Skip to main content

ACID–PAK 4 WAYS 2X

แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์ เป็นเทคโนโลยีจำเพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย "หล่อเลี้ยงระบบทางเดินอาหาร"

แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ในการเจริญเติบโตและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติอีกด้วย โดยการเพิ่มสารเสริมความเป็นกรด แบคทีเรียในการสร้างกรดแลคติก  เอนไซม์และอิเล็กโทรไลต์เพื่อช่วยปรับสมดุลที่ดีของระบบการย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การเติมผลิตภัณฑ์ แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์ลงในน้ำดื่มของสัตว์เพื่อช่วยทำให้ปรับค่ากรดให้เหมาะสม  โดยเฉพาะช่วงที่สัตว์ทานอาหารได้น้อย (เช่น ภาวะเครียดจากความร้อนหรือการขนย้าย)  

คุณสมบัติของ แอซิด-แพค 4-เวย์ 2 เอ็กซ์:

  • ปรับระดับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง
  • เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในลำไส้
  • ช่วยทำให้เอนไซม์และระบบการย่อยทำงานได้ดีขึ้น
  • ช่วยรักษาสมดุลปริมาณน้ำในร่างกายสัตว์
Loading...