Skip to main content

ผลิตภัณฑ์โภชนาการสัตว์ทั้งหมด

ACID–PAK 4 WAYS 2X

แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์ เป็นเทคโนโลยีจำเพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย "หล่อเลี้ยงระบบทางเดินอาหาร"

Actigen

ผลิตภัณฑ์แอคติเจนนั้นช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพบริหารต้นทุนโดยการรักษาสุขภาพลำไส้และส่งเสริมผลผลิตโดยรวม 

All-G Rich

ออล-จี ริชเป็นสาหร่ายที่ถูกเลี้ยงและเติบโตมาในระบบ  โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพของออลเทค (Alltech Quality System)

Allzyme SSF

ออลไซม์ เอสเอสเอฟเป็นสารผสมที่พัฒนาให้เกิดการใช้สารอาหารและโภชนาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Aquate Defender

อเควท ดีเฟนเดอร์ช่วยปรับสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบย่อย

Bio-Mos

ไบโอ-มอส นั้นมีประโยชน์กับสัตว์ทุกช่วงอายุ ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และผลกำไรเป็นอย่างมาก

Bioplex

ไบโอเพล็กซ์ เป็นแร่อาหารที่จับกับกรดอะมิโน และเป็ปไทด์ขนาดต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่าย และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญอาหาร จึงทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด

De-Odorase

ดี-โอโดเรส ช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของมูลสัตว์ และควบคุมปริมาณแอมโมเนีย ให้เอื้อต่อสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีขึ้นต่อสัตว์และผู้เลี้ยง

Economase

อีโคโนแมส ส่วนผสมเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษาระดับสารต้านอนุมูลอิสระในสัตว์

Mold-Zap

โมลด์ แซพ ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อรักษาระดับการกินได้ของของแห้งและสารอาหารต่างๆ ลดปัญหาอาหารเน่าเสีย และลดการเสื่อมสลายของของแห้ง

Mycosorb A+

มัยโคซอร์บ เอ+ คือวิวัฒนาการใหม่ในการจับสารพิษจากเชื้อรา ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและสามารถดูดซับสารพิษจากเชื้อราได้หลากหลายสายพันธุ์ขึ้นอีกด้วย

NUPRO

นูโปรประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นหลายประการที่มีความสำคัญในการเจริญเติบโตของสัตว์เล็ก ผลวิจัยชี้ว่านูโปรมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสัตว์และลดต้นทุนในการผลิตได้

Optigen

ออพติเจน คือไนโตรเจนจากแหล่งที่ไม่ใช่โปรตีนสำหรับสัตว์สี่กระเพาะ ด้วยความเข้มข้นสูงของไนโตรเจนนี้ทำให้มีพื้นที่เหลือสำหรับอาหารแห้งที่เต็มไปด้วยใยอาหารและพลังงานได้  

Sel-Plex

เซล-เพล็กซ์อยู่ในรูปแบบที่สามารถสะสมได้ในเนื้อเยื่อเนื่องจากมีความคล้ายคลึงระหว่างเมทไธโอนินและเซเลโนเมทไธโอนินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีน 

Yea-Sacc

ยี-แซค ให้สารอาหารที่จำเป็นในการให้ผลผลิตของน้ำนมที่มากและยั่งยืน รักษาสภาพร่างกายโคนมให้สมบูรณ์เพื่อให้ได้น้ำนมมากขึ้น และสนับสนุนการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Loading...