Skip to main content

Actigen

ผลิตภัณฑ์แอคติเจนนั้นช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพบริหารต้นทุนโดยการรักษาสุขภาพลำไส้และส่งเสริมผลผลิตโดยรวม 

แอคติเจนนั้นปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านระบบโภชนพันธุศาสตร์ที่มีส่วนช่วยให้สัตว์ประเภทเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ตามสายพันธุ์ของตัวเอง แอคติเจนถือเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การบริหารระบบการให้อาหารสัตว์

คุณสมบัติของแอคติเจน:

  • ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของสัตว์
  • ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพภายใต้การตรวจรับรองคุณภาพของออลเทค Alltech Quality System (AQS)
  • ใช้ในปริมาณน้อย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนโดยการรักษาสุขภาพทางเดินอาหารและเพิ่มประสิทธิผลโดย
  • ปลอดภัยและมีเทคโนโลยีที่สอบย้อนกลับได้ผ่านโภชนพันธุศาสตร์ที่ช่วยให้การเติบโตของสัตว์เกิดประสิทธภาพสูงสุด
  • ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสัตว์
  • ช่วยทำให้เกิดการใช้สารอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มั่นใจด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการเติบโตของสัตว์โดยการใช้ผลิตภัณฑ์แอคติเจน

Loading...