Skip to main content

Optigen

ออพติเจน คือไนโตรเจนจากแหล่งที่ไม่ใช่โปรตีนสำหรับสัตว์สี่กระเพาะ ด้วยความเข้มข้นสูงของไนโตรเจนนี้ทำให้มีพื้นที่เหลือสำหรับอาหารแห้งที่เต็มไปด้วยใยอาหารและพลังงานได้

 

ประโยชน์จากการเปลี่ยนสูตรอาหารมาใช้ออพติเจน:

 • ทำให้มีไนโตรเจนสำหรับแบคทีเรียที่ใช้ในการย่อยใยอาหารตลอดเวลา
 • เกิดการหมักของคาร์โบไฮเดรตที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น
 • เกิดการสังเคราะห์โปรตีนจุลชีพที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพขึ้น
 • สุขภาพกระเพาะส่วนรูเม็นแข็งแรงขึ้นเนื่่องจากได้รับใยอาหารที่ดี
 • ช่วยควบคุมความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากการเผาผลาญอาหาร

ออพติเจนถือเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลดีต่อกระเพาะอาหารส่วนรูเม็น ซึ่งส่งผลให้เกิด:

 • โปรตีนของจุลินทรีย์
 • การย่อยใยอาหาร
 • ปริมาณไนโตรเจนในกระเพาะอาหารที่เหมาะสม

คุณสมบัติของออพติเจน:

 • เป็นไนโตรเจนจากแหล่งที่ไม่ใช่โปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • เป็นสารอาหารทางโภชนาการที่สำคัญที่ช่วยให้นักโภชนาการสัตว์พัฒนาสูตรอาหารได้มีประสิทธิภาพขึ้น
 • ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกระเพาะส่วนรูเม็นและการหมัก
 • สร้างโอกาสในการลดต้นทุนในสูตรอาหาร
 • มีอัตราการปล่อยไนโตรเจนเทียบเท่ากับกากถั่วเหลือง
 • เป็นสารอาหารที่มีความเฉพาะตัวในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • ทำงานในการสร้างสมดุลระหว่างการเผาผลาญไนโตรเจน การนำสารอาหารไปใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีน์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • รับรองด้านความปลอดภัยและย่อยสลายได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Loading...