Skip to main content

Geçiş dönemindeki ineklerin sıcak stresinin azaltılması

Bir süt çiftliğindeki sıcak stresi, oldukça kapsamlı sonuçlar doğuran bir durumdur. Süt çiftçileri gerçek bir sıcak stresi çarpmasını, sürü performansının ve dolayısıyla üretim karlılığının olumsuz yönde etkilendiği yerde yaşarlar. Düşük performans gösteren inekler daha az süt üretir, bu da daha az kazanç demektir.

Süt çiftliğinizde sıcak stresiyle etkili bir şekilde mücadele edebilmek için öncelikle mevcut durumunuzu değerlendirmelisiniz. Bunu Sıcak Stresi Stratejisi Değerlendirmemiz ile kolayca yapabilirsiniz.

Her süt çiftliğinde, sıcak stresinin etkilerinin kolayca tanımlanabileceği ve doğru bir yönetimle etkin şekilde ele alınabileceği çok sayıda alan vardır. Bu blog yazımız, sıcak stresi risk alanlarını inceleyen bir dizinin bir parçasıdır:

1. Kaba yem ve yemler 

2. Buzağılar

3. Düveler

4. Sağmal inekler

5. Geçiş dönemindeki inekler

Sıcak stresinin bir süt çiftliği üzerindeki etkisi, birçok açıdan acil bir üretim sorunudur. Ancak, geçiş dönemindeki inekleri ele alacak olursak yaşadıkları sıcak stresinin çiftliğin geleceği için de ciddi sonuçları bulunur. Stres yaşayan gebe bir inek, doğmamış buzağılarının ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlamaya çalışırken sağlığı bozulacak ve bu, yolun ilerisinde sorunlara neden olacaktır.

Peki, geçiş dönemindeki ineklerlerin yönetimi için en iyi yaklaşım nedir? Sıcak stresini takip ederken nelere dikkat etmelisiniz ve durumla en iyi nasıl başa çıkabilirsiniz?

Sıcak stresinin belirtileri

Geçiş dönemindeki  inekleriniz sıcaktan bunaldığında anormal davranmaya başlayacaktır:

 • Kuru madde alımı azalır.
 • Solunum hızı artar ve hayvan nefes nefese kalır. Bu da, önemli mineral kayıplarına yol açar.
 • Aktivite azalır. Diğer taraftan inek yatmaya/uzanmaya daha az zaman harcar.
 • Su tüketimi artar.

Bu eylemlerden bazıları, rumenden yem geçiş hızının artmasına neden olabilir, bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Daha gevşek ve sıvı gübre formu
 • Asidoz
 • Artan topallık
 • Süt kuru maddesinde azalma

Hayvanlarınızın stresli olduğuna dair bu açık işaretlerin dışında, daha yüksek vücut sıcaklıkları nedeniyle meydana gelebilecek çok sayıda iç sorun da bulunur:

 • Solunum alkalozu ve metabolik asidoz gibi artan metabolik hastalık riski
 • Plasental fonksiyonda değişiklik
 • Meme dokusunun büyüme hızında azalma
 • Kan dolaşımında daha düşük seviyede immünoglobulin bulunması

Bahsedilen bu iç sorunlar nihayetinde doğmamış buzağının ihtiyaç duyduğu besinleri alamamasına neden olur. Böylece sıcak stresi yaşayan geçiş inekleri doğum ağırlığı 4,5 kg daha düşük buzağılar doğurabilir.

Barınma ve yönetim

Geçiş dönemindeki ineklerinizdeki sıcak stresini yönetmenin önemli kısmı, onlara sıcaktan kaçabilecekleri rahat bir dinlenme alanı sağlamaktır. Hayvanlarınız günün her anında yeterince alana sahip olmalıdır. Bunun için:

 • Doğuma yakın ineklerin bölmelerindeki stok yoğunluğunu %80’in altında tutun.
 • Bölmesiz saman yatak alanlarında inek başına en az 12–14 m2’lik alan sağlayın.
 • Yemliklerdeki kafa kilitlerinin genişliği inek başına 75 cm olmalıdır.
 • İnek başına 10-15 cm’lik alan ile temiz suya erişimini sağlayın.

