Skip to main content

Sınırlı bir sürede besi sığırlarını bitiş noktasına ulaştırmak

Kaba yem arzında ve fiyatlarında birçok sorun bulunmaktadır. Şimdi bu zorluklarla yüzleşmeli ve bu açıkların üstesinden gelmek için bir yol planlamalıyız. Bunu yaparken de üreticilerin sistemlerini analiz etmeleri, alternatifler bulmaya başlamaları ve bitiş dönemine girerken sürdürülebilir kararlar almak için bir çözüm bulması gerekmektedir.

Tutarlılık, iyi sürü sağlığı ve maksimum hayvan performansı sağlamak için belirlenen prosedürlerle bitirme dönemi dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Alıştırma aşaması, bitirme periyodunun hayati bir bileşenidir. Hayvanların mümkün olan en kısa sürede yeni çevrelerine uyum sağlamaları esastır. Bu, hem çiftliğin kendisine ait olarak yetiştirilen hem de satın alınan sığırlar için geçerlidir. Hayvanlar, sütten kesilme, yeni sosyal gruplara girme, yeni çevre ve yeni bir rasyon gibi çeşitli stres faktörleriyle karşı karşıyadır.

Alıştırma aşamasının yönetimi, bitiş aşamasına sorunsuz bir geçiş sağlamak için hayati önem taşır. Kötü yönetim, hayvanın koşullara alışma süresinin uzamasına yol açacak, bu da sonuçta kesim süresini uzatacak ve ek maliyetler yaratacaktır.

Hayvanlara yeni bir rasyon uygulamak ve herhangi bir sindirim rahatsızlığından kaçınmak, hayvanları mümkün olduğunca çabuk tam ad-lib yüksek enerjili TMR'ye almak için çok önemlidir.

Beslemenin önemi

Elinizdeki kaba yemleri kullanarak, iyi canlı ağırlık kazanımları elde etmek ve kesim süresini kısaltmak için zorunlu olan yüksek enerjili bir rasyon formüle edilebilir. Hayvanlara her gün tutarlı bir hammadde karışımı vermek, işkembe sağlığının bozulmadan kalmasını ve optimum seviyede performans göstermesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. İşkembe, sığır eti üretiminde, alınan yemi verimli bir şekilde kullanan ve kırmızı ete dönüştüren makine dairesidir. Rasyon bileşiminde veya karışım kalitesinde tutarsızlıklar varsa, subakut ruminal asidoz (SARA) bir sorun haline gelecektir. Bu sorun, hızla fermente olabilen karbonhidratların aşırı fazla miktarda bulunması ve fiziksel selüloz eksikliği nedeniyle işkembede aşırı düzeyde asit üretildiğinde ortaya çıkar. İşkembeli hayvanlar, yem bileşenlerini kullanılabilir enerji ve protein kaynaklarına dönüştürmek için işkembedeki mikro organizmalara güvenir. Optimum işkembe sağlığı için pH'ın nispeten sabit tutulması gerekir. Bu, işkembe mikro organizmaları için sağlıklı bir ortam sağlar ve nihayetinde işkembe performansını optimize eder. Kıvamsız gübreler ve sığırların yemlerini kesmesi ve fark edilir şekilde gruplarının geri kalanının gerisinde kalması gibi SARA belirtileri son derece açık olabilir.

 SARA'nın önlenmesi şu şekilde başarılabilir:

  •  Yem tutarlılığının sağlanması
  •  Fiziksel selüloz içeriğine sahip olma
  •  Dengeli besleme uygulama
  •  Canlı maya eklenmesi

İşkembe işlevini optimize etmek

Hayvan beslenmesini anlamak, sağlıklı ve verimli bir işkembeyi sürdürecek dengeli bir rasyon oluşturmak için çok önemlidir. Genetik değeri yüksek hayvanların yetiştirilmesi veya satın alınması yalnızca yüksek performans potansiyeli yaratır; bununla birlikte, bu potansiyeli gerçekleştirecek olan genel yönetimdir - ama daha da önemlisi, beslenme yönetimidir. Kendi sürünüzde en iyi sonuçları elde etmek bakımından belirli bir beslenme programını uyarlamak için bir beslenme uzmanına danışmanız tavsiye edilir. Çiftlikte yetiştirilen veya satın alınan yemleri kullanan enerjisi yoğun bir rasyon, hayvanları yüksek performans seviyelerine ulaşmaya zorlamaya yardımcı olacaktır. Düşük kaliteli, yüksek hacimli kaba yemler üretmek yerine çiftlikte yetiştirilen yem kalitesini en üst düzeye çıkarmanın önemi, sığır eti üreticileri için genel rasyon maliyeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yüksek kuru madde sindirilebilirliği (KMS) ot silajı veya mısır silajı ya da yem pancarı gibi alternatif seçenekler, bir rasyon oluşturulabilecek yüksek enerjili kaba yemleri oluşturur.

Ekstra yüzde 10’u elde etmek!

Alltech, 40 yılı aşkın bir süredir beslenme çözümleri sunmaktadır ve canlı bir maya kültürü olan Yea-Sacc® ürününün eklenmesinin, işkembe sağlığını optimize ettiği ve hayvan performansının iyileştirilmesini sağladığı kanıtlanmıştır.

Yea-Sacc, hayvanların bir rasyona daha hızlı adapte olmasını sağlayarak, sağlıklı bir işkembenin korunmasına yardımcı olur. Tutarlı yem tüketimini teşvik ederken sabit bir işkembe pH'ını korumaya yardımcı olduğu kapsamlı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Stabil bir pH oluşturmak, işkembe mikroorganizmalarının daha verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca Yea-Sacc'ın selüloz sindiren bakteri sayısını arttırdığı ve bunun da rasyondan ekstra enerji elde edilmesine yol açtığı gösterilmiştir. Yea-Sacc'ın bitirme rasyonuna katılması, hayvanlara potansiyellerini gerçekleştirmeleri için en iyi fırsatı verir. Bitirme rasyonuna daha hızlı uyum, günlük ağırlık artışında iyileşme sağlar ve kesime giden günleri kısaltır.

Teagasc Grange ve Harper Adams tarafından, sonuçların günlük ağırlık artışında yüzde 11 oranında tutarlı iyileşmeler gösterdiği, birkaç bağımsız çalışma yürütülmüştür (Fallon ve ark.). Tüm çalışmalarda elde edilen tutarlı sonuçlar, Yea-Sacc'ın güvenilirliğini göstermektedir ve hayvanlarınızın en yüksek kapasitelerinde performans göstermelerini sağlamak için rasyonunuza yapılan son katkı olabilir. Harper Adams'ta yapılan daha ileri araştırmalar, Yea-Sacc ile beslenen hayvanların bitirme periyodunun, kontrol hayvanlarından 21 gün önce sonlandığını ortaya koydu (Marsh ve diğerleri).

Bu teknik tavsiyeden yararlanarak ve Yea-Sacc performansı gibi bilimsel olarak kanıtlanmış en son teknolojilerden bazılarını birleştirerek daha düşük bir maliyetle kesim pazarının gerektirdiği özelliklere ulaşılabilir.

Loading...