Skip to main content

2023 Alltech Agri-Food Outlook, yem üretimindeki global verileri ve tarımdaki etkileyici eğilimleri paylaşıyor.

Bu yıl 12.si gerçekleştirilen araştırma sonuçları dünyadaki yem üretiminde %0,42’lik küçük bir düşüşle beraber 1.266 milyar metrik tonla aynı düzeylerde kaldığını gösteriyor. Besi sığırı yemi üretimi daha ılımlı bir trende sahipken evcil hayvan yeminde büyük bir büyüme söz konusu.

Alltech, global yem üretimi anket verilerini ortaya koyan 2023 yılı Agri-Food Outlook Yem Araştırması’nı yayınladı. Tüm tedarik zincirini etkileyen önemli makroekonomik zorluklara rağmen, global yem üretimi 2022'de 1.266 milyar metrik tonda (MMT) benzer düzeylerde kaldı. Ve böylece 2021 yılına göre global yem üretiminde %1’in yarısından (%0,42) daha az bir düşüş yaşandı. Şu anda 12. yılında olan yıllık araştırma, 142 ülkeden ve 28.000'den fazla yem fabrikasından elde edilen verileri içeriyor.

Avrupa, önemli hastalık sorunları, şiddetli hava koşulları ve Ukrayna'nın işgalinin etkileri de dahil olmak üzere ağır zorluklara göğüs gerdi. Global COVID-19 salgınının tarımsal gıda sektörü üzerinde büyük etkileri oldu, tedarik zinciri zorluklarına yol açtı ve yeni teknolojinin ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesini hızlandırdı.  

Geçen yıl en çok yem üretimi gerçekleştiren 10 ülke Çin (260.739 MMT), ABD (240.403 MMT), Brezilya (81.948 MMT), Hindistan (43.360 MMT), Meksika (40.138 MMT), Rusya (34.147 MMT), İspanya (31.234 MMT), Vietnam (26.720 MMT), Arjantin (25.736 MMT) ve Almanya (24.396 MMT) oldu. Bu ilk 10 ülke dünyadaki yemin %64’ünü üretiyor ve global yem tüketiminin yarısı Çin, ABD, Brezilya ve Hindistan’da yoğunlaşıyor. 2022 yılındaki yem tonajı göz önüne alındığında büyük bir toparlanma yaşayan Vietnam ise, Arjantin ve Almanya’nın önüne geçerek ilk 10 ülke arasında yer aldı ve yem tonajının düştüğünü bildiren Türkiye’yi geride bıraktı. Diğer taraftan Rusya, yem üretiminde önemli bir azalma gözlemlenen İspanya’nın önüne geçti.

Araştırma sonuçlarına dayanan temel gözlemler

 • Yem üretimi Latin Amerika (%1,6), Kuzey Amerika (%0,88) ve Okyanusya (%0,32) dahil olmak üzere birçok bölgede artarken, Avrupa’da %4,67, Afrika’da %3,86 ve Asya-Pasifik bölgesinde %0,51 oranında düşüş yaşandı.
 • Global olarak, su ürünleri, etlik piliç, yumurta tavuğu ve evcil hayvan yemi sektörlerinde yem tonajında ​​artışlar bildirilirken, besi sığırı, süt sığırı ve domuz sektörlerinde düşüşler bildirildi.
 • Yem üretiminde daralmaya giden bir düşüş yaşamasına rağmen Çin, dünyanın en büyük yem üretici ülkesi olmaya devam ediyor. Çin’in ardından ABD ve Brezilya geliyor.