Böyle şartlarda havalandırma da çok önemlidir. Mümkünse, hava akışına ve doğal havalandırmaya izin vermek için barınakları açın. Ahır boyunca kurulan fanlar da çok etkili olabilir. Bu önlemler nemi azaltmaya yardımcı olur, bu da yatakların daha kuru olmasına ve bunun sonucunda mastitis ve dijital dermatit risklerinin azalmasına neden olur.

Ayrıca, toplanma bölümü gibi hayvanların düzenli olarak toplandığı alanlara su püskürtücüleri ve kurutma fanları kurulması tavsiye edilir. İnekleri döngüler halinde ıslatıp kurutarak terin serinletici etkilerini simüle edebilirsiniz.

Beslenme ve Yemleme

Beslenme söz konusu olduğunda, sıcak stresinin etkisini azaltacak basit bir düzenleme de,  akşam ve gece saatleri gibi günün daha serin saatlerinde besleme yapmaktır. Doğru bir rasyon formülasyonu da, sıcak stresi yaşayan geçiş dönemindeki ineğinizin performansını optimize etmek için gereklidir.

 • İyi bir rasyon temeli ve canlı maya ilavesiyle rumen işlevini en üst seviyeye çıkarın.
 • Daha kaliteli yemler seçin.
 • Yemi pancar küspesi, soya kabukları gibi yüksek fermente olabilen lifli yan ürünlerle kısmen değiştirin.
 • Daha sindirilebilir yem bileşenleri kullanın. Bunlar sindirim sırasında daha düşük ısı üretimine sahiptir.
 • Her zaman taze, lezzetli ve yüksek kaliteli yem temin edin.
 • Yemlerin aynı ve tek tip olmasını sağlayarak hayvanların yemi ayıklamasını minimize edin ve SARA riskini azaltın
 • Doğru karbonhidrat kaynağını seçin. Bunlar, mısır ve fermente edilebilir nişasta veya MPG, gliserin, maltodekstrinler gibi glikoz oluşturan ürünler olabilir.
 • Yem kuru maddesindeki (KM) şekeri %6–7 oranında hedefleyin.
 • Yem rasyonuna, fraksiyone korumalı yağlar (süt yağı öncü maddelerini içerdiklerinden dolayı), önceden oluşturulmuş yağ asitleri (C16:0) veya Omega 3 ve 6 yağ asitleri ekleyin.
 • Rumen bakterilerinin gereksinimlerini karşılaması için amonyak tedariğini sağlayın.
 • Rumendeki yararlı bakterilere optimal miktarda besin sağlamak için gün boyunca rumen NH3 (amonyak) seviyelerini koruyun.

Sıcak stresi zamanlarında yeminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilecek bir dizi Alltech ürünümüz bulunmaktadır. Yea-Sacc® kullanmak rumen ortamını stabilize etmeye ve işlevi optimize etmeye yardımcı olur, iz mineraller daha iyi mineral mevcudiyeti sunabilir ve Sel-Plex® bağışıklık desteğine yardımcı olur.

Yukarıdaki tavsiyelerin hepsini daha da erişilebilir kılmak için, buradan indirebileceğiniz tek sayfalık bir özette önemli noktaları ortaya koyduk.

Geçiş dönemindeki ineklerinizde sıcak stresini etkin bir şekilde yönetmek, süt çiftliğinizin mevcut ve gelecekteki performansı için hayati önem taşır. Bununla birlikte, üretkenliğinizi zorlayabileceği başka alanlar da vardır. Yönetim stratejinizin ne kadar sağlam olduğunu öğrenmek ve kolayca uygulanabilecek iyileştirmeler hakkında tavsiye almak için Sıcak Stresi Stratejisi Değerlendirmemize buradan ulaşabilirsiniz.

Loading...