Skip to main content

Protein kaynaklarınızı çoğaltmak ve yem maliyetlerinizi azaltmak için 6 ipucu

Yüksek verim ve daha düşük yem maliyetleri için doğru rasyon formülasyonu çok önemlidir.

Protein zorluğunun üstesinden gelmek

Karlılığı sürdürmek için süt ve sığır eti üreticilerinin yem yönetimlerini ve beslenme uygulamalarını incelemeleri önemlidir. Üreticiler, kaliteli yem kullanarak, işkembe sağlığını destekleyerek ve özel olarak hazırlanmış bir rasyon formülasyonu kullanarak kayıplarını azaltabilir, operasyonlarını daha verimli bir şekilde sürdürebilir ve böylece potansiyel maliyet tasarrufu sağlayabilirler. Bu organizasyonel çeviklik, protein zorluğunun üstesinden gelmek için büyük önem taşımaktadır.

Yem kalitesi

Mısır ve soya fasulyesi fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte, üreticiler özellikle daha ucuz yüksek lifli kaba yemlerden en iyi şekilde yararlanmalıdır. Ruminant rasyonlarının yavaş sindirilebilir kısmının önemli bir bileşeni olan kaba yemler, mümkün olan en yüksek kalitede temin edilmelidir. Kaba yemler, sindirilebilirlik ve besinsel içerik açısından en değişken yem bileşenidir ve diğer tüm yem maddelerine göre rasyonun daha büyük bir bölümünü oluşturur. Yüksek kaliteli kaba yem daha sindirilebilir olduğundan hayvanlarınıza daha fazla miktarda yem verebilirsiniz. İşkembe sağlığı ve üretkenliği, yüksek kaliteli kaba yemlerin kullanımıyla artacaktır. Bu nedenle, kaba yemler, arzu edilen bir işkembe ortamının korunması yoluyla süt ve besi sığırlarında yem verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir.

Rumenin desteklenmesi

Ruminantlarda yem verimini arttırmanın birkaç unsuru vardır, ancak en önemlilerinden biri, rumen mikroflorasının aktivitesini ve çoğalmasını destekleyerek rumeni tam potansiyeliyle kullanmaktır. Bu, besin maddelerinin rasyondan mümkün olduğunca verimli bir şekilde alınmasını sağlar. Rumen mikroflorasına sağlanan besinler, fermente edilebilir enerji ve protein temini açısından iyi dengelenmiş olmalıdır. Azotun nasıl sağlandığına bağlı olarak farklı popülasyonların farklı gereksinimleri olduğundan, fermente edilebilir protein beslemesi rumen mikrobiyal popülasyon aktivitesini ve çoğalmasını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak uyarlanmalıdır.

Boşa harcanan enerji, boşa harcanan para demektir

Beslenme uzmanları, hedeflenen süt verimi veya günlük canlı ağırlık kazanımları için amino asit gereksinimlerini karşılamak için ham proteini yıllarca aşırı seviyelerde kullanmışlardır. Girdi maliyetlerindeki önemli artışın yanı sıra, bu aynı zamanda zayıf azot verimliliğine ve dolayısıyla hem çevreye hem de üreticinin karına zarar veren daha yüksek azot atılımına yol açmaktadır. Aşırı azot önce amonyağa ve daha sonra kısmen geri dönüştürülen, ancak büyük çoğunluğu atılan üreye dönüştürüldüğünden, süt ineği doğal olarak zayıf azot verimliliğinden muzdarip olmaktadır. Sonuçta, amonyağın üreye detoksifikasyonundan dolayı bu süreçle ilişkili bir enerji kaybı oluşmaktadır. Bu enerji maliyeti, üretkenlik ve biyolojik işlevlere mal olur. Bir süt ineğinde fazla azotu atmak için gereken enerji 2 kg'a (4. 4 lbs.) kadar süte eşdeğerdir ve şunlara yol açabilir:

 • Vücut kondisyon kaybı
 • Artan kan ve süt üre seviyeleri
 • Üreme performansıyla ilgili sorunlar

Daha düşük protein, daha düşük performans anlamına gelmez

Global protein arzının daralmasıyla birlikte, üreticiler yakın bir gelecekte kıtlıkla karşı karşıya kalabilir ve mevcut stoklarını genişletmeleri gerekebilir. Peki ya daha düşük proteinli rasyonlar performansı koruyabiliyorsa? Alltech’'in protein niteliğinde olmayan azot teknolojisi Optigen®'i kullanarak azot verimliliğini arttırma imkanı, protein beslemesinin sınırlarını zorlayan yenilikçi bir teknolojidir.

Optigen'den elde edilen azot, rumen bakterileri tarafından daha verimli bir şekilde yakalanır ve ek mikrobiyal biyokütleye dönüştürülür. Penn State Üniversitesi'ndeki (1) araştırmacılar, süt sığırı rasyon formülasyonunu ele aldılar ve ham protein arzını %16,5'tan %15,5'a düşürürken, Optigen'le ineklere verilen yem miktarını arttırdılar.

Bu çalışmada, Optigen kısmen ısıl işlem görmüş soya fasulyesi küspesi ve kanola küspesinin yerini almıştır. Elde edilen sonuçlara göre:

 • Daha iyi azot verimliliği sağlanmıştır. (Kontrol ve Optigen gruplarında sırasıyla %28,8'den %30,8'e)
 • Optigen grubunda daha fazla süt üretimi elde edilmiştir. (41,6'ya karşı 40,5 kg/gün)

Bu, 0,16 $/inek/günlük yem maliyetinden daha yüksek bir gelirle sonuçlanmıştır.

