Skip to main content

การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพอาหารสัตว์และเพิ่มผลกำไรจากการแก้ปัญหาในฟาร์ม

ผลสำรวจจาก 84% ของเกษตรกรในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าพวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเก็บข้อมูลของสัตว์, การเพาะปลูก, การเก็บเกี่ยวและการจัดการป้องกันพืชผล แต่มีเพียงแค่ 42% เท่านั้นที่ส่งต่อข้อมูลต่อไปยังซอฟแวร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

คำถามคือ: ผู้ผลิตจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่าไรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เมื่อข้อมูลถูกเก็บรวบรวมแล้ว?

เครื่องผสมอาหารคีแนน (KEENAN) หนึ่งในเทคโนโลยีการให้อาหารสัตว์ได้ยกระดับก้าวผ่านความท้าทายนี้โดยการขยายข้อมูลสู่เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบตรวจติดตามอินทัช (InTouch) ซึ่งสามารถแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาได้แบบเรียลไทม์

“เราเชื่อมต่อระบบต่างๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต (Internet of things – IoT) มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554” โคแนน คอนดอน ผู้บริหารระบบอินทัชคีแนนกล่าว “ในตอนนั้น เรายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลมากนักเพียงแค่ 12 ล้านเครื่องมือเชื่อมต่อกันเท่านั้น แต่ในวันนี้มีการเชื่อมต่อเครื่องมือในระบบกว่าเกือบ 64 พันล้าน

ในปัจจุบันมีการจัดการสัตว์กว่า 2,000 ตัว การคัดแยกช่วงขนาดวัวจาก 10 ถึง 1,000 ตัวโดยใช้ระบบติดตามอินทัช (InTouch System) การรายงานผลสดและการบริการข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในการปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดระหว่างการปฏิบัติการ รวมทั้งให้ข้อมูลการประเมินเครื่องผสมอาหารคีแนนจากการติดตตามวัวกว่า 1.3 ล้านตัว

 

เทคโนโลยีตรวจติดตามระบบอินทัช : ปฎิบัติการผ่านข้อมูลในวันนี้

ระบบตรวจติดตามอินทัชคีแนนนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานโดยใช้การสื่อสารผ่านฐานข้อมูลผ่านคลาวด์ซึ่งสามารถติดตามผลได้แบบเรียลไทม์ ระบบรองรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกประเภทที่ใช้กับเครื่องผสมอาหารเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการสั่งการและสัดส่วนการผสม จึงเป็นการช่วยให้การป้อนอาหารสัตว์และปรับปรุงประสิทธิภาพและกำไรของสัตว์เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอคงที่สำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาทางเลือกในการแปลและจัดการข้อมูลอยู่นั้น ระบบตรวจติดตามอินทัชสามารถช่วยเหลือในกระบวนการท่านได้เนื่องด้วยข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องรับอัตโนมัติในทุกๆ การบรรจุอาหาร ไม่เพียงแต่รายงานเป็นเอกสารที่ทำให้การคัดออกล่าช้าไปอีกเท่านั้น แต่สามารถสะท้อนผลกลับได้ทันที สิ่งนี้เองที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้ทันทีเพื่อรักษาหรือพัฒนาความแม่นยำ ความคงที่ของสัดส่วนอาหาร ส่งผลให้สัตว์เกิดประสิทธิผลได้มากที่สุด ระบบอินทัชยังสามารถใช้ร่วมกับข้อมูลจากโปรแกรมและการบริการการจัดการฝูงสัตว์อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น องค์กรการพัฒนาวัวนม และพบว่าเกิดผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ความสะดวกเป็นอีกสิ่งสำคัญในระบบอินทัช ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผสมอาหารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของอินทัชหรือตั้งค่าผ่านโดนตรงผ่านเครื่องผสมอาหารคีแนนก็ได้ นักโภชนาการสามารถเห็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักในเครื่องผสมอาหาร

การจัดการเครื่องบรรจุล่วงหน้าเองและเวลาในการผสมทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของความแม่นยำในการบรรจุ การแนะนำการผสมอาหารนั้นขึ้นอยู่กับชนิด, ขนาดความยาวและระดับความชื้นของวัตถุดิบ โดยที่คำนวณจากรอบการผสมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากใยอาหารและเกิดความคงที่และทั่วถึง อ้างจากข้อมูลที่เก็บจากทั่วโลกกว่า 17 ปี

