Skip to main content

Baner vejen for fremtiden med miljøvenlig griseproduktion

Dale and Lori Stevermer

Et hundrede år gammelt familielandbrug finder ny succes gennem viljen til at tilpasse sig

"Som griseproducenter har vi et af de mest hæderlige erhverv i verden: Vi producerer mad til andre. Dale og jeg tager det meget alvorligt, og vi sørger for, at de fødevarer, vi producerer, er sikre og fremstillet med respekt for både dyr og miljø." --Lori Stevermer

 

Da Ed og Elizabeth Stevermer begyndte at bygge deres gård i det sydlige Minnesota i sommeren 1916, drømte de måske ikke om meget andet end at afslutte projektet og slå sig ned. Det viste sig, at de også var ved at opbygge en arv, der skulle fortsætte gennem flere generationer. 

Gården med det passende navn Trails End Farm, der ligger nær den lille by Easton, har været familieejet og drevet - med særlig vægt på griseproduktion - i over 100 år. I dag drives den af Ed og Elizabeths barnebarn, Dale, og hans kone Lori, som overtog den efter Dales forældre for ca. 30 år siden.
 

Et match skabt i svinehimlen

Lori voksede op omkring 50 km fra sin fremtidige bopæl på en gård, hvor hendes familie holdt både malkekøer og svin. Som 18-årig tog Lori på universitetet i Minnesota med ambitioner om at blive dyrlæge. Senere, efter at hun havde ombestemt sig, blev hun færdig med en uddannelse i dyrevidenskab. 

Da hendes bror overtog familiens gård, begyndte Lori at sælge foderstoffer og arbejdede i første omgang for en virksomhed ved navn Wayne Feeds - en beslutning, der i sidste ende skulle ændre hendes liv.

Da hun blev spurgt, hvordan hun og Dale mødte hinanden, sagde Lori. "Som enhver god sælger var jeg ude og udvikle mit område og foretage koldkanvas, og jeg stoppede tilfældigvis ved en gård i nærheden af Easton, hvor jeg talte med en flink landmand om at købe foder. Jeg var interesseret i at få ham til at lave et forsøg med sine grise, og han sagde: 'Jeg skal på ferie. Vil du tale med min søn om det i stedet?

"Jeg sagde: "Selvfølgelig, hvorfor ikke?" Jeg var bare ude og forsøge at sælge startfoder," fortsatte Lori. "Det viste sig, at jeg var på besøg hos Bernie Stevermer - Dales far - og du kan sikkert gætte, hvem sønnen var, som han ønskede, at jeg skulle tale med i hans sted. 
"Vi har været gift i 32 år i år, og stort set hver dag kan vi vågne op, kigge ud ad vinduet og se det sted, hvor vi mødtes første gang," sagde hun.

Omhyggelig brug af ressourcer skaber muligheder for vækst

Da Dale vendte tilbage til Trails End i slutningen af 1980'erne efter at have studeret på Iowa State University og arbejdet i finansbranchen i et par år, var gården primært en full-line-bedrift med omkring 130 søer. I 2016 besluttede Dale og Lori at sælge søerne og omdanne faringsbygningerne til slagtesvinsstalde, hvor de nu opdrætter grise for Compart Family Farms, én af de største familieejede svinegenetiske virksomheder i den midtvestlige del af USA.

Ved at opgive ejerskabet af søerne - og tilføje en pålidelig indkomststrøm - kunne Stevermers fokusere mindre på bedriftens kapitalbehov, hvilket gav dem tid til at koncentrere sig om ledelsen af bedriften. Det udvidede også deres drift: På et hvilket som helst tidspunkt har de nu omkring 2 000 grise på stedet, som vil blive opdrættet fra 18 kg til en markedsvægt på 130 kg. 

"Jeg tror, at én af de ting, vi altid har ønsket at gøre, er at have mulighed for at tilpasse vores virksomhed - og det er vel også en form for bæredygtighed, ikke sandt? Bæredygtighed handler ikke kun om ressourcemanagement, men også om virksomhedens levetid", sagde Lori.

"Som en familievirksomhed var der en stor arbejdsbyrde og nogle sygdomsudfordringer, der konstant påvirkede produktiviteten, så skiftet har haft stor betydning for os," tilføjede Dale.
 

Brug af ny teknologi til at forbedre griseproduktionen 

Når det drejer sig om landbrug, har Stevermers længe betragtet sig selv som åbne og villige til at prøve nye ting, især hvis der er mulighed for at forbedre deres produktionsprocedurer.
De har tilpasset forskellige videnskabeligt baserede produktionsmetoder for at hjælpe med at styre grisene, herunder at bringe dem indendørs for at beskytte dem mod svingende temperaturer og sygdomme samt at anvende teknologi i staldene for at skabe et mere ensartet klima og en bedre luftkvalitet.
"I dag bruger vi sensorer og kan fjernovervåge temperatur og vandforbrug, så vi kan gribe ind tidligere, hvis der sker en ændring," siger Dale.

I løbet af de sidste mange år har Lori og Dale indført flere bevaringsmetoder på gården, f.eks. anvendelse af dækafgrøder og pløjefri dyrkning på deres 182 hektar, og de har desuden taget skridt til at forbedre luftkvaliteten. Til dato har de afsat næsten 12 hektar til sidstnævnte indsats, hvoraf 7 hektar er afsat til træer, 3 hektar til buffergræs og vandveje og 0,5 hektar til at blive et levested for bier.

Stevermers er også Pork Quality Assurance® Plus (PQA Plus)-certificeret af National Pork Board. Dette uddannelses- og certificeringsprogram er designet til at hjælpe griseproducenter med at forbedre deres produktionsmetoder. Desuden tror Stevermers stærkt på We Care Responsible Pork Initiative, som ligeledes fokuserer på fødevaresikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen, dyrevelfærd, miljø, folkesundhed og bidrag til lokalsamfundet.

