Skip to main content

Bitki büyümesine bakış: Başarılı bitki çıkışı için 5 ipucu

Başarılı bir bitki yetiştiriciliği, uygun toprak ve arazi hazırlığı, tohum seçimi, zamanlama ve sıcaklık ile başlar. Büyüme döneminde bitkilere yarar sağlayacak olan bu adımları, çıkış öncesi ve çıkış sırasında atmak oldukça önemlidir.

Üreticiler bir sonraki sezon hazırlıklarına girişip bahar ekimlerini planlarken, bitkilerin ilkbahar ve yaz boyunca ve hasatta nasıl başarılı olacağının ilk sinyallerini alabilirler.

Bitki çıkışı, başarılı bir bitki yetiştiriciliğinin ilk tahminleyicisidir. Çimlenen ve büyüyen tohum sayısı ile toplam verim ve kalite arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Bu nedenle, bitkinin sadece çıkış öncesi değil, önceki yetiştirme ve hasat zamanı dönemlerinin de takip edilmesi, yeni gelişim sezonu boyunca bitkiye yarar sağlayacaktır.

Toprak hazırlığı

Toprak hazırlığı bir önceki sezonda başlar. Topraktaki biyolojik dengenin sağlanması ve gelişmesi için, örtü bitkileri, bitki rotasyonu ve doğal gübreleme gibi uygulamalar toprağı iyileştirmektedir. Optimal toprak kalitesi bitkinin tüm genetik potansiyeline ulaşması ve çevresel stres faktörleriyle başa çıkmasına yardımcı olur. Bitki artığı miktarı, toprak sıcaklığını önemli derecede düşürebileceğinden çıkışı etkileyebilir. Üreticiler toprağa ek besin elementleri de sağlayacak olan bitki artıklarının parçalanması için zaman tanımalıdır.

Tarla hazırlığı

Toprak sağlığını iyileştirdikten sonra, ekim için tarlayı kendisi hazırlamanın zamanıdır. Topraktaki makro ve mikro besin elementlerinin varlığının toprak analizi ile kontrol edilmesi önerilmektedir.

Aynı zamanda çıkış öncesi dönem yabancı ot çıkışlarının erken belirtileri için tarlaları gözlemeye başlama zamanıdır. Üreticiler sadece çıkış yapan otları değil, toprağı kazarak çimlenmekte olan yabancı ot tohumlarını da gözlemelidirler. Tarla sınırları potansiyel yabancı ot problemlerinin işaretlerini kontrol etmek için uygun alanlardır.

Tohum seçimi

Düzgün ve zamanında bitki çıkışı için doğru tohum çeşidi kullanılmalıdır. Seçilen tohum çeşidi, toprak tipine, çevresel koşullara ve üreticinin son ürün pazarına uygun olmalıdır. Örneğin, yetiştirme alanı sıcaklık dalgalanmaları gibi stres faktörlerine eğilimli ise, ortaya çıkan stresörler için derecelendirilmiş bir tohum çeşidi kullanılmalıdır.

Zamanlama

Zamanlama bitki çıkışının doğru bir şekilde gerçekleşmesi için çok önemlidir. Çok erken veya çok geç ekimler tüm verimi ve kaliteyi etkileyebilir. Soya fasülyesi gibi bazı bitkiler erken ekildiklerinde daha iyi performans gösterirler.

Sıcaklık

Bitkilerinizin daha iyi çıkışını sağlamak için toprak sıcaklığını kontrol edin. Düşük sıcaklıklar tohumları strese sokar ve olgunluğa ulaşacak bitki sayısını azaltır. Üreticiler, ekim derinliğindeki toprak sıcaklığını takip etmeli ve eğer soğuk ve nemli dönemde ise ve mümkünse ekim uygun koşullara kadar ertelenmelidir.

Toprak ve arazi hazırlığı, doğru tohumun kullanımı ve doğru zaman ve hava koşullarında ekime dikkat edilmesi, üreticilerin tohumlarının yaşayabilir bitkilere dönüşmesine yardımcı olacaktır.

 

 

Loading...