Skip to main content

Alltech MIKO

MIKO-Program030.jpg

For at hjælpe foderfabrikker og producenter, har Alltech udviklet MIKO (Mycotoxin Hazard Analyse) – programmet. Baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points), er programmet designet til at identificere mykotoksin risici på gården eller foderfabrikken og lave en plan for at minimere risikoen for dyrene og beskytte producenternes rentabilitet

MIKO på gården

På gården starter MIKO-gennemgangen med at undersøge kornene og andet foder, der er opbevaret på gården, og søger efter bevis for vækst af mug og undersøger problemer så som, hvor foderet er opbevaret (f.eks. er de udsat for regn og fugtighed og deres leveringsmønster). Alltech konsulenten bruger også temperaturprober og termiske kameraer til at kigge efter hotspots, der kan indikere potentielle mugaktivitet.

Foderfabrik

På foderfabrikken starter MIKO gennemgangen med at tage prøver fra indersiden af udstyret, der anvendes i foderprocessen, fra modtagelsen af korn til færdigfoder siloerne. Ved at teste for mug- og gærkontaminering på hver af disse områder, kan man få en god vurdering af de overordnede risici i fabrikken og det giver den viden der skal til for at kunne udvikle en passende rengørings- vedligeholdelsesplan og general arbejdspraksis i en grundig rapport, som vil mindske risikoen.

Bestil en gennemgang

Målet med MIKO-programmet er at forstå graden af mykotoksinudfordringerne i distributionskæden, således at de rette skridt kan tages i et forsøg på at mindske de negative virkninger på dyrenes ydelse og fødevaresikkerhed. Dette indebærer opsætning af korrekte overvågningsprocedurer samt identificeringen af de kritiske niveauer for den givne dyreart, der fodres. Med denne information kan vi finde den rette balance mellem økonomisk fodring og optimale dyreydelse, når det kommer til mykotoksiner.