"Som griseproducenter har vi et af de mest hæderlige erhverv i verden: Vi producerer mad til andre. Dale og jeg tager det meget alvorligt, og vi sørger for, at de fødevarer, vi producerer, er sikre og fremstillet med respekt for både dyr og miljø."

Analyser af bedriftens data fører til præcist og mere bæredygtigt landbrug

Brugen af software til præcisionslandbrug har gjort det muligt for Stevermers at drage fordel af udbytteovervågning, en teknik, der bruger GPS-data til at analysere variabler som f.eks. afgrødeudbytte og fugtighedsindhold i en bestemt mark. Udbytteovervågning giver landmændene mulighed for at få værdifulde oplysninger om deres afgrøder og marker, samtidig med at de kan udvikle en stedspecifik afgrødestyring.
"Afgrøde- og dyrecyklussen bliver stadig mere raffineret", forklarede Dale.

"I dag er vi i stand til at teste gødningen og kvantificere dens næringsstofprofil. Vi tester også vores jordbund, og - ved hjælp af GPS-data - tilfører vi varierende mængder gødning til jorden, alt efter hvad der er behov for af næringsstoffer. Vi afbalancerer vores tilførsel af næringsstoffer med det forventede produktionsniveau. 
"Gødning har altid været en værdifuld næringsstofkilde, men evnen til at forfine udbringningen på grundlag af jordens og afgrødernes behov er blevet mere sofistikeret på grund af den teknologi, vi nu har til rådighed", fortsætter han.
 

Dale arbejder sammen med et tredjepartskontrolfirma, Sustainable Environmental Consultants (SEC), som hjælper med at indsamle og analysere data til at vurdere og spore Trails End's fremskridt i forhold til at nå sine bæredygtighedsmål. Han blev introduceret til SEC gennem et pilotprojekt om bæredygtighed fra National Pork Board, der havde til formål at samle data fra bedrifter om håndtering og brug af gødning.
SEC's verificerede resultater har givet flere værdifulde indsigter. 

"Resultaterne fra de 151 bedrifter, der har deltaget, viser en gennemsnitlig reduktion på 988 kroer pr. hektar i gødningsomkostningerne som følge af brugen af svinegylle og en gennemsnitlig binding af 0,3 tons kulstof pr. hektar samt en 80 % reduktion i jorderosion", sagde Dale.
Stevermers har brugt deres bedrifts SEC-rapporter til at undersøge de overordnede tendenser og identificere områder, der kan forbedres. Dette har ført til installation af solpaneler samt en flowmåler og et kontrolsystem på bedriftens gyllebeholder. 

"Disse bestræbelser giver virkelig kvantificerbare oplysninger om, hvordan vores praksis har en positiv indvirkning på ting som f.eks. mindre jordtab og lavere udledning af drivhusgasser", siger Dale. "Det er noget, der ikke blot er med til at fortælle en historie om landbruget - jeg tror også, at folk ved, at vi har fælles værdier, når det drejer sig om at passe på miljøet. Vi ønsker virkelig at bevare ressourcerne og bruge dem mere fornuftigt, og vi håber, at det vil tilskynde andre bedrifter til at indføre lignende metoder."
 

Ægte fortalere for griseindustrien 

Når Dale og Lori ikke er på gården, og når Lori - som er marketingchef for Hubbard Feeds - ikke er på arbejde, er de ofte med til at fortælle om landbruget i statslige og nationale bestyrelser for griseindustrien. 
Dale har tilbragt syv år som medlem af Minnesota Pork Board, herunder som tidligere formand.

Han er i øjeblikket medlem af et rådgivende forsknings- og uddannelsesudvalg for Minnesota Department of Agriculture. Dale er medlem af National Pork Board og har også været medlem af bestyrelsens taskforce for jordbundsforhold og vandkvalitet og budgetudvalg.

Lori er i øjeblikket vicepræsident i bestyrelsen for National Pork Producer Council. Hendes tidligere erfaring omfatter ni år i bestyrelsen for Minnesota Pork Producers Association - herunder en periode som bestyrelsesformand - samt forskellige statslige og nationale komitéer. 

"Disse interesseorganisationer og andre lignende organisationer er med til at skabe idéer og tiltag på landbrugets vegne fra folk, der holder af branchen", sagde Lori.
 

"Der er et berømt citat, der siger: 'Verden styres af dem, der møder op'," fortsatte hun. "Dyrebrug produceres af mindre end 1% af befolkningen. Hvis de af os, der kender til landbruget, ikke dukker op, risikerer vi, at landbruget bliver styret af folk, der ikke kender det eller - endnu værre - ønsker at slippe af med det."
Gennem alle deres bestræbelser går Stevermers ind for bæredygtighed, forbedring af griseproduktion gennem uddannelse og for at vise forbrugere og offentlige embedsmænd værdien af landbruget.
"Et andet emne, som vi gerne vil fokusere på, er at minde forbrugerne om, at grisekød er sundt, sikkert og næringsrigt", siger Lori.

Ved at lægge vægt på både forretningsmæssig og miljømæssig bæredygtighed er vi med til at sikre industriens fremtid for den næste generation, som skal arbejde for at opfylde ernæringsbehovet hos den stigende verdensbefolkning
"Vi har brug for, at den næste generation af landmænd og fortalere står frem og bakker op om landbruget", sagde Lori. "Uden dem ville meget gå tabt. Hvis producenter som os ikke hjælper dem med at få succes, hvem skal så gøre det?"
 

Loading...