Skip to main content

Optimal svineproduktion uden zinkoxid: trivsel og overlevelse

seed feed weed

Fra juni 2022 træder forbuddet mod zinkoxid i kraft i EU, der forbyder brugen af terapeutiske doser af zinkoxid (ZnO) i dyrefoder til bekæmpelse af diarré hos smågrise efter fravænning. Selvom ZnO stadig kan anvendes som tilsætningsstof efter denne dato, vil det kun være tilladt i den maksimalt tilladte dosering på 150 ppm total zink i foderet. Inden vi går nærmere ind i, hvorfor alle svineproducenter i EU skal være klar til at opdrætte deres grise uden medicinsk brug af ZnO inden 2022, er det vigtigt at forstå, hvorfor brugen af store mængder ZnO til grise er steget drastisk over hele verden i de seneste år.

Hvor det hele begyndte

Ved fravænning udsættes smågrise for et væld af stressfaktorer i løbet af en meget kort periode, som bidrager til forstyrrelser i mave-tarmkanalen og immunsystemet. Disse faktorer kan være:
 
1. Ernæring: Pludselig ændring af foderet fra somælk til en tør, pelleteret, overvejende vegetabilsk diæt.

2. Miljø: Flytning til nye båse med andre forhold.

3. Sundhed: Tab af passiv immunitet fra soen.

4. Fysiologisk: Pludselig adskillelse fra moderen, håndtering og transport og sammenblanding med ukendte grise fra andre kuld.
Når grisene er under en sådan stress, er den tidlige periode efter fravænning typisk kendetegnet ved dårlig vækst (f.eks. nedsat foderoptagelse) og øget modtagelighed for diarré efter fravænning.
Traditionelt har svineproducenterne været stærkt afhængige af antibiotiske vækstfremmere i fravænningsfoderet for at kontrollere patogene infektioner (hovedsagelig forårsaget af enterotoxigene E. coli) og forbedre grisenes tilvækst i de første uger efter fravænning. Dette var almindelig praksis, indtil forskellige myndigheder forbød brugen af antibiotika som vækstfremmere, f.eks. Europa-Parlamentet i 2003, på grund af den voksende bekymring over den stigende antimikrobielle resistens (AMR). Den fortsatte spredning af AMR har alvorlige konsekvenser ikke kun for dyrs, men også for menneskers sundhed.

Efter dette forbud måtte svineproducenterne søge efter alternativer for at opretholde en optimal tarmsundhed og for at reducere faldet i præstationsevnen efter fravænning. Som følge heraf blev brugen af høje niveauer af ZnO i smågrisefoder (2000 ppm eller derover) mere udbredt og blev betragtet som almindelig praksis i svineindustrien. Det viste sig at være et effektivt og relativt billigt redskab til at forebygge og kontrollere diarré efter fravænning med efterfølgende forbedringer i smågrisenes tilvækst, foderoptagelse og fordøjelse. Den præcise virkningsmekanisme af ZnO mod diarré efter fravænning hos smågrise er endnu ikke fuldt ud klarlagt, men den menes at være forbundet med en betydelig forbedring af både tarmmorfologien (dvs. forbedret struktur og funktion) og fordøjelsen samt absorptionen af næringsstoffer. 
 

Hvorfor forbyde brugen af medicinsk ZnO?

Selv om der er adskillige fordele ved at bruge ZnO i smågrisefoder (forebyggelse af diarré efter fravænning, opretholdelse af sundhed, tilvækst osv.), har nyere rapporter fremhævet dets miljøpåvirkning, og man er blevet opmærksomme på dets bidrag til spredningen af AMR. Det er derfor ikke overraskende, at reglerne omkring brugen af ZnO er ved at ændre sig, og at EU har besluttet at forbyde brugen af medicinsk ZnO fra juni 2022. Det er dog ikke kun dårlige nyheder for den europæiske svineindustri, da der er flere potentielle fordele ved det kommende forbud mod ZnO. Nogle af disse fordele er bl.a:

1. Reduceret miljøforurening
Som tidligere nævnt er der miljømæssige betænkeligheder ved den fortsatte brug af store mængder ZnO. Det skyldes primært, at zink ophobes i jorden efter den zinkrige svinegylle er blevet spredt på markerne som organisk gødning. Disse høje niveauer af zink i jord og overfladevand anses for at være miljøforurenende og udgør en sundhedsrisiko og kan også påvirke optagelsen af andre sporstoffer, f.eks. jern.

2. Forebyggelse af antimikrobiel resistens
Nye undersøgelser og rapporter har vist, at ZnO's bidrager til en stigning i AMR, idet høje niveauer af ZnO kan øge andelen af multiresistente E. coli i smågrises tarme.

3. Undgå zinkforgiftning
Zink er et tungmetal og er derfor giftigt for mange levende organismer, herunder grise. Undersøgelser viser, at længerevarende brug af medicinsk ZnO kan påvirke smågrisenes sundhed og tilvækst negativt, hvilket viser sig ved et markant fald i foderoptagelsen.

4. Forebyggelse af ernæringsmæssige interaktioner
Et højt indhold af ZnO kan have en negativ virkning på fytaseaktiviteten (et enzym der indgår i smågrisefoder for at forbedre fordøjelsen), hvorved fosforen ikke kan frigøres fra fytasen på grund af dannelsen af et kompleks af zink med P-fytat. Når ZnO fjernes fra smågrisefoderet, skulle det have en positiv virkning på fytaseeffektiviteten.

5. Undgå ændringer i tarmens mikrobielle sammensætning
Brugen af medicinske doser af ZnO kan også forårsage ændringer i smågrisenes mikrobielle sammensætning i tarmene i den tidlige periode efter fravænning ved at undertrykke væksten af gavnlige bakterier som f.eks. lactobaciller. Sådanne ændringer kan have en negativ indvirkning på tarmens udvikling og sundhed hos unge smågrise.
 

Hvad er der i vente for svineproducerende lande uden for EU?

Canada: Indtil for nylig blev der typisk tilsat 2.500-5.000 ppm ZnO i smågrisefoder i Canada. Canada er imidlertid nu i færd med at indføre lignende restriktioner som EU, hvilket betyder, at det tilladte niveau af ZnO i smågrisefoder vil blive reduceret til et ernæringsmæssigt niveau på 350 ppm.

Kina: Brugen af høje niveauer af ZnO blev også undersøgt i Kina, og som følge heraf har Kina reduceret niveauet for det tilladte tilskud af zink i kosten drastisk, idet det er gået fra 2.250 ppm til 1.600 ppm i 2018.

USA og nogle asiatiske lande: Det er meget sandsynligt, at USA og nogle asiatiske lande også vil indføre lignende restriktioner for brugen af medicinsk ZnO i smågrisefoder i den nærmeste fremtid. Selv om der i øjeblikket ikke er indført nogen restriktioner i disse regioner, er det vigtigt, at svineproducenterne undgår overforbrug og begynder at arbejde hen imod ZnO-alternativer, så de er forberedt, når et forbud uundgåeligt træder i kraft.
 

Loading...