เพื่อผลกำไรสูงสุดของผู้ผลิต บริการช่วยเหลือของทางอินทัชจะช่วยติดตามทุกอย่างตั้งแต่ราคาวัตถุดิบ ผลของการป้อนอาหารเพื่อปรับสัดส่วนให้เหมาะสม แม่นยำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายงานประสิทธิผลทั้งรายวัน รายเดือนและรายปีเพื่อประสิทธิภาพด้านอาหารสัตว์ ต้นทุนในการผลิตน้ำนม 45 กิโลกรัม, ผลกำไรต่อวัวหนึ่งตัวและแนวโน้มการผลิตจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องทำการจดบันทึกอีกต่อไป การใช้ระบบตรวจติดตามอินทัช, ที่ปรึกษาฟาร์มทำให้เกิดรายงานสรุปเปรียบเทียบที่ทำให้เกิดการจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลกำไรจากสัตว์ได้อีกด้วย

 

ความแตกต่างของ MechFiber

ฐานข้อมูลหลายปีจากวัวกว่า 1 ล้านตัวพบว่าเครื่องผสมอาหารคีแนนสามารถพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ รวมทั้งเรื่องของรอกและใบพัดตั้งแต่ฟาร์มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางและเครื่องผสมล่วงหน้าที่มีการบรรจุขนาดใหญ่ขึ้นในฟาร์มขนาดใหญ่ เครื่องจักรเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงสุขภาพกระเพาะอาหารรูเมน และรายงานผลประสิทธิภาพการปรับปรุงของผลผลิตจากสัตว์

เครื่องมีความคงทน ดูแลรักษาง่ายและใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับการจัดการรายวันและใบพัดที่ใช้ควบคุมการตัด มีระบบการทำงานที่เรียบง่าย ทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนของอาหารที่จะป้อนให้สัตว์กลุ่มหนึ่งสู่สัตว์กับกลุ่มอื่นๆ

เครื่องผสมอาหารแต่ละกันจะมีส่วนหลักอยู่ 2 ส่วน (ส่วนผสมและส่วนจ่ายอาหาร) ประกอบด้วยใบพัดทั้งหมด 6 ใบและระบบใบมีดที่เห็นได้ชัด ออกแบบเพื่อให้การผลิตสม่ำเสมอ, รวมเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า MechFiber ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องผสมอาหารคีแนน

การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า MechFiber คงสภาพโครงสร้างของใยอาหารไว้ได้ดีตามความจำเป็นต่อการกระตุ้นการเคี้ยวเอื้อง ส่งผลให้เกิดการดูดซึมพลังงานและการนำอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเครื่องผสมอาหารคีแนนนั้นสามารถผลิตอาหารได้ในสัดส่วนที่คงที่สม่ำเสมอตั้งแต่จำนวนบรรจุน้อยๆ ที่ 5% จนถึงระดับกว่า 1 ตัน เครื่องคีแนนยังสามารถจัดการความคงที่สม่ำเสมอ ความเป็นเนื้อเดียวกันของส่วนผสมสำหรับอาหารแห้งที่มีขนาดเล็กสำหรับวัวระยะหยุดรีดนม, วัวให้นมระยะปลายและวัวสาวได้ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ ออกแบบทำให้ประหยัดพลังงานได้สูงถึง 50% และยังเป็นการลดค่าซ่อมบำรุงรถลากและเครื่องผสมอาหารคีแนนได้อีกด้วย ซึ่งเครื่องผสมอาหารแนวตั้งที่ความจุเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีรถลากในที่มีขนาดใหญ่กว่าและแพงกว่า เช่น รถลากที่ 120 แรงม้าสามารถจัดการเครื่องผสมอาหารที่ขนาด 1,000 คิวบิกฟุตได้ที่ระดับความเร็วรอบแนะนำที่ 1,200 – 1,500 ต่อนาที

เครื่องผสมอาหารคีแนนนั้นเริ่มขั้นตอนการผสมอาหารที่มีคุณภาพด้วยรูปแบบล้ำสมัยในปีพุทธศักราช 2530 และในปี 2559 นี้ทางบริษัทออลเทคฯ ได้เข้าซื้อกิจการคีแนนและเริ่มผลิตเครื่องผสมอาหารนี้ใหม่ในตลาดอเมริกาพร้อมๆ ใช้กลยุทธ์เชิงรุกทางด้านนวัตกรรมที่จะสร้างชื่อเสียงที่ดีทางด้านคุณภาพและประสิทธิผลของเครื่องผสมอาหารคีแนนในตลาด

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องผสมอาหารคีแนนได้ที่ www.keenansystem.com

 

Loading...