Skip to main content

Mycotoxin Management

mycomanagement_4.jpg

Alltid tilstede i gårdsmiljøet og en potensiell trussel mot produktiviteten til selv de best drevne gårdene,det gjør at mykotoksinforurensning  bør være på alle fôrprodusenter og gårdbrukere sin radar.

Alltech har utviklet en global løsning for å håndtere mykotoksiner gjennom en kombinasjon av Mykotoksin løsninger og teknologier. Effektiv mykotoxinhåndtering handler om å vurdere utfordringene som en helhet, fra gården til fôrfabrikken og fra risikovurderinger til fôrforvaltningen. Alltech Mykotoksin Løsninger inneholder en rekke muligheter som hjelper deg med å begrense mulige mykotoksin-trusler.

For mer informasjon om vårt program og produkter, besøk www.knowmycotoxins.com.