Skip to main content

ส่วนประกอบที่ขาดหายไปในอาหารหยาบของวัวคุณ

อาหารวัวนม 60% เป็นอาหารหยาบและถือเป็นโภชนาการหลักที่วัวนมจะได้รับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมั่นใจว่าพืชเหล่านี้มีค่าโภชนาการและพลังงานที่มีศักยภาพ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ส่วนประกอบหลักในปุ๋ยและเป็นสารอาหารที่จำเป็นในดินที่ถูกควบคุมโดยค่า pH เราทดสอบและหมักอาหารเหล่านี้เป็นประจำและปรากฏผลแร่ธาตุหลักเหล่านี้ตลอด เรามองหาแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่ปัญหาทางด้านคุณภาพของพืชเพิ่มขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม แร่ธาตอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ก็มีความสำคัญในระดับรองลงมาในแง่ของส่วนประกอบในดินที่จะผันเปลี่ยนไปเป็นคุณภาพของพืช ยกตัวอย่างเช่น การค้นพบในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการขาดซัลเฟอร์ที่ 2 – 4 กิโลกรัมต่อไร่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา จากแร่ธาตุทั้งหลายนี้พบว่าซัลเฟอร์อาจเป็นองค์ประกอบที่ขาดหายไปจากอาหารหยาบ ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของคุณภาพทางโภชนาการอาหารสัตว์และยังช่วยปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนซัลเฟอร์คืออะไร?

ซัลเฟอร์ถือเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่จำเป็นจาก17 แร่ธาตุของการผลิตพืช เนื่องด้วยพืชใช้ซัลเฟตเป็นแหล่งโภชนาการในระดับปฐมภูมิ (อ้างอิงจากสถาบันโภชนาการพืชระหว่างประเทศ) เราจะพบแร่ธาตุนี้ในปริมาณที่สูงได้จากการดันตัวขึ้นของเกลือและการทับถมกันภูเขาไฟในรูปของแร่ธาตุของมันเอง แต่ปัจจุบันก็พบเป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยในดินเกือบทุกประเภทเช่นกัน

พืชสามารถรับแร่ธาตุซัลเฟอร์ได้จาก 2 แหล่งคือ:

ดิน: ซัลเฟอร์ที่เจอในดินส่วนมากมักเป็นซัลเฟอร์อินทรีย์ซึ่งเปลี่ยนรูปมากจากสารประกอบซัลเฟอร์โดยแบคทีเรียในดิน 95% คือสารอินทรีย์ในรูปของซัลเฟต

อากาศ: ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นสารอนินทรีย์มักถูกดูดซึมผ่านทางใบและปากใบ

ซัลเฟอร์มีส่วนสำคัญอย่างไรในอาหารหยาบและกระบวนการการเลี้ยงโคนม?

ซัลเฟอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการสังเคราะห์กรดอะมิโนและโปรตีน ปรากฏอยู่ในทุกเซลล์มีชีวิตและเป็นที่ต้องการของทั้งในพืชและสัตว์

หากขาดแร่ซัลเฟอร์ในดินไปก่อให้วัวเกิดการขาดสารอาหารได้ นักโภชนาการแนะนำซัลเฟอร์หรือซัลเฟตที่ 0.2% ของอาหารวัว และต้องมั่นใจว่าอาหารหยาบของท่านมีปริมาณซัลเฟอร์ที่เพียงพอ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในสัดส่วนอาหาร ส่วนมากแล้วซัลเฟอร์ที่ในอาหารที่วัวต้องการมักมาจากการการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนเพื่อการผลิตกรดอะมิโน การให้เชื้อแบคทีเรียทำให้วัวสามารถผลิตกรดอะมิโน, เอ็นไซม์และโปรตีนได้ และส่งผลที่ดีต่อสุขภาพวัว, การผลิตและคุณภาพของน้ำนม

ซัลเฟอร์ไม่เพียงแต่ให้ผลในวัวเท่านั้น แต่พืชยังใช้ซัลเฟตในการสร้างคลอโรฟิลล์อีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างปริมาณน้ำตาลและสารอาหารที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นได้จากใบที่เขียวเต็มใบ

ซัลเฟอร์บนภูมิประเทศของเราเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้?

ในปัจจุบันนี้ปริมาณของซัลเฟอร์ในดินลดลงแต่ปริมาณความต้องการดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลผลิตพืชที่สูงขึ้น อันที่จริงแล้วปุ๋ยนั้นประกอบด้วยแร่ซัลเฟอร์เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย จึงเป็นเหตุผลของการขาดแร่ธาตุซัลเฟอร์ในดินในปัจจุบันนี้ และเหตุผลรองคือการกัดกร่อนและการรวมตัวกันของแร่ธาตุ

ทำอย่างไรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแร่ซัลเฟอร์

เนื่องด้วยผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้นทำให้บ่อยนักที่ไม่ได้รับซัลเฟอร์ในปริมาณที่เหมาะสมหรือได้รับในเวลาที่ไม่เหมาะสม นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงการขาดแร่ธาตุซัลเฟอร์ หากซัลเฟอร์อยู่ในรูปของสารอินทรีย์จะทำให้ดูดซึมได้ง่ายภายใน 2 – 3 วันและช่วยไม่ให้ละลายหายไประหว่างการให้ปุ๋ย หากคุณสังเกตสัญญาณการขาดแร่ธาตุซัลเฟอร์ แนะนำให้ใส่ซัลเฟอร์ล่วงหน้า 2 – 4 วันก่อนการตัดอาหารหยาบเพื่อเพิ่มคลอโรฟิลล์ ทำให้ผลเก็บเกี่ยวเต็มไปด้วยพลังงาน การแก้ปัญหาในระยะสั้นนี้ทำได้โดยการใช้สารกระตุ้นการเจริญของพืช เนื่องจากการใช้ซัลเฟอร์จำเป็นต้องทำล่วงหน้าเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

สัญญาณการขาดแร่ธาตุซัลเฟอร์ เช่น:

  • การเกิดใบเหลืองของต้นที่กำลังโตหรือต้นแก่บ่งชี้ถึงการขาดโตรเจน
  • การม้วนงอของใบ
  • การลดลงของใบ

 

ถึงแม้ว่าซัลเฟอร์จะพบได้ทั่วไปในดิน แต่มักมีปริมาณมาตรฐานกำหนดไว้ นอกจากนี้ในสภาวะซัลเฟอร์ที่เป็นอนินทรีย์นั้น พืชจะไม่สามารถดูดซึมได้จนกว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของซัลเฟตแบบอินทรีย์ การขาดแคลนซัลเฟอร์และการดูแลที่จำเป็นที่ตรวจสอบได้จากอาหารหยาบของท่าน ท่านสามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลและคุณภาพทางโภชนาการในอาหารสัตว์ของท่านรวมทั้งการจัดหาซัลเฟอร์ให้กับสัตว์ของท่านเพื่อประโยชน์แก่เชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารรูเมน