Skip to main content

Antibiyotiksiz kanatlı üretimi hakkında bilmeniz gereken her şey

Kanatlı üretiminde antibiyotik kullanımının azalmasıyla birlikte birçok ülke, kanatlı üretiminde ortaya çıkan bazı ortak zorlukların dengelenmesine yardımcı olmak için kimyasal ve iyonofor antikoksidiyallerin kullanımına izin vermeye karar verdi. Kimyasal ve iyonofor antikoksidiyaller, kümes hayvanlarında yaygın ve maliyetli bir paraziter hastalık olan koksidiyozun yönetilmesine yardımcı olur.

Bazı restoranlar ve perakendeciler, kümes hayvanı üretimi sırasında antibiyotik kullanılamayan yalnızca antibiyotik içermeyen kümes hayvanları (örneğin, "antibiyotiksiz yetiştirilmiş", "hiç antibiyotik yok" vb.) kullanmayı seçmiştir.

Kanatlı üretiminde antibiyotikler azaltılsa da veya ortadan kaldırılsa da, bu sistemlerde kanatlı hayvanlarını yöneten üreticiler şu ana hedefleri paylaşır:

1. Büyüme performansını optimize etmek ve nekrotik enterit ve koksidia gibi kanatlı hastalıklarını önlemek için kümes hayvanlarında iyi bağırsak sağlığının sağlanması.

2. Artan küresel nüfus için güvenli, sağlıklı gıda üretmek.

Küresel kanatlı üretiminde antibiyotikler nasıl kullanılıyor?

Küresel kanatlı üretiminde antibiyotik kullanımına ilişkin üç ana program şunlardır:

1. “Hiç antibiyotik yok” veya “antibiyotiksiz yetiştirildi”:Hiç antibiyotik verilmemiş kümes hayvanlarıdır (iyonofor antikoksidiyaller dahil). Bu sistemlerden elde edilen ürünler, diğer üretim sistemlerinden ayırt edilmeleri için açık bir şekilde etiketlenmiştir.

2. Azaltılmış antibiyotik kullanımı:Tıbbi açıdan önemli antibiyotikler hariç, insan tıbbında kullanılmayan antibiyotiklere (örneğin, kimyasal ve iyonofor antikoksidiyaller) izin verir. Bu üretim şeklinde bazı ülkelerde et etiketlenebilirken, bazılarında standart üretim sistemi olabilir.

3. Büyüme destekleyici (AGP) olarak kullanılan antibiyotikler:Bazı ülkeler, kümes hayvanlarının büyümesini desteklemek amacıyla hala daha düşük seviyelerde antibiyotik kullanıyor. Ancak bu ülkelerden üreticiler, antibiyotik kullanımı azaltılmış/“hiç antibiyotik yok” üretim politikaları olan pazarlara ihracat yapıyorsa, o zaman bu spesifik kriterleri karşılamaları gerekir.

Antibiyotiksiz kanatlı üretimi neden giderek daha popüler hale geliyor?

Tüketicilerin antibiyotik direnciyle ilgili endişeleri:

1928'de Sir Alexander Fleming tarafından penisilinin icadından on yıllar sonra, antimikrobiyaller 1940'larda küresel kümes hayvanı endüstrisinde paraziter hastalıkları ve spesifik bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek ve ayrıca büyüme ve verimliliği artırmak için yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre antibiyotik direnci doğal olarak oluşur, ancak antibiyotiklerin insanlarda ve hayvanlarda yanlış kullanılması süreci hızlandırır.

Antimikrobiyal direnç hem hayvanları hem de insanları etkileyebilir. Kanatlı sürüsünde antimikrobiyal direnç (antikoksidiyallere ve antibiyotiklere karşı) bulunabilir ve sürü içindeki bir hastalığı yönetirken veya tedavi ederken sorunlar yaratabilir. Tarımdaki antibiyotik direncinin mi, yoksa evcil hayvanlardaki antibiyotik direncinin mi insanlardaki antibiyotik direncini güçlü bir şekilde etkilediği konusunda hala bir tartışma vardır.

İnsan tıbbının, insanlarda antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların birincil itici gücü olduğuna dair bir kabul var. Bununla birlikte, birçok gelişmiş ülkede "hiç antibiyotik yok" kanatlı üretimi, antibiyotiksiz üretilen kanatlıların geleneksel olarak yetiştirilen kanatlılardan daha üstün olduğuna dair tüketici algısı nedeniyle, kümes hayvanları azaltılmış antibiyotik kullanımıyla yetiştirilse bile giderek daha popüler hale geldi.

İnsan güvenliğini sağlamak için son mevzuat düzenlemeleri:

Mevzuat açısından, dünya çapında birçok ülke, antimikrobiyal direnç endişeleri nedeniyle AGP ile ilgili politikalar uygulamaya koymuştur.

Bazı ülkeler, tüm kanatlı üretim uygulamaları için genel resmi yönetmelik değişiklikleri getirdi; bir çok ülke bazı yönetmelik değişiklikleri yaparken, diğer ülkelerde endüstri gönüllü olarak değişiklik yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki bazı perakendeciler ve restoran zincirleri, azaltılmış veya hiç antibiyotik kullanılmadan yetiştirilen kümes hayvanı eti üretmeyi veya satın almayı seçmiştir. Genel olarak, bu örnekler kümes hayvanı endüstrisinin tüketici taleplerini karşılamak için gerekeni yapmaya devam ettiğini göstermektedir.

Antibiyotiği azaltılmış veya antibiyotiksiz kanatlı üretiminin ortak zorlukları nelerdir?

Kümes hayvanı üreticilerinin antibiyotiksiz ürünlere geçiş yaparken karşılaştıkları yaygın zorluklar, zayıf bağırsak sağlığı, azalan kanatlı bağışıklığı ve büyüme performansındaki düşüştür.

1. Bağırsak sağlığı

Üreticilerin AGP kullanmama konusundaki en büyük endişelerinden biri, tavukları bağırsak sağlığı sorunlarına daha duyarlı hale getirmektir. Sağlıklı bir bağırsak, klinik hastalıkların olmamasından daha fazlasıdır; tam genetik potansiyellerine ulaşmak için sürdürülebilir şekilde kanatlı hayvan üretmekle ilgilidir.

Aşağıda, sağlıksız bir bağırsakla (alttaki iki görüntü) karşılaştırıldığında besinleri verimli bir şekilde emen sağlıklı bir bağırsağın infografiği (üstteki resim) yer almaktadır.

2. Kanatlı bağışıklığı ve büyüme performansı

Geleneksel kanatlı üretiminden antibiyotik içermeyen kanatlı üretimine geçiş düşünüldüğünde bir diğer zorluk, kanatlı hastalıkları, özellikle sırasıyla Eimeria ve Clostridium perfringens türlerinin neden olduğu koksidiyoz ve nekrotik enterit (NE) gibi bağırsak hastalıklarıdır. Ayrıca, zayıflamış bağışıklık sisteminden yararlanan ikincil bakteriyel sorunlara yol açabilecek viral zorluklara da dikkat edilmelidir.

Hastalığa ek olarak, genel kanatlı sağlığı, büyümesi ve bağışıklık fonksiyonu, yem, su, çevresel ve davranışsal gibi diğer stres faktörlerinden olumsuz etkilenebilir. Bu stres faktörleri, eğer önemliyse, tek başına sorun yaratabilir. Ancak, çok sayıda küçük stres etkeni varsa, özellikle bunlar düşük, orta veya yüksek hastalık tehdidiyle birleşirse sorunlar da gelişebilir.

Hastalık seviyelerine bağlı olarak, tavuğun doğal bağışıklığı tehdidi yönetmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, tepkisel bir temelden ziyade önleyici bir temelde çalışmak her zaman daha iyidir. Önleme, uygulanabilir bir yem katkı programı kadar yem, su, çevre ve hayvan yönetimini de dikkate alan bütünsel bir yaklaşım olmalıdır. Tipik olarak, antibiyotiği azaltılmış veya antibiyotik içermeyen kanatlı üretim programlarında, antibiyotiklere alternatif olarak yem veya suya antibiyotik olmayan katkı maddelerinin bir kombinasyonu dahil edilir.

