Skip to main content

Protein Management

protein management_2.png

Alltechs Protein Management program er tilpasset din besetning, og hjelper dyret med å utnytte fôret bedre og mer effektivt.

Alltechs Protein Management I ditt fôr vil gi:

  • Konstant og stabilt nitratnivå
  • Forbedret vedlikehold av vomeffektivitet
  • Jevnere ytelse i perioder med varmebelastning
  • Færre tomdager

Optimering av melkeproduksjonen