Skip to main content

19 ประเด็นที่น่าสนใจจากผลการสำรวจอาหารสัตว์ทั่วโลกของบริษัทออลเทคประจำปี 2562

ออลเทคได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก144 ประเทศ 30,000 โรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อจัดทำข้อมูลการสำรวจอาหารสัตว์ทั่วโลกนี้ขึ้นมา

อย่างไรก็ตามงานจริงๆ เริ่มต้นเมื่อเราได้รับข้อมูล และเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เจาะลึกข้อมูลและศึกษาถึงแนวโน้มในอุตสาหกรรม เราเริ่มค้นหาคำตอบผ่านคำถามเหล่านี้ เช่น ประเทศไหนที่มีการเติบโตเร็วที่สุด? สปีชี่ส์ไหนที่มีการผลิตลดลง? ผู้เล่นหลักในตลาดเติบช้าลงหรือไม่? อะไรเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจากการสำรวจบ้าง?

ข้อมูลจากการสำรวจทำให้สามารถเปรียบเทียบโอกาสในตลาดได้ ทั้งนี้เราได้คัดเลือก 19 ประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ได้ในปี 2561 ดังนี้

  1. 8 ประเทศที่เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วน 55% จา
  2. การผลิตทั่วโลกเวียดนามมีการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านตัน ส่งผลให้การผลิตอาหารสัตว์น้ำในเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นถึง 6%
  3. ประเทศโมรอคโคจัดว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตสุดในทวีปแอฟริกาเนื่องจากมีการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ใหม่เพิ่มอีก 2 แห่ง
  4. อินเดียมีการขยายตลาดสุกร เนื่องด้วยมีการจัดการฟาร์มใหม่ในเขต Kerala และ Punjab และสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์ใหม่
  5. ในส่วนของโคเนื้อค่อนข้างคงที่ในปีนี้ และเอเชียแปซิฟิกตกอันดับจากผู้ผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในปีนี้และถูกแทนที่ด้วยทวีปละตินอเมริกา
  6. การผลิตอาหารสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็น 20% ของทวีปเอเชียแปซิฟิก โดยมีประเทศอินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์และไทยที่ผลผลิตรวมกันถึง 93% ของการผลิตอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  7. อินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในปีที่แล้วที่ 7% และปีนี้ที่ 13% นับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นในทุกๆ สปีชี่ส์ทั้ง 13 สปีชี่ส์ตั้งแต่อาหารสัตว์น้ำจนกระทั่งอาหารแพะ
  8. ประเทศในยุโรป (EU) ผลิตได้เกินกว่า 50% ในทุกสปีชี่ส์หลักในยุโรป (ยกเว้นอาหารสัตว์น้ำ)
  9. ประเทศนอร์เวย์นับเป็นประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์น้ำได้มากที่สุด คิดเป็น 45%
  10.  อาหารของไก่ไข่ขยายตัวขึ้น 4% ทั่วโลก เนื่องจากความต้องการโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งโปรตีนที่มีประสิทธิภาพจากไข่
  11.  หลังจากต่อสู้กับโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever) ประเทศเอสโตเนียก็พลิกฟื้นสถานการณ์ผลผลิตอาหารสุกรได้มากขึ้น 3 เท่าในปีที่ผ่านมา
  12.  80% ของการผลิตอาหารไก่งวงเกิดในทวีปยุโรป
  13.  ราคาต้นทุนข้าวโพดและถั่วเหลืองที่สูงขึ้นทำให้การผลิตอาหารไก่เนื้อในบราซิลลดลง 2% ส่งผลให้ทวีปละตินอเมริกาเป็นทวีปเดียวที่มีอัตราการผลิตอาหารไก่เนื้อลดลงในปี 2018
  14. อาหารโคนมแสดงให้เห็นการเติบโตของตลาดในทุกๆ ทวีป เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
  15.  การผลิตอาหารสัตว์ในแอฟริกาเติบโตขึ้นมากที่สุดที่ 5% คาดว่าเนื่องจากการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าคิดว่าเราจะทำเป็นฟาร์มแห่งอนาคตได้อย่างไรบ้างและจะปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ได้หรือไม่ อย่างไร
  16.  อาหารไก่งวงมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในสเปนโดยผลผลิตเพิ่มที่ 300,000 ตันโดยประมาณในปี 2561
  17.  อาหารสัตว์ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่ : พบว่าทวีปยุโรปไม่ได้เป็นผู้นำหลักในการผลิตดังเช่นที่ผ่านมา อเมริกาเหนือขึ้นนำด้วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ตันอาหาร ทั้งนี้มีการประเมินตลาดในเชิงมูลค่ามากกว่าปริมาณ ต้องติดตามต่อไปว่าใครจะเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2562
  18.  โปรตีนจากแมลงเริ่มเข้าสู่ตลาดโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ เป็นไปได้ที่ทางออลเทคจะเพิ่มแหล่งอาหารทางเลือกใหม่นี้เข้าสู่ระบบการสำรวจในครั้งหน้าด้วย
  19.  ทวีปอเมริกาเหนือยังคงรักษาการเติบโตไว้ที่ 2% โดยขยายตัวมากสุดในโคเนื้อและไก่เนื้อที่อย่างละ 3%

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากประเด็นที่น่าสนใจจากการสำรวจเท่านั้น  หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกของผลสำรวจการผลิตอาหารสัตว์ทั่วโลกจากออลเทคประจำปี 2562 (2019 Alltech Global Feed Survey) รวมทั้งหนังสือสรุป, แผนที่โลกและวีดีโอบันทึกการนำเสนอผลการสำรวจโดย ดร. มาร์ค ไลออนส์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ alltechfeedsurvey.com

 

ดาวน์โหลดผลการสำรวจข้อมูล [+]

รับชมวีดีโอ Webinar [+]

Loading...