Antibiyotiklere alternatif örnekler: antibiyotik olmayan yem katkı maddeleri

 • Probiyotikler ("doğrudan beslenen mikrobiyaller", "canlı mikrobiyal ürünler"): Bağırsak mikrobiyal dengesini geliştirerek, konakçıyı faydalı şekilde etkileyen tanımlanmış mikroorganizmalar içeren canlı mikrobiyal takviyelerdir.
 • Enzimler: Yemin daha az sindirilebilir bir bileşenini (örneğin şeker, selüloz, protein) hayvanların kullanması için daha kolay emilen bir forma dönüştürmeye yardımcı olan canlı bir organizma tarafından üretilen maddelerdir.
 • Prebiyotikler: “Gastrointestinal mikrobiyotanın bileşiminde ve/veya aktivitesinde spesifik değişikliklere neden olan, böylece konakçı sağlığına fayda(lar) sağlayan, seçici olarak fermente edilmiş bir bileşen” (ISAPP, 2008).
 • Mayalar: 1.500 farklı maya türü vardır ve bunlardan birkaçı tarımda yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Saccharomyces cerevisiae, bütün bir canlı maya, dış maya hücre duvarı, iç maya hücre duvarı ve maya özü dahil olmak üzere birçok farklı biçimde kullanılabilir.
 • Mannan Bakımından Zengin Bölüm (MRF): Saccharomyces cerevisiae mannan oligosakkaritlerinin nutrigenomik analizinden türetilen ikinci nesil bir formdur. Araştırmalar, MRF'nin bağışıklık savunmasını, bağırsak mikrobiyal sağlığını, bağırsak fonksiyonunu ve gelişimini destekleyebileceğini göstermiştir.
 • Organik asitler: Su varlığında tamamen ayrılmayan zayıf asidik özelliklere sahip asitlerdir. Organik asitlerin bazı örnekleri sitrik asit, kısa zincirli yağ asitleri (ör. asetik, butirik asit) ve orta zincirli yağ asitleridir (ör. laurik, kaproik asit). Her tür organik asit kendine has özelliklere sahiptir ve kanatlı üretiminde farklı amaçlar için kullanılabilir.
 • İnorganik asitler: Karbon atomu içermeyen ve su varlığında tamamen parçalanan mineral asitlerdir (örn. fosforik asit). Genellikle suyun pH'ını veya yemi hızlı bir şekilde daha asidik yapmak için kullanılır.
 • Fitobiyotikler: Antimikrobiyal, antikoksidiyal ve bağışıklık desteği de dahil olmak üzere birçok faydası olan bitki bileşikleri ve bitkilerden,baharatlardan elde edilen özlerdir.
 • Postbiyotikler: Bağırsak pH'ını azaltabilen, fırsatçı patojen proliferasyonunu engelleyebilen ve konakçı sağlığını iyileştirebilen bakteriyel veya probiyotik metabolik bir süreç tarafından üretilen çözünür, canlı olmayan metabolitlerdir (Aguilar-Toalá ve diğerleri, 2018).

Üreticiler, antibiyotiği azaltılmış veya antibiyotiksiz kanatlı üretiminin zorluklarını nasıl ele alabilir?

Ek, Besle, Ayıkla kavramı ile antibiyotik kullanımının azaltılması

Yetiştirmek istediğiniz mahsulün tohumlarını ektiğinizi, mahsulleri optimum büyüme için gübrelediğinizi ve mahsulünüzün en iyi şekilde büyümesini engelleyebilecek diğer bitkileri ayıkladığınızı hayal edin.

Bu konsepti kümes hayvanlarına uygulayan Alltech Ek, Besle, Ayıkla (SFW) programı, antibiyotik kullanımının azaltılmasına şu şekilde yardımcı olur:

 • Genç kümes hayvanlarında geliştirilmiş performans için bağırsaklara uygun organizmaların ekimini yapmak. Yumurtadan çıktıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bağırsağa doğru bakterileri ekmek çok önemlidir.
 • Çoğu patojenden farklı olarak asidik ortamlara toleranslı olan uygun bakterilere rekabet avantajı sağlamak için uygun ortamı beslemek. Yararlı bir mikroflora topluluğu ve bağırsak ekolojisi kurulduğunda, villuslar gelişecektir. Bir tavuğun villusları ne kadar sağlıklı olursa, besinler o kadar verimli bir şekilde emilir ve bu da daha iyi bir yem dönüşüm oranına yol açar.
 • Dışlama ile olumsuz bakterilerin ayıklanması. Bağırsak ayrıca villusa zarar verebilecek zararlı patojenik mikroplar içerebilir. Bağırsak astarına yapışmadan ve hastalığa neden olacak kadar çoğalmadan önce onları ayıklamak gerekir.

Antibiyotiklerin hastalık salgın vakalarında hala çok önemli bir rolü olsa da, SFW programını kullanan etkili bağırsak sağlığı yönetiminin birçok ticari sürüde antibiyotik kullanımına olan ihtiyacı azalttığı ve aynı zamanda çeşitli önlemlerde performansı arttırdığı gösterilmiştir. Sonuç olarak, SFW programı, kümes hayvanı üreticilerinin daha verimli, karlı ve sürdürülebilir üretim elde etmesini sağlamaya yardımcı olur.

Bazı üreticilerin gösterdiği gibi, bağırsak sağlığına odaklanmak kanatlı üretiminde performans ve karlılığın temelidir.

Etkili biyogüvenlik, kanatlı, su ve çiftlik yönetimi ile eşleştirilen Alltech SFW çözümü, üreticilerin iyileştirilmiş performans ve azaltılmış antibiyotik kullanımı yolunda bir adım daha ilerlemelerine yardımcı olur.

İstek üzerine referanslar sunulabilir: turkey@alltech.com

Loading...