Skip to main content

Aquate Defender

อเควท ดีเฟนเดอร์ช่วยปรับสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบย่อย

อเควท ดีเฟนเดอร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับสมดุลระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สารอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง  นักวิจัยของออลเทคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับลูกค้าทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีหลักของเราเช่น เทคโนโลยีด้านเปปไทด์ การหมักในสภาวะของแข็งและการหมักยีสต์ 

คุณสมบัติของอเควท ดีเฟนเดอร์:

  • ช่วยทำให้เกิดแบคทีเรียที่ดีในระบบ
  • ทำให้ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์และคงตัว
  • ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้สารอาหาร
  • ทำให้ระบบการทำงานของระบบย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพผลผลิต
Loading...