Skip to main content

Alltech 2022 Avrupa Hasat Analizi, kuraklık koşullarının tahıllardaki yüksek mikotoksin seviyelerine katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.

2021'e benzer şekilde, 2022 yetiştirme mevsimi boyunca Avrupa genelinde yaygın olan kuraklık, yeni tahıl mahsullerinde ve kaba yemlerde küf ve mikotoksinlerin varlığını doğrudan etkiledi. Mikotoksinler, belirli küf türleri tarafından üretilir ve yem kalitesini ve ardından hayvan sağlığı ve performansını etkileyebileceğinden, besi hayvanı üreticileri için bir endişe kaynağıdır. Alltech 2022 Avrupa Hasat Analizi, mikotoksinlerin hayvanlar ve üreticiler için oluşturduğu gerçek tehdidi ortaya çıkarıyor. Avrupa genelinde mikotoksin riskinin en doğru temsilini belirlemek için Alltech, mikotoksin testi ve sertifikasyonunda dünya lideri olan SGS ile yeniden iş birliği yaptı. Bu program için veriler, bölgesel düzeyde temel yem hammaddeleri için toplanmıştır ve analizler, orta ila yüksek düzeylerde mikotoksin riski göstermektedir.

2022 analizinin sonuçları, Avrupa hayvancılık endüstrisinde üretilen ve kullanılan en yaygın tahıl ve kaba yemlerin 1.000'den fazla örneğine dayanmaktadır. 20 farklı ülkedeki çiftliklerden veya hayvan yemi üretim tesislerinden toplanan numuneler, genel olarak orta ila yüksek riskle tüm bölgelerdeki kontaminasyon riskinin temsili bir resmini sunuyor.

Alltech Mikotoksin Yönetimi ekibi ile Avrupa teknik destek yöneticisi Dr. Radka Borutova, "Genel olarak, mevcut sonuçlar 2021'de yaptığımız analize çok benziyor, Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki aflatoksin sorunu manşetlere hâkim, yem ve canlı hayvan üreticilerinin yönetmesi gereken en büyük sorundur. Bu analiz, işinizde kullandığınız hammaddeleri gerçekten test edene kadar bu yıl Avrupa'daki mikotoksin riskinin sağlam bir değerlendirmesini sunsa da etkili bir kontrol planı uygulamak zor olabilir" dedi.

Alltech 2022 Avrupa Hasat Analizinin önemli sonuçları şunları içerir:

  • Örneklerin %100'ü mikotoksin içeriyordu, %79'u da 2 veya daha fazla türde mikotoksin içeriyordu
  • Ortalama olarak, her numune 4,5 mikotoksin türü içeriyordu
  • Aflatoksinler, B tipi trikotesenler, fumonisinler ve ortaya çıkan mikotoksinler tespit edilen en baskın gruplardır
  • 67 mısır numunesi, yem kullanımı için yasal aflatoksin limitlerini aştı (>20 ppb)

Mısırda aflatoksin mücadelesi

Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki mısırın aflatoksin kontaminasyonu, arka arkaya ikinci yıldır, yem ve besi hayvanı üreticilerinin önümüzdeki beslenme sezonunda hammadde satın almaya ve kullanmaya başlarken göz önünde bulundurmaları gereken baskın bir sorundur. Aflatoksin bir sıcak hava toksinidir ve ana yetiştirme mevsimi boyunca yaygın olan aşırı sıcak koşullarının mısır örneklerinde görülen seviyelere katkıda bulunması muhtemeldir.

Buğday ve arpada aflatoksin mücadelesi

Buğday ve arpadaki mikotoksin seviyeleri mısırdakinden daha azdır. Pek çok mısır örneğinde tespit edilen ortalama mikotoksin sayısı 5'in üzerindeyken, küçük tanelerde tipik olarak 3'e yakındır. Örneğin, dişi domuzlarda, bu yılki mısır numuneleri orta ila yüksek mikotoksin riskini temsil ediyor. Ancak aynı hayvanlara küçük taneler verildiğinde mikotoksin riskinin daha düşük olduğu kabul ediliyor.

Samanda aflatoksin mücadelesi

Ruminant rasyonlarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, samanın mikotoksinlerle kontaminasyonu genellikle göz ardı edilir. Bununla birlikte, Danimarka'da yapılan testlerin ortaya koymaya devam ettiği gibi, saman numuneleri öncelikle daha yüksek seviyelerde mikotoksin içermektedir. DON, en önemli mikotoksindir ve muhtemelen hasat öncesi ve sonrası kontaminasyonun bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır. Saman tarlada uzun süre yağmur ve rutubete maruz kaldığında sorun daha da büyüyebilir.

Kaba yemlerde aflatoksin mücadelesi

Avrupa'nın tüm bölgelerinde, ot ve mısır silajı numuneleri, süt üretiminde kullanım için daha yüksek risk sayılabilecek seviyelerde mikotoksinler içeriyordu. Penicillium toksinlerinin yüksek seviyelerinin varlığı, bu riske ana katkı olarak görülmektedir.

Belirli hayvan grupları için risk

  • Mısır mikotoksin kontaminasyon seviyeleri kümes hayvanlarına uygulandığında, damızlık kanatlılar, piliçler ve yumurtacılar için mikotoksin riski orta, küçük taneli tahıllardan (buğday ve arpa) gelen risk ise düşüktür.
  • Ruminantlarda, şu ana kadar analiz edilen mısır ve kaba yem örneklerinden elde edilen sonuçlar, süt sığırlarında orta ila yüksek risk olduğunu göstermektedir.
Loading...