Skip to main content
2021 Euroopa Saagianalüüsi

Rohkem teavet

Kas põhjalik mükotoksiinide saaste ülevaade aitab teha teadlikumaid otsuseid?

Muutlikud ilmastikutingimused kogu Euroopas – tugevate vihmasadudega vahelduvad põuaperioodid – on tekitanud paljudes piirkondades raskeid koristusperioode ja tõstnud saagikoristuse mükotoksiinidega saastatuse riski ning  ka sellest tingitud majanduslikku kahju. 

Mükotoksiinide ohu kontrolliks loomakasvatuses, on vaja tegutseda ennetavalt, et vältida suuremaid potentsiaalseid kahjusid. Selleks on vaja teada koristusaasta ilmastikutingimustest sõltuvaid piirkondlikke mükotoksiinide saaste tasemeid erinevate söödakultuuride lõikes.

Alltech 2021. aasta Euroopa saagianalüüs

Laboratoolselt teostatud analüüside põhjal on Alltech’i 2021. aasta Euroopa koristatud saagi ülevaade põhjalik ja ajakohane, kuna see põhineb käesoleva perioodi mahukatel analüüsidel, mis on teostatud 20nes riigis koristatud saakidest.

Lisaks mükotoksiinide saaste hindamisele aitab see analüütiline ülevaade tuvastada ka mükotoksiinidest tuleneva ohu võimalikku majanduslikku mõju loomaliigi põhiselt. Need teadmised võimaldavad söödatootjatel ja loomakasvatajatel teha teadlikke ja tõhusaid otsuseid käesoleval söötmisperioodil. 

Rohkem teavet


Kutsume osalema Alltech 2021 Euroopa saagianalüüsi veebiseminaril

Esmase ülevaate Euroopa saagikoristusest annab 9. detsembril, kell 11:00 CET aja järgi toimuv veebiseminar. Veebiseminari viib läbi Alltech Euroopa Mycotoxin Management spetsialist, dr Radka Borutava, kus ta toob välja koristatud saakide esialgsed analüüside tulemused. 

Dr Radka Borutova on töötanud enam kui kui 10-aastat mükotoksiinide alal, tema teadmised ja kogemus on aidanud loomakasvatajatel rakendada efektiivseid strateegiaid mükotoksiinidest tingitud riskide maandamisel. Alltech Mycotoxin Management Programm on teaduslikult tõestatud ja farmides laialdaselt kasutatud, kaitsmaks ennekõike loomade tervist ja selle kaudu vähendamaks võimalikke majanduslikke kahjusid.

«Võrreldes 2020. aastaga on tänavused ilmastikuolud üle Euroopa olnud väga muutlikud. Selle mõju põllukultuuride kasvu- ja koristustingimustele ning mükotoksiinide saaste riskile on juba selge - tänaseks analüüsitud proovide tulemused viitavad juba praegu mõõdukale mükotoksiinidega saastumise riskile. Nüüd, kui analüüsida on veel maisisiloproovid, võime eeldada, et üldine mükotoksiinide riski tase meie piirkonnas on kõrge. „-Dr. Radka Borutova.

Alltechi 2021. aasta Euroopa saagianalüüsi täieliku ülevaate saamiseks ja veebiseminarile registreerumiseks klõpsake alloleval nupul.

Registreeruge siin


SGS: uus koostööpartner 2021. aasta Euroopa saagianalüüsi koostamisel. 

Meil on hea meel teha koostööd SGS-iga, mis võimaldab teostada veelgi ülevaatlikumat saagianalüüsi aruannet. SGS on üks maailma juhtivaid testimis-, kontrolli- ja sertifitseerimisettevõtteid, millel on pikk ajalugu valideeritud mükotoksiinide testimismeetodi pakkumisel. Koostöö SGS-iga võimaldab meil laiendada analüüsitavate proovide arvu ja pakkuda kogu Euroopas põhjalikku piirkondlikku ülevaadet erinevate söödakultuuride saagi kvaliteedi kohta. 


Oluline teave mükotoksiinide portaali kaudu

Hetkel on käimas proovide kogumine ja mükotoksiinide testimine 2021. aasta Euroopa saagianalüüsi jaoks. Pärast analüüside teostamist on kõik tulemused ja oluline teave saadaval mükotoksiinide haldamise portaalis. See intuitiivne digitaalne platvorm muudab olulistele andmete kasutamise ja kättesaadavuse kõigi jaoks veelgi lihtsamaks.

Alloleval interaktiivsel kaardil on piirkonnapõhiselt leitav mükotoksiinidega saastumise risk loomaliigi põhiselt. 

*Kasutades saagianalüüsi andmeid, nõustute, et Alltech ei vastuta siin esitatud andmete täielikkuse eest.

Loading...