Skip to main content

BLUEPRINT® TMR YEM - BESİ SIĞIRCILIĞI

“Besleme çözümleri” sunan sektörün lider şirketi Alltech, sahip olduğu eşsiz teknolojileri her ihtiyaca uygun formda sunup, geniş kapsamlı seçeneklerle üreticilere ulaştırmayı hedeflemektedir. Alltech’in bu anlayışla geliştirdiği Blueprint® TMR yem serisi; etkinliği bilimsel araştırmalar ve pratik saha uygulamalarıyla her defasında kanıtlanan performans geliştirici ve verim arttırıcı teknolojileri içermektedir.
Süt ve besi sığırları ile küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kaba ve kesif yemlerin, yüksek değere sahip besleyici içeriklerin belirli oranlarda karıştırılarak tek bir rasyon şeklinde hazırlandığı Blueprint TMR yemleri, kaliteli ve yüksek verimli üretimi en zahmetsiz ve ekonomik şekilde mümkün kılmaktadır.

*Blueprint TMR Yem grubundaki ürünlerin her bölgede mevcut olmayabileceğini, ürünlerin içinde bulunan Alltech teknolojilerinin hayvan cinsi, kullanım amacı ve ürün çeşidine göre değişiklikler gösterebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

BLUEPRINT® BESİ BAŞLANGIÇ TMR

Besiciliğin ilk dönemindeki hayvanın vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş TMR yemdir.

Üç dönemden oluşan besi periyodunda, besi hayvanlarının en hızlı büyüdüğü bu dönemde hayvanın fiziki gelişimi devam etmektedir. Bu dönem hayvanların satın alınıp besi yerine getirilmesi ve esas yemlemeye geçilmesine kadar olan dönem olup diğer bir deyişle hazırlık dönemidir.

Blueprint Besi Başlangıç TMR; besi sığırlarının yaşam ve verim paylarını karşılamak, temel besleme ihtiyaçlarını gidermek üzere geliştirilmiştir. Sindirim sistemi kapasitesinin arttırılmasına, kas ve iskelet sisteminin gelişiminin desteklenmesiyle daha yüksek cidago ve boy uzunluğu sağlanmasına yardımcı olur. Verim kapasitesi gözetilmeksizin tüm besi sığırlarının beslemesinde kullanılabilir.

BLUEPRINT® BESİ BİTİRME TMR

Besiciliğin son ve yoğun dönemi olan bitirme dönemindeki sığırlara verilen, vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiş TMR yemdir.

Bitirme dönemi ette mermerleşmenin sağlandığı, boşlukların doldurulduğu besinin son dönemidir. Bu dönemde hayvanın canlı ağırlık artışı daha çok yağ birikimi şeklinde geliştiğinden, yoğun şekilde randıman yapan hayvanlarda daha yüksek enerjili yem ihtiyacı ortaya çıkar.  Diğer taraftan hayvanın fiziki gelişimi diğer dönemlere göre yavaşladığı için protein ihtiyacı azalır.

Enerji içeriği yüksek olan Blueprint Besi Bitirme TMR bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılar. Bitirme dönemindeki sığırlarda yemden yararlanmayı arttırır, yüksek karkas ağırlığına ve et kalitesine ulaşılmasını sağlar. Randıman oranını arttırıp yağlanmayı önleyerek karlı  ve ekonomik besiciliği destekler. Verim kapasitesi gözetilmeksizin tüm besi sığırlarının beslemesinde kullanılabilir.

BLUEPRINT® BESİ GOLD TMR

Besi sığırlarında yüksek nişasta içeriği ve kuru madde ile yoğun besi programı uygulayan işletmeler için özel olarak geliştirilmiş TMR yemdir.

Blueprint Gold TMR’ın sahip olduğu besleyici içerikler hedeflenen canlı ağırlık artışına en kısa sürede ulaşılmasına yardımcı olur.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI TMR

Blueprint Tamamlayıcı TMR Yem, süt sığırlarının kaba yem ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

BLUEPRINT® TAMAMLAYICI PLUS TMR

Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR Yem daha yoğun ve zengin bir besleyici içeriğe sahiptir. Blueprint TMR yemlerinin üretiminde kullanılan kaba yemler hasat zamanında büyük bir titizlikle kontrol edilmektedir. Kaba yemler; kaba yemin türü, agronomik koşullar, olgunluk derecesi, depolama, kalite ve üretim prosesleri gibi çeşitli kriterleri taşıyan onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.

Yüksek kalitede kaba yemler içeren Blueprint Tamamlayıcı Plus TMR yemlerinde kesif yem bulunmamaktadır. Bu şekilde üreticiler tercih ettikleri kesif yemi dışarıdan serbestçe kullanabilmektedir.

Bize Ulaşın