Besi sığırı yem rasyonlarına gelince, son zamanlardaki meta-analiz çalışması (2), bitkisel proteinin Optigen ile kısmen değiştirilmesinin, besi sığırlarının canlı ağırlık artışında ve yemden yararlanmasında nasıl tutarlı bir gelişme gösterdiğini vurgulamıştır. Optigen'in etkilerini arttıran mısır silajının eklenmesiyle ortalama daha yüksek canlı ağırlık artışı (%8) ve daha iyi yemden yararlanma (%8) elde edilmiştir. Bu faydalara dayanan bir simülasyon analizi, Optigen'in 440 lbs (yaklaşık 200 kg) kazanmak için verildiğini gösterdi. 1.000 sığırda:

 • Kesim süresi 9 gün kısalmıştır.
 • Yem maliyetleri 18.000 $ azalmıştır.
 • Besi işletmesinin karbon ayak izinin 111 ton CO2 eşdeğeri kadar azaltılması desteklenmiştir.

Tüm bu çalışmalar, Optigen gibi yenilikçi beslenme teknolojilerinin hayvan performansını nasıl iyileştirebileceğini, çevresel etkiyi azaltabileceğini ve finansal kazanımları yalnızca mümkün değil, aynı zamanda uyumlu hale getirebileceğini açıkça göstermektedir.

Optigen, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda tutarlılık sağlar

Hızlı değişimlerin yaşandığı kompleks bir dünyada, tutarlılık idealist bir yaklaşım olarak görülebilir. Bununla birlikte, yüksek verimli bir süt ineğinin veya besi hayvanının beslenmesindeki ve yönetim şeklindeki tutarlılık, optimal performansa ve karlılığa ulaşmak için çok önemlidir. Optigen’in tutarlılığa vurgu yapan 7 benzersiz özelliğinin son 15 yılda ve özellikle global pandemi sırasında ne kadar önemli olduğu görüldü ve daha da pekişti. Örneğin, protein kaynakları için güçlü bir tedarik zinciri sağlamanın önemi ve dünyanın her yerindeki üreticilere ve yem şirketlerine tedarik sağlamaya devam edebilme yeteneği.

Dünya olumsuz koşullarla karşı karşıya. Bir soru daha var: Covid-19, iklim dostu gıda üretimi konusundaki aciliyetleri azaltır mı? Ancak, dünyanın dört bir yanındaki son politik duyurular, sürdürülebilir değillerse, gıda sistemlerinin mevcut global salgın gibi krizlere karşı dayanıklı olamayacağını yinelemeye devam ediyor.

Bitkisel protein kaynaklarının maliyetlerindeki radikal artışlarla birlikte, global dikkat, sevkiyat ve menşe yeri arasındaki doğal besin değişkenliğine odaklanacaktır. Optigen, dalgalanan üretici fiyatlarına sahip veya arzında zorluklar bulunan protein kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmaktan, tutarlı hayvan performansı ve genel üretim karlılığı sağlamaya kadar, en çok ihtiyacımız olduğunda tutarlılık sağlayan bir çözümdür.

Özetle, mevcut protein sorunu sırasında ve sonrasında yem maliyetlerini düşürmenin, süt veya et işletmenizin karlılığını sürdürmenin yolları vardır.

İşte size yardımcı olacak altı ipucu:

 1. Artan fiyatlar ve protein talebi, sevkiyat ve menşe yerine göre değişebilen ve sonuç olarak hayvan performansını riske atan bitkisel protein stoklarının besinsel bileşimine çok dikkat edin.
 2. Özellikle kaba yemler olmak üzere daha ucuz yüksek selülozlu yemlerden en iyi şekilde yararlanın, ancak bu yemlerin yüksek kalitede olmasını sağlayın.
 3. Rumeni destekleyin ve tam potansiyeliyle kullanıldığından emin olun. Bu, besin maddelerinin rasyondan mümkün olduğunca verimli bir şekilde alınmasını sağlayacaktır.
 4. Olası kıtlık dönemlerine karşı, gerekli olabilecek protein kaynaklarınızı genişletmek için dengeli, düşük proteinli rasyonlarla beslenmeyi düşünün.
 5. Verimliliği arttırırken rasyon proteininizi düşürmek için bir beslenme çözümü olarak Optigen'i süt ve besi sığırı rasyonlarınıza dahil edin. Hacimli bitkisel protein kaynaklarının, konsantre bir azot kaynağı olan Optigen ile kısmen değiştirilmesi, çiftlikte yetiştirilen daha ucuz kaba yemlerin dahil edilmesini arttırmak için rasyonda daha fazla alan yaratır.
 6. Protein kaynakları sorumlu üretimden sağlanmadıkları takdirde yüksek karbon yükü taşıyabilecekleri ve nihayetinde işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyebileceği için, kullandığınız yem maddelerinin ne kadar çevre dostu olduğuna bakmak için bu fırsatı değerlendirin.

Referanslar

 1. Varga et al. (2009). Yüksek verimli ineklerde Optigen®'in süt üretimi, N dengesi ve diyet maliyeti üzerine etkileri. Yayınlanmamış, Department of Dairy and Animal Science, The Pennsylvania State University, University Park, PA, ABD.
 2. Salam, SA; Moran, CA; Warren, HE; Taylor-Pickard, J. Yavaş Salımlı Üre Takviyesinin Besi Sığırlarının Performansı Üzerindeki Etkilerinin Meta Analizi. Hayvanlar 2020, 10, 657.
Loading...