Skip to main content

ผลิตภัณฑ์โภชนาการสัตว์ทั้งหมด

ACID–PAK 4 WAYS 2X

แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์ เป็นเทคโนโลยีจำเพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย "หล่อเลี้ยงระบบทางเดินอาหาร" ช่วยเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ในการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ

Actigen

แอคติเจนนั้นทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน โดยการช่วยรักษาสมดุลของสุขภาพทางเดินอาหารและภาพรวมทั้งหมดของผลผลิต

All-G Rich

ออล-จี ริช กรรมสิทธิ์เฉพาะของออลเทค ด้วยเทคโนโลยีของสาหร่างยแอลจีที่อยู่ภายใต้ระบบประกันคุณภาพของออลเทค

Allzyme SSF

ออลไซม์ เอสเอสเอฟ เป็นสารผสมที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสารอาหารสูงสุดเพื่อเพิ่มกำไรในผลผลิต

Aquate Defender

อเควท ดีเฟนเดอร์ เทคโนโลยีช่วยรักษาสมดุลระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สารอาหารและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่

Bio-Mos

ไบโอ-มอส นั้นเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีผลต่อโภชนาการอาหารสัตว์และผลผลิต

Bioplex

ไบโอเพล็กซ์ เป็นแร่อาหารที่จับกับกรดอะมิโน และเป็ปไทด์ขนาดต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่าย และมีรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

De-Odorase

ดี-โอโดเรส สกัดจากต้นยัคคะ (Yucca plant) ช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของมูลสัตว์ และควบคุมปริมาณแอมโมเนีย

Economase

อีโคโนแมส ส่วนผสมเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษาระดับสารต้านอนุมูลอิสระในสัตว์

Mold-Zap

โมลด์ แซพ ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อรา เพื่อรักษาสภาพของแห้งและคงปริมาณสารอาหารต่างๆ ลดปัญหาอาหารเน่าเสีย และลดการเสื่อมสลายของของแห้ง

Mycosorb A+

มัยโคซอร์บ เอ+ คือวิวัฒนาการใหม่ในการจับสารพิษจากเชื้อรา ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และสามารถดูดซับสารพิษจากเชื้อราได้หลากหลายสายพันธุ์ขึ้นอีกด้วย

NUPRO

นูโปรประกอบด้วยสารอาหารที่มีความสำคัญและจำเป็นในแริมาณความเข้มข้นสูง ซึ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของสัตว์เล็ก

Optigen

ออพติเจน คือไนโตรเจนจากแหล่งที่ไม่ใช่โปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยความเข้มข้นสูงของไนโตรเจนนี้ทำให้สามารถ ทำให้มีพื้นที่สำหรับอาหารแห้งเพื่อเพิ่มใยอาหารและแหล่งพลังงานอื่นได้

Sel-Plex

มั่นใจด้วยงานวิจัยสนับสนุนมากกว่า 19 ปี เซล–เพล็กซ์นั้นเป็นรูปแบบของซีเลเนี่ยมยีสต์ที่ได้รับการพิสูจน์และ ยอมรับมากที่สุด เซล–เพล็กซ์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและช่วยรักษาระดับแร่ธาตุในตัวสัตว์

Yea-Sacc

ยี-แซค คือยีสต์สายพันธุ์เฉพาะ Saccharomyces cerevisiae 1026 ซึ่งถูกคัดเลือกมาเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสัตว์
Loading...