Skip to main content

Koruma

Bitkinin savunma sisteminin doğal olarak harekete geçirilmesi

Günümüzde birçok kimyasalın kullanımının artık sona ermesiyle, biyorasyonel alternatifler global standart uygulama programları arasında hızla yer almaya başlamıştır. Daha iyi bir besleme ile bitki savunma sistemini destekleyen Alltech koruma programı, besleyici takviyeleri, geleneksel fungisitleri ve biofungisitleri entegre ederek fungisit kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Enfeksiyon ve hastalıklara karşı bitki sağlığını ve dayanıklılığını iyileştiren eşsiz, doğal çözümler sunmak Alltech Nutrigenomik Merkezi'nin hedefidir.

Karlılıktan ödün vermeden ağır kimyasal kullanımından kaçınmak

Üreticiler, artan nüfusun gıda talebi karşısında, doğal kaynakları yok etmeden, daha azla daha çok üretim yapmak için yenilikçi yollar bulmak konusunda baskı altında kalmaktadır. Sayısı gitgide artan yasaklanan kimyasallara, sağlıklı ve izlenebilir üretim talebinde bulunan tüketici toplumunun sesi de eklenince modern üreticiler kendilerini bir ikilem içinde bulmaktadır. Geleneksel kimyasalların çoğunun gözden düşmesiyle, doğal ürünler standart uygulama programları arasında hızla yer almaya başlamıştır. Hassas bitki besleme stratejileri ile beraber biyolojik kontrol yöntemleri modern tarım programlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

Çevresel zorluklara karşı savunma

Zararlı (pest) kontrolü; zararlı, konukçu bitki ve üretim ortamı arasında hassas bir dengeyi bulmak zorundadır. Böcekler, patojenler ve yabani otlardan meydana gelen tüm zararlıların yok edilmesi imkansızdır. Bitkisel üretim çevresel şartlara sıkı sıkıya bağlıdır ve verimlilik korumaya bağlı olarak değişebilir. Bitkinin doğal sistemik direncinin arttırılması fungal hastalıkları azaltarak bitki kalitesinde ve verimde iyileşme sağlar.

*Koruma ürün grubunun ve ürün formülasyonlarının ülke ve bölgeler bazında değişiklikler gösterebileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Koruma Ürünleri: ISR-2000®

Loading...