Türlere göre kayda değer sonuçlar

 • Kümes hayvanları sektöründe hem yumurta tavuğu hem de etlik piliç yemi üretiminde artış görüldü.
 • Yumurta tavuğu pazarında Avrupa, Afrika ve Asya, başta olmak üzere, kuş gribi, diğer hastalıklar ve ham maddelerin yüksek fiyatlarından önemli şekilde etkilendi. Öte yandan, yumurta talebinin artmasına önayak olan diğer sektörlerdeki zorluklar, yumurta tavuğu sektöründeki yem artışını büyütmeye devam etti.
 • Etlik piliç sektöründeki toplam tonajda %1,27 oranında bir artış görülmesine rağmen, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar görüldü. Genel olarak, piliç sektöründeki yem üretimi artışı ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'dan bildirildi.
 • Süt sığırı yem tonajı, genel olarak yüksek yem fiyatlarının düşük süt fiyatlarıyla birleşmesi sonucu çiftçilerin ineklerinin sayılarını azaltmaları ve/veya ticari olmayan yem kaynaklarına yönelmeleri sebebiyle %1,32 oranında azaldı. Diğer taraftan, İrlanda’da kuraklık ve Yeni Zelanda’da süt fiyatının daha yüksek olması sebebiyle çiftçilerin ticari yemlere daha fazla yönelmesi gibi istisnalar da mevcuttu.
 • Besi sığırı yemi üretiminde global olarak %0,34 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Düşüş eğilimi Avrupa'da devam etti, ancak hemen hemen tüm diğer bölgelerde artışlar görüldü. Avustralya'da yem tonajındaki azalma, besi sığırı talebindeki herhangi bir değişikliğin yansıması değil, kaba yem bolluğunun bir sonucuydu. 
 • Su ürünleri sektöründe, global yem üretiminde toplam %2,7'lik bir büyüme görüldü. Su ürünleri yemi üreten ilk 5 ülke arasında Çin, Vietnam, Hindistan, Norveç ve Endonezya yer aldı. Çin, Brezilya, Ekvador, Filipinler ve ABD'de çok büyük artışlar bildirildi.  Su ürünleri yemi üretimi, Avrupa’daki büyüme görülen birkaç sektörden biriydi.
 • Evcil hayvan yemi üretimi, global üretimdeki %7,25’lik bir ortalama artışla hayvan türleri arasında en yüksek büyümeye sahip sektör oldu. Bu önemli artış, büyük ölçüde COVID-19 salgını sırasında evcil hayvan sahiplenenlerin miktarındaki artıştan kaynaklanıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa, en çok evcil hayvan yemi üreten bölgeler olmaya devam ediyor.
 • Domuz yemi üretimi global olarak 2022'de neredeyse %3 azaldı. Omuz vebası ve yüksek yem fiyatları birçok ülkede domuz üretiminde durgunluğa yol açtı. Ancak Vietnam, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika'daki daha uygun domuz eti fiyatları ve pazar koşulları sektörde büyümeye yol açtı.

Bölgelere göre kayda değer sonuçlar

 • Kuzey Amerika’da %0,88 (2.272 MMT) oranında bir artış bildirildi. ABD, Çin’in ardından global olarak ikinci en büyük yem üreten ülke olmaya devam ediyor. Büyüme etlik piliç, besi sığırı ve evcil hayvan yemi sektörlerinde görüldü.
 • Latin Amerika’da %1,6'lık (3.066 MMT) bir büyüme görüldü ve Brezilya bölgede yem üretiminde liderliğini sürdürerek dünya genelinde 3. sırada yer aldı. Büyümenin çoğu Meksika, Brezilya ve Şili tarafından bildirildi.
 • Avrupa, Ukrayna'daki işgal, Afrika domuz vebası (ASF) ve kuş gribi (AI) gibi hayvan hastalıklarının yayılması başlıca sebepler olmak üzere yem üretiminde %4,67 (-12.882 MMT) ile en büyük düşüşü gördü.
 • Asya-Pasifik bölgesi Çin, Pakistan, Tayland ve Malezya'daki düşüşlerin, Vietnam, Filipinler, Moğolistan ve Güney Kore tarafından bildirilen artışlarla dengelenmesiyle aynı düzeylerde kaldı. Bölge, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi global ilk 10 yem üreticisi ülkeden bazılarına ev sahipliği yapıyor.
 • Afrika’da temel olarak Mısır, Fas, Kenya ve Nijerya'da bildirilen düşüşler nedeniyle yem tonajında %3,86'lık bir düşüş (-1.718 MMT) görüldü. Güney Afrika ise %2'den fazla artış oldu.  Namibya’da ise önceki yıla göre daha yüksek yem tonajı olduğu bildirildi.
 • Orta Doğu bölgesinde, Suudi Arabistan hükümetinin 2030 Gündemi planının bir parçası olarak etlik piliç üretimini artırma çabaları ve daha gerçekçi raporların bir sonucu olarak önemli ölçüde yükseliş görüldü.
 • Okyanusya bölgesi, Avustralya tarafından bildirilen küçük bir düşüşün Yeni Zelanda tarafından bildirilen hafif bir artışla dengelendiği yem üretimi sonuçlarıyla aynı düzeylerde kaldı.

Alltech, her yıl yem üretiminin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki yem fabrikaları, endüstri ve hükümet birimleriyle birlikte çalışarak verileri ve içgörüleri derlemektedir.  Karma yem üretimi ve fiyatları ile ilgili veriler, Alltech'in global satış ekibi ve yerel yem kuruluşlarıyla ortaklaşa 2022'nin son çeyreğinde toplanmıştır. Bu rakamlar tahminidir ve sektör paydaşları için bir bilgi kaynağı olarak hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Loading...