Skip to main content

Trivsel og velfærd i grisestalden

Trivsel i grisestalden Alltech Denmark

Glade og aktive smågrise:

Grise er aktive og nysgerrige dyr af natur, der kan lide at udforske deres omgivelser. Ved at give grisene adgang til f.eks. legetøj, kæder, træpæle osv. kan man forhindre, at grisene keder sig og udvikler skadelig adfærd som f.eks. at bide haler eller ører

Sådan får du smågrise til at drikke mere: 

Vandindtag er lige så vigtigt som foderindtag! Sådan får du dine smågrise til at drikke mere:

 • Sørg for ubegrænset og let adgang til friskvand
 • Kontroller at alle vandforsyninger fungerer, og rengør dem dagligt
 • Sørg for tilstrækkelig vandgennemstrømning: 0,5-1,0 l/minut
 • Sørg for 1 vandforsyning/10 smågrise: mindst 2 pr. boks
 • Kontroller saltniveauet - saltholdigt vand nedsætter optagelsen 

Optimering af miljøet for at lette overgangen til fravænning: 

Afvænning er en meget stressende periode for smågrise, da de hurtigt skal tilpasse sig nye ernæringsmæssige, miljømæssige og fysiologiske ændringer. For at lette overgangen til fravænning skal du sørge for, at grisene har en varm og tør stald, tilstrækkelig belysning og den rette ventilation.

Betydningen af råmælk: 

Smågrise har meget få beskyttende antistoffer ved fødslen, hvilket gør dem meget modtagelige for sygdomme. Da råmælken fra soen er en rig kilde til immunoglobuliner, er det vigtigt at maksimere smågrisenes indtag efter fødslen og sikre et råmælksindtag på mindst 250 g pr. pattegris.

Fordelene ved krybbefodring: 

Krybbefodring tilbydes typisk til smågrise fra dag 7 efter fødslen til fravænning og resulterer i en ekstra kropsvægt på 0,5 kg ved fravænning i normale kuldstørrelser. Tips til vellykket krybbefodring:

 • Begynd at fodre med krybbefodring allerede 7-10 dage efter fødslen
 • Genopfyld krybbefadene mindst to gange om dagen, og giv krybbefoder, mens soen spiser 
 • Placer krybbefoderet tæt på hovedet af søerne og ikke i midten eller i bunden af stalden
 • Sørg for at smågrisene altid har adgang til krybbefoder - hold øje med, om skålene er tomme! 
 • Foderautomathygiejne er afgørende - fjern gammelt/smudset foder og rengør foderautomaterne dagligt 
 • Smågrise synes at foretrække større pellets (10-12 mm) frem for mindre pellets (2 mm eller mindre).

 

Vil du høre mere om? 

Loading...