Skip to main content

Mold-Zap

โมลด์ แซพ ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อรักษาระดับการกินได้ของของแห้งและสารอาหารต่างๆ ลดปัญหาอาหารเน่าเสีย และลดการเสื่อมสลายของของแห้ง

ผลิตภัณฑ์โมลด์ แซพเหมาะสำหรับใช้ในแหล่งเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์

 

Loading...