık ve karidesin sağlığını ve refahını korumak, sürekli üretim için kritik olmaya devam edecektir. Alltech teknolojilerinden yararlanarak, besinlerin emilimini en üst düzeye çıkarmak için gut intestinal florasını ve altyapısını olumlu yönde etkileyebilir ve güçlendirebiliriz. Bunu yaparken, bağışıklık parametreleri iyileştirilir ve günlük stres faktörlerine dayanabilir.

Doğal savunmayı artırın

Aquate®, suda yaşayan her türün ve yaşam evresinin özel gereksinimlerini karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Daha sağlıklı ve daha güçlü popülasyonları teşvik eder ve bağırsak işlevine yardımcı olarak doğal savunma sistemlerini güçlendirir. En iyi çiftlik sonuçları, balıkların tüm yaşamları boyunca Aquate paketi içeren yemlerle beslendiğinde görülür, çünkü bu yemleme stratejisi onların besin ihtiyaçlarının temininde süreklilik sağlar.

Yem içeriğinin daha iyi sindirilmesi

Su ürünleri yemlerinde dışarıdan eklenebilecek bazı besleme teknolojilerinin kullanılması balık ve karidesin içerikleri daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir. Özellikle Alltech, çığır açan bir katı hal fermantasyon sistemi kullanarak, doğal bir besleme teknolojisi olan Synergen’i geliştirmiştir. Synergen gibi doğal bir ürün ile, yüksek balık unu içeren rasyonlara kıyasla büyüme performansını korurken ve geliştirirken, hem etçil hem de otçul balıkların rasyonlarında balık unu içeriği azaltılabilir.

Yem etkinliğini optimize etmek, su ürünleri üretiminin karlılığını büyük ölçüde artırabilir ve ayrıca çevresel etkiyi azaltabilir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Synergen'in faydaları

 • Besin salınımını teşvik eder
 • Yem sindirimini optimize eder
 • Çevresel etkiyi azaltır

Synergen, yan ürünlerin ve alternatif hammaddelerin dahil edilmesi ve rasyon yoğunluğunun azaltılması yoluyla esnek yem formülasyonu sağlar. Aynı zamanda amino asitler, enerji, kalsiyum ve fosfor dahil olmak üzere besin salınımını destekler ve sağlıklı bir sindirim sistemini ve daha iyi maliyet verimliliğini desteklerken yem sindirilebilirliğini optimize eder.

Loading...